was successfully added to your cart.

Typologie zákazníka pro obchodníky

 • 1
 • 14.4.2014

Termíny: 15.03.2018, 4.04.2018 nebo firemní trénink pro pokročilé

inkona kniha„Prodávání se naprosto změnilo, ale týmům prodejců to nějak nikdo neřekl.“,  Dave Lkhani

Proč je některý klient nesmírně upovídaný? Některý zase příliš zahleděný do sebe? Lze vyhovět všem typům zákazníka a nakonec u nich v prodeji uspět? Jak se dostat k jejich myšlenkám a tak jim porozumět? Poznat s kým máme tu čest, nám pomůže být úspěšnější nejen v obchodní sféře, ale i v osobním
životě.

Pokud máte chuť si rozšířit své prodejní dovednosti právě o typologii zákazníků a zaměřte se na jejich motivaci k nákupu, tak workshop Typologie zákazníka pro obchodníky je  tím správným pro Vás. Naučíte se efektivně pracovat s daným osobnostním typem zákazníka ve prospěch uzavření obchodu. Porozumět motivaci zákazníka k nákupu a prodat.typologie

Obchodníci, konzultanti se naučí vhodným způsobem prezentovat obchodní nabídku tak, aby daný typ zákazníka zaujal a ve finále jednání nakoupil. Obchodníci získají tipy, jak co nejlépe zdůrazňovat přínosy nabízených služeb a produktů. Díky nim budou rychleji a blíže k uzavření obchodů.

Osobnostní typologie je důležitá i pro obchodníka. Jako jedinečná osobnost potřebuje taky pracovat a rozvíjet práci s vlastní osobnostní typologii, aby cíleně využívání svých silných stránek a rezerv ve prospěch úspěšného prodeje.

Tento druh školení patří mezi oblíbené mezi středně pokročilými obchodníky. Lze si domluvit termín pro individuální školení nebo firemní kurz.


Obsah tréninku „Typologie zákazníka pro obchodníky“:

A. Příprava obchodníka na jednání

 • Efektivní komunikace podle principů NLP/Neurolingvistické programování
 • Role asertivity v obchodní komunikaci – podle typologie zákazníka (pasivita, agresivita, asertivita a manipulace)
 • Budování partnerství – vztahový prodej a role psychologie v prodeji
 • Jak činí vaši klienti/zákazníci rozhodnutí o nákupu
 • Vytváření důvěry/raport a následné vedení rozhovoru
 • Pohled na jednání s klientem z různých perspektiv – různé pozice vnímání přináší nové možnosti, techniky NLP „tzv. obout si boty klienta“Motivace a úspěch obchodníka – stanovování cílů a mentální příprava
 • Role hodnot v obchodě – reakce na prodejní situace
 • Elegantní jazyk prodeje – využití metafor, přirovnání a příběhů při jednání/odlišit se

B. Typologie zákazníka aneb osobnost mého zákazníka

 • Charakteristika jednotlivých typů – příklady z praxe – jak s daným typem komunikovat (verbální a neverbální komunikace)
 • Cílová skupina mých produktů a služeb
 • Motivace zákazníka podle typů (osobnostní typologie)
 • Nácvik komunikace, argumentace a prezentace nabídky s ohledem na typ zákazníka
 • Práce s námitkami podle typologie zákazníka

Přínosy pro účastníka „Typologie zákazníka pro obchodníky“: 

 • Naučíte se efektivně komunikovat s ohledem na typ, motivaci a preference zákazníka
 • Zlepšíte si obchodní vztahy se svými klienty
 • Příběhy, analogie a metafory pomáhají zaujmout a oživit prodejní komunikaci – vybraný typ klientů
 • Získáte nový pohled na prodej z hlediska typologie a kreativity
 • Odpovíte si na otázky, jak sladit typologii obchodníka vs. typologie zákazníka
 • Pochopíte, jaké máte další možnosti rozvoje v prodejních dovednostech

.

Realizujeme firemní trénink i jako individuální výuku. Poptejte se.

Lektor

Ing. Z.Tomaidesová – specializace prodejní a komunikační dovednosti, osobní rozvoj Master NLP

Specifikace kurzu

Po ukončení školení obdrží účastníci Osvědčení o absolvování kurzu.  Cena kurzu zahrnuje teze lektora a malé občerstvení.

Rozsah výuky a doba konání

8 hodin

9:00 – 17:00 hod.

Místo konání

Bude upřesněno v pozvánce kurzu
Praha 2 nebo Praha 1

Cena kurzu: 3.500 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH (21%).

Share Button