was successfully added to your cart.

Prodávat s úspěchem podle NLP

  • 1
  • 2.12.2018

Termíny: 24.1.2019, 13.3.2019

„Pokud děláš to, co jsi dělal vždy, dosáhneš stejného výsledku, jaký jsi vždy dosáhl. Takže pokud chceš dosáhnout jiného výsledku, začni DĚLAT NĚCO JINÉHO”.

businessman-676362_1280Kurz „Prodávat s úspěchem – techniky NLP” je určen všem, kteří se pohybují na obchodních jednáních a přicházejí do kontaktu se zákazníkem. „Pokud děláš to, co jsi dělal vždy, dosáhneš stejného výsledku, jakého jsi vždy dosáhl. Takže pokud chceš jiný výsledek, začni DĚLAT NĚCO JINÉHO”.

Je zaměřen na využití techniky a principy NLP. Neuro-lingvistické programování vychází ze studia systémového modelu úspěšné mezilidské komunikace, úspěšného chování, schopností a postojů.

Cílová skupina:

  • obchodníci
  • konzultanti
  • a ostatní, kteří se věnují prodeji

Prodávat s úspěchem podle NLP
Kurz „Prodávat s úspěchem podle NLP” je určen všem, kteří se pohybují na obchodních jednáních a přicházejí do kontaktu s klientem. Doporučujeme spíše pokročilým obchodníkům, kteří se zaměřují ne tak na prodejní techniky, jako spíše chtějí využívat svoji emoční inteligenci, více pracovat na přesvědčeních, které je v obchodě  omezují a mobilizovat vlastní potenciál.

Obsah tréninku – obsah „Prodávat s úspěchem – techniky NLP”:
* NLP jak funguje prodejní proces
*Efektivní komunikace jak v obchodním cykluNLP_EDUX_Zizitom
* Budování silného partnerství (klient- partner)
* Jak činí vaši klienti rozhodnutí
* Cílený raport – vytváření důvěry a následné vedení rozhovoru
* Preference myšlení – vizuální, sluchové, kinestetické
* Pohled na jednání s klientem z různých perspektiv – různé pozice vnímání přináší nové možnosti
* Věřit si na své cestě k úspěchu
* Role hodnot v obchodě – reakce na prodejní situace
* Elegantní jazyk prodeje – využití metafor nebo příběhu ze života při jednání

Přínos pro účastníky kurzu:

Tento způsob komunikace vám pomůže zlepšit prodejní komunikaci s druhými, natrénovat řešení nejčastějších komunikačních situací od vyjednávání, přípravy na obchodní jednání či lepší zvládnutí konfliktu do budoucna. NLP využívá emoční inteligence, jak komunikovat efektivně podle smyslových preferencí (vidím, slyším a cítím), pomáhá rychleji navázat vztah a zároveň motivovat sebe sama. Zároveň taky lépe poznáte sami sebe.

Realizujeme i jako firemní trénink. Nejoblíbenější forma – individuální výuka. Poptejte.

Lektor

Ing. Z.Tomaidesová – specializace prodejní a komunikační dovednosti, osobní rozvoj Master NLP

Specifikace kurzu

Po ukončení školení obdrží účastníci Osvědčení o absolvování kurzu.  Cena kurzu zahrnuje teze lektora a malé občerstvení.

Rozsah výuky a doba konání

8 hodin

9:00 – 17:00 hod.

Místo konání

Klimentská 50
Praha  101 00
Pronájem Klimentská

TERMÍN 24.1.2019

3,500 Kč Objednat

Společnost není plátcem DPH.

TERMÍN 13.3.2019

3,500 Kč Objednat

Share Button