was successfully added to your cart.

Týmová práce aneb jak propojit hard a soft skills

 • 1
 • 12.8.2014

inkona knihaAKTUALITA

Týmová práce aneb jak propojit hard a soft skills – 30.9.2014

Připravili jsme pro Vás zcela nově pojatý kurz k problematice týmové práce. V kurzu se propojují části, která se věnuje organizačním a metodickým předpokladům týmové práce, ty realizuje vzdělávací společnost C.Q.M. a kurz je obohacen i o témata tzv. „soft dovedností“. Tuto část realizuje naše vzdělávací společnost EDUX. Reference na námi realizované kurzy.

Věříme, že toto propojení dvou zdánlivě zcela odlišných přístupů napomůže ke zvýšení efektivnosti týmové práce. Principy a techniky efektivní týmové práce (s využitím kombinace „soft“ a „hard“ dovedností) připravujeme na 30.09.2014 v Praze jako celodenní kurz pro veřejnost.

V posledním desetiletí absolvovaly mnohé organizace v České republice nejrůznější školení z oblasti měkkých manažerských dovedností, tzv. „soft-skills“. V některých z těchto organizací se však nedaří efektivně aplikovat získané poznatky v praxi.

Jedním z důvodů může být fakt, že takto získané poznatky jsou vnímány izolovaně, tj. bez vazby na konkrétní prostředí dané organizace, především na dělbu práce (organizační strukturu), na konkrétní systémy řízení a s tím spojené informační systémy (datové toky).

Vzdělávací společnost EDUX, s.r.o. proto nabízí doplnění a propojení těchto soft-skills“  informacemi a školeními z oblasti tzv. „tvrdých dat“. Jedná se především o problematiku řízení organizace na procesním principu, o organizační a kvalifikační zabezpečení týmové práce, o metodiku řešení problémů pomocí týmů a o nástroje zpracování dat (hlavně grafické nástroje pro práci v týmu a další osvědčené metody a techniky).

Cílová skupina „Principy a techniky efektivní týmové práce“:

Kurz je určen nejen pro členy řešitelských týmů, ale i pro metodické pracovníky (manager kvality, statistik kvality), kteří odpovídají za definování pravidel týmové práce, včetně metodických postupů pro zpracování dat a komunikaci v týmu.

V neposlední řadě je kurz určen i všem vedoucím pracovníkům (především vrcholovému a střednímu vedení organizace), kteří odpovídají za schválení jednotlivých metodických postupů a za vytváření organizačních, kvalifikačních a motivačních podmínek pro efektivní práci jednotlivých týmů.

Cíl kurzu „Principy a techniky efektivní týmové práce“:

Cílem kurzu je vysvětlit účastníkům základní principy a metodická doporučení, která jsou nezbytným předpokladem pro efektivní práci týmu.

Obsah kurzu je zaměřen na propojení obvykle izolovaně chápaných tzv. „hard“ dovedností a „soft“ dovedností.
Součástí kurzu je i přehled technik týmové práce a stručný přehled technik, které týmovou práci předpokládají a vyžadují, např. 8D, (G-8D Report), SPC, MSA, SixSigma, Kaizen, VSM a další.

Obsah tréninku:

 • Hard/tvrdé dovednosti
  Objasnění základních pojmů a principů týmové práce
  Organizační podmínky pro práci týmu, kvalifikační požadavky na členy týmů
 • Soft/měkké dovednosti
  Komunikace – 6 rádců (kdo, co, jak, kdy, kde, proč)
  Komunikační zlozvyky a bloky, důležitost naslouchání
  Zadávání úkolů a hodnocení výsledků
  Vybrané principy asertivity
  Pochvala a kritika
 • Hard/tvrdé dovednosti
  Týmová práce jako součást managementu změny
  Přehled metod, které vyžadují týmovou práci

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Součásti kurzu jsou studijní materiály pro každého účastníka kurzu.

Kontakt: Ing. Martina Krumlová nebo Ing. Miloslav Prchal. Informace na tel.č. +420 606 740 848, +420 737 875 819 nebo Ing. Z. Tomaidesová tel.č. 723 916 559 – ohledně obsahu kurzu měkkých dovedností.

Share Button