was successfully added to your cart.

Zažíváte stres v komunikaci?

  • 1
  • 8.12.2014

inkona knihaAKTUALITA

Zažíváte stres v komunikaci?

Jste poslední dobou pořád ve stresu a neblaze se to projevuje při komunikaci s lidmi? Když si položíte otázku, čím to je, neumíte si na ni odpovědět? Někdy je lepší naslouchat, ale i mlčet.

Změňte svůj postoj!

Osvojte si techniky, které pomohou udržet stres a emoce pod pokličkou. Život připravuje spoustu stresových situací. Člověk by s nimi měl neustále počítat. Díky prevenci, předvídání, poučení se z předchozích chyb a také dát na svoje vnitřní pocity, to jsou nepsaná pravidla.zena_podzim

Kvalitní komunikace závisí na mnoha faktorech, kterým jsme vystavováni. Dát si velký pozor na to, s kým rozhovor vedeme, řídit se společenskými pravidly, slušností a ovládat se ve svých komentářích. Stres v komunikaci přichází s emocemi, které je nutno zvládnout.

Přinášíme Vám jedno praktické cvičení zaměřené na práci s emocemi.

Záznam emocí. Jeden týden si dělejte záznamy o tom, co se děje, jaké to vyvolává pocity. Vezměte si papír, rozdělte ho na čtyři sloupce:

  • Co děláte ?
  • Jaký z toho máte pocit?
  • Co si o tom myslíte?
  • Jak na to zareagujete?

Zpětná vazba z cvičení:

Ohlédněte se zpátky za předešlým týdnem. Existují nějaké konkrétní okolnosti, které pro vás byly stresující? Poznamenejte si je. Hledejte takové aktivity, o kterých máte dojem, že vás stresují nebo po reakcích, jež jsou vesměs negativní. Hledejte myšlenkové postupy, které jsou negativní a destruktivní.

Výsledek cvičení:
Cílem je získat cit pro problematické položky ve vašem rozvrhu – činnosti, aktivity či kontakty, které jsou nejčastějším důvodem vašeho stresu. Jakmile je znáte, můžete se jim buď vyhnout, bránit nebo je zdolávat.

Sebeovládání a řeč těla při rozhovoru.

To jsou nejsilnější stránky, které je třeba hlídat a hlavně využít ve svůj prospěch. To, co řekneme, se nedá smazat a druhou stranu můžeme svým unáhleným slovním útokem velmi urazit či poškodit.

Lidé prožívají stres v komunikaci, když mají před sebou nepříjemný rozhovor. Bojí se kritiky, protože na ni neumí reagovat. Jsou nervózní z osoby anebo ze skupiny lidí, se kterými mají mluvit a řešit problém. Někomu nesedí rozhovoru ve skupině, jinému vadí osobní dialog. Někdo je naprosto nepoužitelný v obou situacích a vyhovujme mu jen komunikace telefonem anebo e-mailem.

Pro někoho je zásadní první dojem, image osoby a jeho gesta, jako jsou podání ruky, úsměv a oční kontakt. Stres v komunikaci je odvozen i prostředím, ve kterém se nacházíme a neustálým ničením se slovy, já to nezvládnu a podobně. Říct si, bude to v pohodě a věřit si, to mnohým pomáhá. Také si vzpomenout na své předchozí úspěchy a projít si to, co řekneme, je zásadní pro zbavení se stresu.

Kaizen - chci změnu. E-book.

Jednou z možností, jak vést rozumný rozhovor bez úletů, je zapojit asertivní chování. Asertivní trénink symbolizuje stát si za svým názorem, ale ne za každou cenu. Zahrnuje i techniku odmítnutí, oceňování, přijímání komplimentů a hlavně umění přijmout kritiku.

Rozhovor na úrovni by se měl držet dobou, kdy máme mluvit a naslouchat. Vstupovat nevhodně vzbuzuje špatný dojem. Pokládat rozumné a otázky, které jsou k věci, je podstatné. Neodvracet se od tématu a nemluvit do prázdna, je nutné, jinak se začneme zamotávat do slov, která nás ještě více vystresují. Je dobré zbavit se zlozvyků, kterými jsou zveličování, neupřímnost, nereagování na sdělení druhého, nejasné sdělení anebo čtení myšlenek druhého.

Stres před pracovním rozhovorem, vystoupením před masou lidí anebo osobní dialog, zde všude vládne stres. V určitém slova smyslu je stres dobrý pomocník, ale nesmíme mu podléhat. Jeho časté projevy jsou bušení srdce, pocení, třas, mdloby, nechuť k jídlu a nesoustředění se. Velkým pomocníkem jsou protistresová dýchání, relaxace na čerstvém vzduchu, cvičení, procházka anebo poslech hudby.

Jak se vypořádat se stresem?

Pro všechny, kteří mají pocit, že se sami nedokážou vypořádat se stresem v komunikaci, jsou určeny kurzy sebeovládání a zvládání svých emocí. Naučit se technikám, které pomáhají udržet stres stranou, využít svoje zásobárny energie, dokázat se ubránit kritice a narážkám díky asertivnímu chování a mnohem více, je smyslem kurzů komunikace ve stresu.

Video tipy: Jak nastartovat změnu? 

změna_Youtube

Zkuste se podívat na glosář pojmů. Přemýšlíte o změně?

Pracujte klidně z domova s e-bookem „Kaizen – chci změnu„. Potřebujete podrobnější informace ohledně obsahu kurzu či e-booku? Zavolejte na tel. č. +420 723 916 559.

Doporučujeme kurzy pro veřejnost i školení pro firmy:

Sebepoznání pro ženy
Sebeprezentace aneb prodejte své schopnosti
• Asertivní komunikace pro ženy
Prevence syndromu vyhoření

Kurzy realizujeme jako firemní školení, pro veřejnost i v individuální formě.

 

.

Share Button