was successfully added to your cart.

Víte, jak zdokonalit svůj projev?

  • 2
  • 24.6.2014

AKTUALITA

Víte, jak zdokonalit svůj projev?

Jaké nové dovednosti získáte díky účasti na semináři? Čím vám může být prospěšný? Díky účasti na semináři „Mluvený projev a rétorika“ nebo „Zvládání trémy při mluveném projevu budete mít příležitost zdokonalit svůj mluvený projev. Nabyté dovednosti pak budete moci využít jak v osobním, tak i v profesionálním životě. Pomohou vám např. účinně prezentovat svou žádost nebo získat ostatní pro svůj nápad, dosáhnete svého cíle mnohem snadněji.

Tento kurz vám ukáže důležité kroky na cestě k úspěšné pracovní či osobní komunikaci, které lze jednoduše a ihned napodobit. Zvládnete tak každý rozhovor v malém i velkém kruhu osob. Připravíte se na všední dny v kanceláři. Budete umět aktivně vést rozhovory, přesvědčivě prezentovat své vlastní kvality a výkony, dokážete vhodně reagovat i ve složitých situacích. Nebudete se bát jednání o platu, přednášky nebo prezentace projektu. Pomocí četných cvičení se naučíte vystupovat při každém rozhovoru adekvátně a působivě.

Co ovlivňuje náš způsob komunikace?zena_cestovani

Způsob, jakým při komunikaci využíváme svého hlasu i ostatních komunikačních prostředků, je ovlivňován osobností adresáta. Důležitou součástí sdělení je totiž kromě toho, co říkáme, i to, jaká k tomu účelu volíme slova. V tónu našeho hlasu i gestech se pak odráží celá naše osobnost. Znalost komunikačních prostředků a umění správně je používat nám v prvé řadě usnadňuje komunikaci s druhými, dodává našemu vystupování na sebevědomí a umožňuje, aby naše komunikace byla efektivní. Navíc šarm a půvab má každý, jen na něj přijít.

Jak bude kurz mluveného projevu – rétoriky probíhat?

holka_bublinaLektor bude během kurzu s frekventanty pracovat tak, aby si své komunikační přednosti či nedostatky uvědomili a na základě zkušeností a vědomostí získaných na semináři s nimi dokázali zacházet. Součástí semináře bude tedy nejprve zmapování individuálních potřeb účastníků, jejich zkušeností s tématem, budou vedeni k tomu, aby si uvědomili a pojmenovali, co jim brání v projevu.

Kromě toho budou součástí kurzu fyzická cvičení a relaxace, výuka techniky řeči, výrazové složky mluveného projevu, výrazové složky čteného projevu, práce s gesty jako součástí našeho mluveného projevu, rozvoj citu pro slovo a jeho obsah.

Účastníci se dozvědí, že volba slov v projevu je důležitá jako spolučinitel plastického a srozumitelného sdělení v konkrétní situaci. Lektor jim také ukáže, jak trénovat slovní pohotovost, jak improvizovat, vysvětlí co je osobní šarm, jaké jsou jejich osobní přednosti, jak může empatie napomoci úspěšné komunikaci či jak ji může naopak tréma a panika ohrozit, jak se rychle „rozcvičit“ před prezentací, jak se přizpůsobit prostoru i konkrétní situaci, jak oslovit posluchače, udržet si jejich (i svoji) pozornost a jak je přesvědčit.

Informace: Ing. Z. Tomaidesová, tel. č. +420 723  916 559 nebo popište situaci na formuláři.

Možnosti realizace: individuálně, firemní trénink a kurz pro veřejnost.

Share Button