was successfully added to your cart.

Typologie lidí – co o ní ještě nevíme?

  • 1
  • 23.3.2015

inkona knihaAKTUALITA

Typologie lidí – co o ní ještě nevíme?

Typologie lidí – co o ní ještě nevíme?

Dělení osob na introverty a extroverty, nebo podle známé Hippokratovy typologie temperamentu na sangviniky, melancholiky, choleriky a flegmatiky je všeobecně známo, ale málokdo s typologií osobností pracuje i v reálném životě. Přitom právě znalost základních vlastností temperamentu může zcela ovlivnit úspěšnost nejen jedince, ale i celé firmy!

Já, já a zase jázena_konflikty

Dost často se lidé zaobírají sebou samým, aniž si to mnohdy nemyslí. Tento trend můžeme zpozorovat u firemního personalisty, kterému jsou zasílány životopisy a motivační dopisy. V žádostech lidé prezentují sami sebe, vyzdvihují své silné stránky a upozorňují na to, co sami umějí. Jenže často nemají potuchy o tom, co potřebuje zaměstnavatel, takže při hledání práce takto zbytečně a snadno pohoří.

Nutné je totiž znát nejen sebe, ale i okolí. Všímat si, jak lidé reagují a díky znalostí typologie lidí jim „nenápadně“ samu sebe podsunout. To znamená, že si firma sama uvědomí, jak moc vás potřebuje a pracovní místo je pak vaše. Od roku 2016 zapojujeme individuální kurzy a koučink prostřednictví on-line výuky. Využijte SKYPE výuku a konzultaci díky tomu ušetříte čas a peníze.

Slepec s holí ujde mnohem dál, než bez ní

A nejen při hledání práce je typologie lidí důležitá. Velkou roli hraje při obchodním jednání a získávání zakázek. Aby vaše kariéra nabrala ten správný směr, je nezbytné, abyste znali směr, kterým se ženete. Je potřeba nejen mít vytyčený cíl, což hlásají moderní psychologicko-esoterické knihy, s pozitivně laděným obsahem, ale znát i terén. Jestliže směrem k cíli poběžíte po kamenné, písečné, nebo nezpevněné stezce je dost podstatné.

Stejně tak, jestli bude v cestě stát hustý les, houští, nebo naopak louka. Poběžíte z kopce nebo do kopce atd. Když dopředu máte potřebné informace, lépe se připravíte nejen fyzicky, ale i psychicky a tak snadněji cíle dosáhnete, než při neznalosti. Jestliže tak poznáte dle typologie vaše obchodní partnery, snadněji budete schopni reagovat na jejich potřeby a tak si i získáte sympatie a především důležitou zakázku.

Vztahy zjednoduší vzájemná poznání aneb pomůcka na cestě k lidem

Typologie lidí se také dost významně podceňuje u osobních vztahů. Je dost pravděpodobné, že pokud by lidé na základě pouhých základních znalostí vlastností osob k nim s potřebnou dávkou také přistupovali, nebyla by rozvodovost tak vysoká, lidé by se častěji shodli, dohodli na společném řešení a také méně slovně i fyzicky napadali. Zní to až možní banálně, ale skutečně je tomu tak.

pears-1263435_1280Jak se poznat a poznávat

Jinak reaguje na danou skutečnost flegmatik a odlišně pak cholerik. O sangvinikovi je známo, že je jako dítě – divoký, plný života, smíchu, neposedný. Rychle mluví, snadno se tak může zakoktat, zakopnout, ale i když se rozplácne na zem před davy diváků, zasměje se sám sobě.

Melancholik by tuto skutečnost bral jako další z životních proher. Je totiž spíš zaměřený do sebe, má pocit, že je k ničemu, obvykle že většinu lidí svojí přítomností obtěžuje.

Flegmatikovi je to však jedno, ač vedle něj vybuchují muniční sklady, ohlédne se s poklidnou důstojností a jde si vlastní cestou. Na načekané zprávy nereaguje nějak zvlášť troufale a ranní zaspání ho nerozhází. To cholerika může stát poslední nervy, když si jeho podřízený flegmatik přijde do práce se zpožděním, jakoby se nechumelilo. Pro šéfa je nehorázná drzost s ledovým klidem odbýt pozdní příchod. Vyvře často nečekaně jako žhavotekutá láva, posléze se zase uklidní, ale to neznamená, že je rozčilování konec. Cholerik klidně ještě několikrát za den vybouchne, aniž by se mělo stát něco zásadního. Pokud není vše dle instrukcí, se zlou se podřízení potážou. Často v návalu zlosti řekne i něco, čeho pak lituje.

Proč je nutné typologii lidí znát?Flipchart_typologie_upraveny

Typologie lidí je potřeba zná, ulehčí nám to soužití s nimi, ale také v profesním životě a spolupráci. Většina z nás pracuje s lidmi v přímém kontaktu, tudíž je pro ně nezbytnou součástí. Asi nikdo z nás nevyhledává přímé rozpory, hádky a strkanice. Život je mnohem snazší, pokud jsme družní a navzájem se tolerujeme.

Jak dobře znají obchodníci typologii svých zákazníků? Nakolik ji uplatňují v obchodě?

Dotazy na přípravu firemních kurzů: Ing. Z. Tomaidesová tel. č. 723 916 559.

Doporučujeme kurzy:

 

.

Jak nastartovat změnu – YOUTUBE

Typologie lidí – ukázka

Share Button