was successfully added to your cart.

V čem spočívá tajemství orientace na zákazníka

  • 1
  • 1.6.2014

inkona knihaAKTUALITA

V čem spočívá orientace na zákazníka? Otázky, naslouchání a sympatie

Moji žáci mě naučili mnohem víc, než moji učitelé“, to jsou slova známého českého pedagoga Václava Příhody, člověka, který celý život pracoval s lidmi a naučil se jim naslouchat, aby tím více na ně mohl působit.

I z našeho pohledu je to ta nejlepší strategie při jednání se zákazníky a klienty. Ale nestačí pouze naslouchat, naučíme Vás vnímat, porozumět představám, zájmům a potřebám lidí, kteří se na vás obrací.

elegan_eduxJak si utvořit hodnotný vztah se zákazníkem?

Soustřeďme se na tři oblasti, a to na naslouchání, kladení otázek a sympatie. Naslouchání je skvělým způsobem, jak dát najevo, že zákazníka posloucháte.

Nejvhodnější formou naslouchání je právě tzv. papouškování či parafrázování jeho slov a výrazů, což znamená, že dáváte najevo, že svému klientovi rozumíte. Je tak větší šance, že Vám řekne „ano“. V průběhu jednání si dělejte poznámky, protože je vhodnější poslouchat než přesvědčovat.

Druhou oblastí jsou otázky.  K čemu jsou nám otázky? Ať už jde o komunikaci s kýmkoliv v osobním, či pracovním životě, tak právě otázky hrají klíčovou roli v komunikaci jako takové.

Přínosy otázek:
• Kdo se ptá, je chytrý.
• Kdo se ptá, vede rozhovor a projevuje zájem.
• Kdo se ptá, tvoří lidská setkání.
• Barvitá řeč je kouzelným prostředkem ve styku s lidmi či obchodními partnery.
• Můžou člověka vyzvat k jinému myšlení, změně nálady či k novým myšlenkám.

Pár tipů – jak konstruovat dobré otázky
• Buďte co nejvíce zvědavý!
• Využívejte všechny informace, které vám partner poskytnul.
• Sbírejte oblíbené slovní pojmy.
• Buďte podstatně aktivnější. Ptejte se často a hodně!
• Vytvářejte pozitivní hypotézy!
• Dělejte chyby, chybami se učíte.
• Vylepšujte své vyjadřování, najděte si vhodnější slovní spojení a výrazy.
• Svým jazykem dělejte reklamu své čilé mysli.hlava-neverte2

Třetí oblastí je sympatie. Je daleko jednodušší navázat a udržet vztah, když sympatie cítíte. Obráceně je daleko komplikovanější budovat vztah s druhým. Co způsobuje sympatie? Vzájemná podobnost, spolupráce a ocenění. Položte si otázky – v čem jsme si podobní? Pochvala nás těší a hřeje. Prostředí spolupráce je motivující pro další obchod. Tady je užitečné znát techniku z NLP/Neurolingvistického programování ZRCADLENÍ.

Důležitou roli hraje i vlastní motivace a víra v sebe ze strany obchodníka – vůle a chuť uspět, vytrvalost, ale i kreativita.

Jak je důležitá komunikace?

Komunikaci mezi lidmi představuje široká škála interaktivního spojení dvou či více subjektů, která umožňuje, při správných schopnostech, navázat tisíceré nitky vzájemné důvěry. A čím oživit a zároveň srozumitelnější jednání? Zkuste vizuální poznámky aneb skečnouting – vizuální myšlení.

A o tu musí jít obchodníkům, developerům, operátorům telemarketingu a všem, kteří pracují s klienty a zákazníky, především. Ony jemné vlásečnice vztahu je obtížné navázat, a je velice snadné je zpřetrhat. Proto se pokusme pochopit komunikaci v její celistvosti a komplexnosti.

Jaké typy kurzů jsou pro Vás vhodné?

Přijďte si na naše kurzy pro veřejnost či firemní tréninky ověřit své komunikační schopnosti, možná budete překvapeni, co vše ještě neznáte a můžete využít ke své práci. S Vašimi klienty vás spojuje nejen řeč a řečový projev. Rozpoznejte typoPsychologie_prodeje_EDUXlogii vašeho partnera a vyjděte mu vstříc v jeho oblíbeném komunikačním prostoru, navazujte vztah důvěry vždy těmi prostředky, které mají největší naději na úspěch.

Mohou to být gesta, zvukové vjemy, vizuální vjemy, to vše může vašeho klienta zaujmout a navodit atmosféru důvěry a  partnerství. Nezanedbejte své možnosti a pokuste se je využít. Jsme tu proto, abychom vám pomohli.

Chcete se na něco zeptat?

Rádi zodpovíme na Vaše otázky na tel.č. 723 916 559.

Vybíráme pro Vás kurzy, tréninky a workshopy:

Doporučovaná literatura – prodejní dovednosti:

• „Jak úspěšně telefonovat?“, H. Backwinkel, P. Sturtz, Grada Publishing, a.s.
• „Psychologie – základ úspěchu v práci“, H. – M. Klein, A. Kress, Grada Publishing, a.s.
• „13 účinných strategií pro obchodní vyjednávání“, G. Greff, Grada Publishing, a.s.
• „Jak získávat nové zákazníky“, A. Verweyen, Grada Publishing, a.s.
• „Rukověť profesionálního prodejce“, K.Herndl, Grada Publishing, a.s.
• „Umění prodávat“, A. Filipová, Grada Publishing, a.s.
• „Jak mnohem lépe prodávat“, B. Tracy, Computer Press
• „Encyklopedie prodeje pro profesionály“, Zig Ziglar, PRAGMA
• „Trénink obchodní komunikace“, Nicholas Bootman, nakladatelství Portál
• „Jak získat psychickou odolnost“, G. Jones, A. Moorhouse, Grada Publishing, a.s.
• „Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit“, A. Bradbury, Computer Press

 Dotazy k tréninkům: Ing. Z. Tomaidesová, info@edux.cz, tel. č. 723 916 559.

.

Share Button