was successfully added to your cart.

Úspěšná cesta do vašeho nitra

  • 2
  • 16.5.2014

inkona knihaAKTUALITA

Úspěšná cesta. Víte, co chcete a kam byste rádi došli?

Jak dosáhnete cíle? Co k tomu budete potřebovat? „Co lidská mysl zformuluje a v co uvěří, toho dosáhne.“ Uvedl ve své knize již na přelomu 19. a 20. století Napoleon Hill, jeden z prvních autorů literatury věnované osobnímu úspěchu.

Každý touží být ve svém životě, ať už soukromém, či profesním, oceňovaným, úspěšným, a tím pádem spokojený. Abychom dokázali plnit své představy a uspokojovat své potřeby, musíme dodržovat všechny tři zásady Hillovy teze: musíme dokázat svoji vizi zformulovat, uvěřit v její naplnění a vytrvat při jejím dosahování.

Úspěšná cesta aneb jak dosáhnout úspěch

Kaizen - chci změnu. E-book.

Kaizen – chci změnu. E-book.

Pokud chceme dosáhnout úspěchu v životě, jakékoli činnosti, musíme vědět, kam chceme dojít – mít svou vizi a cíl. Každá cesta, tedy i cesta k úspěchu, musí mít svůj cíl.

Stane se, že někdo k cíli nedojde, ztratí se na cesty, vzdá své snažení… může to být i tím, že si nedokázal jasně zformulovat svůj cíl, promyslet kroky k jeho dosažení, stanovit jej jako reálný a uměřený svým potřebám a možnostem. Ne každý si své cíle umí stanovit tak, aby jich mohl dosáhnout. Čím jasněji a konkrétněji si umíme představit svůj cíl, tím pravděpodobněji jej dosáhneme.

Mnoho vytčených úkolů zůstane nedobyto kvůli malé víře v sebe sama. Pokud nebudeme věřit tomu, že můžeme dosáhnout své vytčené mety, zcela jistě ji nedosáhneme. Vše důležité se tvoří nejdříve v naší psychice.  Abychom se na své cestě neztratili, musíme se umět radovat z postupných cílů. Nesmíme se nechat odradit prvotními nezdary. Nestačí totiž jen věřit, ale musíme také ve svém snažení vytrvat.

Překážky, se kterými se setkáme, mají svůj smysl. S každou překonanou překážkou jsme blíže ke svému cíli a posilňujeme naše sebevědomí. Může se stát, že překážku nepřekonáme, měli bychom se naučit při prvním neúspěchu se nevzdávat, naučme se využívat rovněž neúspěchy; i ony mohou být startem úspěšné cesty.

stestiO čem bude náš workshop? Co se naučíte?

  • Nemůžeme zformulovat Vaše cíle, ale můžeme Vás naučit metody, jak jich dosáhnout.
  • Paretovo pravidlo – znamená, že 20 % úsilí přináší 80 % výsledky. Ale jak tuto efektivní metodu využít?
  • Pozitivní myšlení – nahlédněte s námi na možnosti optimalizace Vaší komunikace; právě nedostatek pozitivního myšlení může být tím, co Vám komplikuje cestu k cíli. Největším nepřítelem člověka je on sám, jeho stav mysli.
  • Slyšely jste někdy o metodě Kaizen? V ní se skrývá mimo jiné tajemství úspěchu japonské společnosti.
  • Víte jak využít tzv. myšlenkové mapy? Jsou sestavovány za účelem vizualizace, strukturování a klasifikace nápadů, řešení problémů, rozhodování.

S těmito a mnoha dalšími pojmy a metodami Vás seznámíme a Vy se s nimi naučíte pracovat na našich kurzech jako je např. „Cesta k úspěchu„, „Sebepoznání pro ženy“ či „Sebeprezentace aneb prodejte své schopnosti„. Aktuální termíny najdete v části „Kurzy pro veřejnost„. Realizujeme kurzy pro firmy i pro jednotlivce.

Dotazy: Ing. Z.Tomaidesová, tel.č. +420 723 916 559

 

.

Share Button