was successfully added to your cart.

V čem spočívá tajemství orientace na zákazníka

  • 1
  • 1.6.2014

inkona knihaAKTUALITA

V čem spočívá orientace na zákazníka? Otázky, naslouchání a sympatie

Moji žáci mě naučili mnohem víc, než moji učitelé“, to jsou slova známého českého pedagoga Václava Příhody, člověka, který celý život pracoval s lidmi a naučil se jim naslouchat, aby tím více na ně mohl působit.

I z našeho pohledu je to ta nejlepší strategie při jednání se zákazníky a klienty. Ale nestačí pouze naslouchat, naučíme Vás vnímat, porozumět představám, zájmům a potřebám lidí, kteří se na vás obrací.

Jak si utvořit hodnotný vztah se zákazníkem?

Soustřeďme se na tři oblasti, a to na naslouchání, kladení otázek a sympatie. Naslouchání je skvělým způsobem, jak dát najevo, že zákazníka posloucháte.

Nejvhodnější formou naslouchání je právě tzv. papouškování či parafrázování jeho slov a výrazů, což znamená, že dáváte najevo, že svému klientovi rozumíte. Je tak větší šance, že Vám řekne „ano“. V průběhu jednání si dělejte poznámky, protože je vhodnější poslouchat než přesvědčovat.

Druhou oblastí jsou otázky.  K čemu jsou nám otázky? Ať už jde o komunikaci s kýmkoliv v osobním, či pracovním životě, tak právě otázky hrají klíčovou roli v komunikaci jako takové.

Přínosy otázek:Efektivní komunikace_NLP
• Kdo se ptá, je chytrý.
• Kdo se ptá, vede rozhovor a projevuje zájem.
• Kdo se ptá, tvoří lidská setkání.
• Barvitá řeč je kouzelným prostředkem ve styku s lidmi či obchodními partnery.
• Můžou člověka vyzvat k jinému myšlení, změně nálady či k novým myšlenkám.

Pár tipů – jak konstruovat dobré otázky
• Buďte co nejvíce zvědavý!
• Využívejte všechny informace, které vám partner poskytnul.
• Sbírejte oblíbené slovní pojmy.
• Buďte podstatně aktivnější. Ptejte se často a hodně!
• Vytvářejte pozitivní hypotézy!
• Dělejte chyby, chybami se učíte.
• Vylepšujte své vyjadřování, najděte si vhodnější slovní spojení a výrazy.
• Svým jazykem dělejte reklamu své čilé mysli.

Třetí oblastí je sympatie. Je daleko jednodušší navázat a udržet vztah, když sympatie cítíte. Obráceně je daleko komplikovanější budovat vztah s druhým. Co způsobuje sympatie? Vzájemná podobnost, spolupráce a ocenění. Položte si otázky – v čem jsme si podobní? Pochvala nás těší a hřeje. Prostředí spolupráce je motivující pro další obchod. Tady je užitečné znát techniku z NLP/Neurolingvistického programování ZRCADLENÍ.

Jak je důležitá komunikace?otázky klíč ke komunikaci

Komunikaci mezi lidmi představuje široká škála interaktivního spojení dvou či více subjektů, která umožňuje, při správných schopnostech, navázat tisíceré nitky vzájemné důvěry. A o tu musí jít obchodníkům, developerům, operátorům telemarketingu a všem, kteří pracují s klienty a zákazníky, především. Ony jemné vlásečnice vztahu je obtížné navázat, a je velice snadné je zpřetrhat. Proto se pokusme pochopit komunikaci v její celistvosti a komplexnosti.

Jaké typy kurzů jsou pro Vás vhodné?

Přijďte si na naše kurzy pro veřejnost či firemní tréninky ověřit své komunikační schopnosti, možná budete překvapeni, co vše ještě neznáte a můžete využít ke své práci. S Vašimi klienty vás spojuje nejen řeč a řečový projev. Rozpoznejte typologii vašeho partnera a vyjděte mu vstříc v jeho oblíbeném komunikačním prostoru, navazujte vztah důvěry vždy těmi prostředky, které mají největší naději na úspěch.

Mohou to být gesta, zvukové vjemy, vizuální vjemy, to vše může vašeho klienta zaujmout a navodit atmosféru důvěry a  partnerství. Nezanedbejte své možnosti a pokuste se je využít. Jsme tu proto, abychom vám pomohli.

Chcete se na něco zeptat?

Rádi zodpovíme na Vaše otázky na tel.č. 723 916 559.

Vybíráme pro Vás kurzy, tréninky a workshopy:

Doporučovaná literatura – prodejní dovednosti:

• „Jak úspěšně telefonovat?“, H. Backwinkel, P. Sturtz, Grada Publishing, a.s.
• „Psychologie – základ úspěchu v práci“, H. – M. Klein, A. Kress, Grada Publishing, a.s.
• „13 účinných strategií pro obchodní vyjednávání“, G. Greff, Grada Publishing, a.s.
• „Jak získávat nové zákazníky“, A. Verweyen, Grada Publishing, a.s.
• „Rukověť profesionálního prodejce“, K.Herndl, Grada Publishing, a.s.
• „Umění prodávat“, A. Filipová, Grada Publishing, a.s.
• „Jak mnohem lépe prodávat“, B. Tracy, Computer Press
• „Encyklopedie prodeje pro profesionály“, Zig Ziglar, PRAGMA
• „Trénink obchodní komunikace“, Nicholas Bootman, nakladatelství Portál
• „Jak získat psychickou odolnost“, G. Jones, A. Moorhouse, Grada Publishing, a.s.
• „Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit“, A. Bradbury, Computer Press

 

.

Share Button