was successfully added to your cart.

Tréma je emoce strachu

  • 1
  • 10.10.2014

AKTUALITA

Tréma je emoce strachu

Tréma je strach z neúspěchu a veřejného skandálu či neúspěchu. Tento psychický stav se objevuje vždy před veřejným vystoupením, prezentací, zkouškou, pohovorem anebo jinou důležitou událostí. Srdce se rozbuší, nohy se podlamují, člověk zčervená, zrychlí se mu puls, potí se, třese se, nemůže jíst ani pít.

Lidé by se měli nad trémou zamyslet a uvědomit si, že bez ní by nedokázali svoje úspěchy dostat na výsluní. Je zajímavé, že některé jedince tréma a nervozita před důležitým pohovorem či vystoupením před lidmi motivuje. Jiní lidé se před ní hroutí. V každém případě vysílá tréma energii, která má obrovský vliv na výkon před lidmi.

Zamyslete se nad svými potížemi s trémouzena_hlava

Jste trémisti? Závidíte lidem, kteří jsou suverénní před svými životně důležitými výkony? Chtěli byste patřit do jejich řad a nepodléhat panice vždy, když se blíží hodina H? Zkuste si vzpomenout na svoje úspěchy, kterými jste v minulosti oslnili. To vám dodá odvahu. Budete mít před očima aplaus a pochvalu svých posluchačů či nadřízených pracovníků. Tento způsob velice pomáhá a motivuje k nadlidskému výkonu. Už jsem to přeci jednou dokázal, a dokážu to znovu!

Myslíte jen na svou trému a třesete se?

Lidé trpí trémou, protože na ni moc myslí. Je to škoda, neboť takoví lidé mají veliký potenciál a schopnosti. Přijďte na workshop – Zvládání trémy při mluveném projevuDíky trémě je nemohou prezentovat tak, jak by chtěli. Jejich místa tak zabírají jiní pracovníci, kteří neoplývají zdaleka takovou inteligencí a schopnostmi jako oni, ale díky svému sexappealu a formulování slova, umí zaujmout. Soustředit se jen na svůj výkon a pilně se na něj připravovat, to je důležité. Nemyslet na to, co by se mohlo stát a malovat čerta na zeď, to je špatně! Člověk se jen víc nervuje a vytváří kolem sebe paniku!

Buďte stále sami sebou!

Jste naprosto připraveni na svůj pohovor či vystoupení před posluchači? Jděte za svým cílem a nevěnujte pozornost trémě ostatních kolegů a konkurentů. Jen vám to znepříjemní pocity a emoce mohou být vystaveny zbytečné panice a strachu z neúspěchu. Jděte si za svou vizí a nevnímejte okolí! Hloupé narážky a pocity strachu vás mohou nevhodně ovlivnit. Přečtěte si blog „Chci změnu“ zaměřený na osobní rozvoj a podpořte sami sebe v tomto úsílí. Najdete na něm inspiraci a podporu. Poslechněte si příběhy jiných lidí, jak se vypořádali s neúspěchem a seznamte s technikami, které Vám pomohou se trémy zbavit:) prostřednitvím podcastů „Zdenčin pokec – podcast úspěšných„.

zena_cestovaniDržte se svého plánu

Hlavním ukazatelem trémy je odbíhání od tématu a žvatlání nesouvislých podrobností a nezajímavých detailů. Je tedy nezbytně důležité přečíst si svoje vystoupení bod po bodu a držet se svého plánu. Velmi důležitá je i samotná příprava. Rozmyslete si konkrétní body prezentace či jednání. Pak to klidně nahlas trénujte a nahrávejte svůj projev. Můžete tak doladit kvalitu svého mluveného projevu. Podrobnosti typu, jedna paní povídala, nikoho nezajímají.

Co patří mezi nejčastější chyby v prezentacích?

Výplňová slova, neurčitá fráze, nedostatečně sebevědomý projev, vnitřní nastavení  – obavy a strach, používání bagatelizujících slov, tiché a nevýrazné mluvení, zahájení úvodního sdělení, a to stručně a jasně. Co oživí váš projev? Oživte mluvený projev výraznějšími slovy, měňte rychlost projevu, dělejte pauzy před důležitými myšlenkami, i po nich. Vložte do projevů metafory, citáty či přirovnání.

Vytvořte si před pohovorem příjemnou atmosféru. Víte, o tom, že jste trémista? Vrhněte se do boje s trémou a potlačte ji do kouta. Pravidelně prodýchejte, projděte se přírodou anebo intenzivně rozjímejte. Dostanete se tak do duševní pohody. Zlepšíte si tak svoje soustředění na maximum.

Při svém vystoupení si představte, že před vámi není tolik lidí a důležití šéfové a mluvte srozumitelně a souvisle. Někdy lze trému nácvikem a vybranými technikami odstranit, někdy je blok větší a pochází např. z dětství nebo jiných události, které jste zažili. Pak je vhodnější individuální práce či koučink/coaching.

Aktuální termíny kurzů najdete v části – KURZY PRO VEŘEJNOST.

Dotazy: Ing. Z. Tomaidesová, tel.č. 723 916 559, e-mail: info@edux.cz.

Doporučujeme kurzy:

 

.

Share Button