was successfully added to your cart.

Vedení prodejního rozhovoru

 • 0
 • 7.4.2014

Termín: pouze ve formě firemního tréninku

inkona kniha„Prodávání se naprosto změnilo, ale týmům prodejců to nějak nikdo neřekl.“,  Dave Lkhani

Kurz „Vedení prodejního rozhovoru“ se zaměřuje na rozvoj znalostí a dovedností potřebných pro úspěšné vedení prodejního hovoru se zákazníkem se situačním kontextem. Úspěšné uzavření obchodu je důsledek profesionálního vedení rozhovoru.

Doporučujeme podobně zaměřené kurzy pro veřejnostPsychologie prodeje a prodejní komunikace“ , „Prodejní dovednosti pro maloobchod“ nebo pro pokročilejší obchodníky „Typologie zena-radostzákazníka pro obchodníka„.

Cílová skupina:

obchodníci, prodejci, konzultanti, dále všichni zájemci, kteří chtějí uspět v prodeji sebe, svého produktu či svojí firmy.

Obsahem kurzu „Vedení prodejního rozhovoru“ bude:

 • Pravidla profesionálního prodeje – prodávejte lidem, prodávejte sebe, pokládejte správné otázky
 • Sebeprezentace aneb jak udělat první dojem
 • Komunikační zdatnost prodejce (naslouchání, využívejte emoce, pracujte s hlasem, méně mluvte a více předvádějte)
 • Řeč těla – zrcadlení, postoj, oči, prostor, sezení, výška, lhaní
 • Motivace obchodníka – sebekoučování
 • Zásady profesionality při jednání se zákazníkem – staňte se poradcem
 • Analýza potřeb klienta rozhoduje o uzavření obchodu
 • Techniky kladení otázek – typologie otázek (otevřené, uzavřené a alternativní)
 • 5 motivů na základě kterých zákazník nakupuje
 • Nabídněte zákazníkovi individuální užitek produktu nebo služby
 • Vhodná taktika ovlivňování klienta a uzavírání obchodu – zvládání námitek
 • Nejčastější „strach“ prodejce z uzavření obchodu
 • Uzavřeli jste obchod a co dál? Poprodejní péče
 • Poskytujte opravdové služby
 • Zvládání stresu a jak se vypořádat s neúspěchem
 • Ochrana před negativizmem

Metody a didaktická technika:

praktický nácvik modelových situací formou videotréninku – obchodní situace – zpětná vazba. Vytvoření akčního plánu pro rozvoj obchodníka. Strategie kladení otázek.

.

Realizujeme ve formě firemního tréninku. Poptejte se.

Lektor

Ing. Z.Tomaidesová – specializace prodejní a komunikační dovednosti, osobní rozvoj Master NLP

Specifikace kurzu

Po ukončení školení obdrží účastníci Osvědčení o absolvování kurzu.  Cena kurzu zahrnuje teze lektora a malé občerstvení.

Rozsah výuky a doba konání

8 hodin

9:00 – 17:00 hod.

Místo konání

Londýnská 50
Praha 2, 101 00
V budově hotelu Luník

Ceny jsou uvedeny bez DPH (21%).

TERMÍN 12.4.2016

3,000 Kč Objednat

Share Button