was successfully added to your cart.

Sydrom vyhoření může postihnout každého

  • 2
  • 6.10.2014

inkona knihaAKTUALITA

 Syndrom vyhoření může postihnout každého

Pociťujete na sobě vyprahlost? Pohltil vás tedy syndrom vyhoření. Profesionální selhání, které vyvolávají zvyšující se požadavky ze strany zaměstnavatele, okolí anebo od sebe samotného. Jak na sobě poznáte syndrom vyhoření? Ztrácíte zájem a netěšíte se svými ideály? Vytratila se z vás energie i vitalita? Máte dojem, že jste špatně finančně ohodnoceni a máte tak velice negativní přístup k práci?

Kde se nejčastěji projevuje syndrom vyhoření?

Syndrom vyhoření neboli burn-out se projevuje hlavně při povoláních, kde dochází k běžné komunikaci s lidmi. Denní komunikace na úrovni se zákazníkem, pacientem anebo kolegou, je jistě vyčerpávající. Zdravotní sestry a učitelé znají tyto obtíže nejlépe. Rozpoznat na sobě symbol syndrom vyhasnutí v jeho rozpuku už nemusí být dostačující k léčbě. Existují mnoha preventivní opatření, která dovedou člověka k harmonickému životu.

Příznaky syndromu vyhoření/burn out

Tento syndrom vyhasnutí neboli burn-out je řazen mezi psychosomatické onemocnění.  Fyzické, psychické i emocionální vyčerpání člověka sžírá a dochází k narušení rovnováhy organismu. Pokud se člověk vystavuje denně nadměrnému stresu, dochází k tomuto syndromu vyhoření rychleji. Tělesná únava zasahuje spánek, který je problematický. To způsobuje nízký přísun nové energie a přicházejí pocity viny ze svého selhání. Psychické vyčerpání mění zvyklosti člověka. Působí negativně, pesimisticky a je bezohledný. Zapomíná, ztrácí sebedůvěru a v mnoha případech přicházejí i sebevražedné myšlenky. Je citově na dně. Trápí se ve své bezmoci a je často sám. Ztrácí zájem o rodinu a přátele. Toto patří mezi nejčastější témata koučování nebo i firemních tréninků u interních koučů či operátorů na tel. linkách.

Je těžké se procesu postavit?klavir-klasika_zena

Syndrom vyhoření/vyhasnutí je někdy těžko rozpoznatelný a projevuje se měsíce ba i roky. I mladý motivovaný člověk s kladným přístupem k práci může být za pár let totálně vyřazen ze hry. Syndrom vyhoření se stupňuje. Všechno začíná emočním kolapsem, což může vést k psychickému vyhoření. Posledním stádiem je fyzické vyčerpání, které je psychosomatického stavu. Celý organismus je pohlcován pláčem, hněvem, strachem i zlostí a je jen otázkou času, kdy člověk naprosto odpadne.

Začátky bývají hořké a konce taky

Počátkem všeho je nadšení a uskutečnění svého cíle. Člověk nachází ve své práci smysl. Po pár letech je nadšení v ústupu a člověk ubírá ze svých ideálů anebo je ztrácí. Dochází k frustraci. Apatie je dalším pokračováním. Vše dělá z nutnosti a napůl. Už ho práce netěší. Končí to vyhořením. Negativními postoji a názory. Vyhýbáním se práci a lhostejností.

Prevence je záruka spokojeného života ve všech ohledech

Preventivní rady pomáhají nejen v prevenci vyhoření, ale i v celkové spokojnosti člověka. Každá žena i muž by o sebe měli pečovat s láskou a věřit si. Měli by ovšem znát své cíle, kvality i stinné stránky. Jen tak se sami dostanou nejdále. Naučit se znát hranice svých schopností je zásadní!

V případě nezdaru je nutné požádat o pomoc a nebrat vše jako prohru. V zaměstnání by měl být člověk spokojený. Spolehliví a chápaví kolegové jsou více, jak výhra v loterii! Odměna za vykonanou práci by měla být adekvátní k vykonanému dílu. Mnozí lidé se cítí často nedoceněni. Člověk by měl být v pohodě doma i na pracovišti. Mít své koníčky je také pozitivní prevencí. Jen z nich se tvoří nová energie a síla. A to nejdůležitější je, naučit se efektivně odpočívat. Doma by neměli lidé mluvit hodně o práci a měli by se zaměřit na potěšení s rodinou.

Kaizen - chci změnu. E-book.

Kaizen – chci změnu. E-book.

Netroufáte si sami obstarat efektivní prevenci?

Obraťte se na odborníky, kteří nabízejí kurzy jak prevenci proti syndromu vyhoření nebo využijte individuální koučování. Pracovní vyčerpání je v dnešní době běžným jevem. Psychické a fyzické problémy se dají řešit. Naučte se bojovat proti ničivému syndromu vyhoření/burn out a najděte správnou techniku pro zvládání stresu! Kurz lze realizovat jako firemní trénink, otevřený kurz či individuální formou.

Doporučujeme ebook „Kaizen – chci změnu“ pro realizaci osobních změn v různých oblastech v ceně 242 Kč a objednávat lze na adrese e-mail: tomaidesova@edux.cz. Zavolejte a informujte se na tel.č. +420 723 916 559.

Doporučujeme kurzy:

Share Button