was successfully added to your cart.

Zvládání trémy při mluveném projevu

 • 3
 • 16.4.2014

Termíny: 26.3.2019

„Překonávat strach je méně děsivé než žít s podvědomým strachem, pramenícím z pocitu bezmoci.“,

Susan Jeffersová

Kurz Zvládání trémy při mluveném projevu“ je vhodný pro všechny, kteří potřebují vystupovat na veřejnosti a chtějí se zbavit strachu z veřejného vystoupení před publikem. Strach zkresluje realitu. Cílem kurzu zaměřeného na rétoriku je omezit pocity strachu, úzkosti a trémy z mluveného projevu. Pochopte příčiny strachu a postavte se čelem k výzvám. Hlavně, nejste v tom sami! Kurz mluveného projevu a rétoriky je vhodný pro introverty.

POZOR: Kurz rétoriky nejčastěji realizujeme ve formě individuální výuky v kombinaci s technikami zena_hlavaNLP/Neurolingvistického programování nebo jako firemní trénink. Podobně zaměřený kurz „Mluvený projev a rétorika„.

Přínosy pro účastníky kurzu „Zvládání trémy při mluveném projevu“: vytvoření vlastních strategií pro zvládání trémy, pochopení, jak mi překonání strachu pomůže nejenom posílit sebevědomí, ale i získat či udržet si lepší pracovní pozici. Naučíte se eliminovat nepříjemné pocity,  minimalizovat tělesné pocity strachu, uvolnit a uklidnit mysl a tělo, změnit strach, paniku na pozitivní energii. Rétorika pro introverty.

 Cílová skupina:

• pracovníci marketingových oddělení, senior pracovníky
• obchodníci, konzultanti
• každý, kdo chce zvládnout své obavy při mluveném projevu

Obsah kurzu „Zvládání trémy při mluveném projevu“:

 • Co je to tréma a co ji živí?
 • Minimalizace fyzických projevů spojených se strachem/úzkosti při mluveném projevu
 • Struktura mluveného projevu – úvod a závěr
 • Práce s emocemi (strach, smutek, hněv a radost) a techniky z oblasti NLP*
 • Kaizen – metoda, která pomáhá lidské mysli se vyhnout strachu, který blokuje cestu ke tvořivosti a kreativitě
 • Jak vyzrát na sebe – strategie proti trémě (vytváření kotev, vizualizace, dýchání, pozitivní myšlení atd.)
 • Postoj jako motor pro zvládnutí trémy – tréma = moje kamarádka
 • Preference myšlení – vizuální, sluchové a kinestetické aneb komunikace jazykem mozku
 • Řeč, volba a síla slov při mluveném projevu a rétorice (verbální, neverbální komunikace)
 • Změňte uhel pohledu – příprava na mluvený projev a sebeúcta
 • Tvorba akčního plánu růstu – práce na nových vzorcích myšlení a chování

Metoda výuky: sebepoznání, práce s emoční inteligencí, nácvik čtení textů a techniky NLP/neurolingvistického programování.

*NLP (Neuro-lingvistická psychoterapie) je metoda, která odhalí nefunkční části vašeho jednání a myšlení. Pomůže zvládnout či zmírnit vnitřní strach při prezentacích. Zboří veškeré stereotypy vašeho chování a přístupu k vám a nastartuje chuť měnit pocity strachu a paniky při vystupování. Posiluje naše sebevědomí.

„Přemýšlíme o tom, co vidíme a slyšíme. To, o čem přemýšlíme, v nás vyvolává pocity. Naše pocity ovlivňují naše reakce. Reakce se mění v návyky, které určují náš úděl.“, Bob Gass.

Realizujeme i jako firemní trénink. Nejoblíbenější forma – individuální výuka. Poptejte se.

Lektor Ing. Z.Tomaidesová – specializace prodejní a komunikační dovednosti, osobní rozvoj Master NLP
Specifikace kurzu Po ukončení školení obdrží účastníci Osvědčení o absolvování kurzu.  Cena kurzu zahrnuje teze lektora a malé občerstvení.
Rozsah výuky a doba konání 8 hodin 9:00 – 17:00 hod.
Místo konání:
Bude upřesněno v pozvánce kurzu Praha 2 nebo Praha 1

Cena kurzu: 3.500 Kč, webinář 2.500 Kč

Společnost není plátcem DPH.

TERMÍN 7.11.2018

3,500 Kč Objednat

TERMÍN 26.3.2019

3,500 Kč Objednat

Share Button