was successfully added to your cart.

Sebeprezentace aneb prodejte své schopnosti

  • 0
  • 14.4.2014

Termín: 12.9.2014, 7.11.2014

inkona kniha„Dělejte to, z čeho máte strach. A dělejte to opakovaně. To je nejrychlejší a nejjistějších způsob, jak strach porazit.“, Dále Carnegie

Kurz „Sebeprezentace aneb prodejte své schopnosti“ je určen všem, kteří mají prezentovat svou práci, svou firmu, svůj tým, či sami sebe. Vhodný je i pro ty, co se připravují na pracovní pohovor. Lze si domluvit i individuální výuku. Pro 3 – 4 účastníky z jedné společnosti rádi vytvoříme firemní trénink. Termín si volíte podle potřeb. Doporučujeme obsahově podobně zaměřený kurz: „Mluvený projev a rétorika“ nebo „Zvládání trémy při mluveném projevu“.

Obsah kurzu:

A. Sebeprezentace – moje osobnost
1.) Sebepoznání a zpětná vazba lektora – jaký jsem, jak působím a jaký bych chtěl být
2.) Mluvený projev – artikulace a gestikulace/řeč těla, postoj, dýchání nácvik
3.) Tipy a rady na zvládání trémy – nácvik jednotlivých technik. Duševní příprava.
4.) Asertivní komunikace v projevu

B. Příprava na sebeprezentaci
1.) Myšlenková příprava prezentace – východiska. Tipy a náměty, jak si připravit prezentaci – myšlenkové mapy
2.) Smysl a cíl sdělení – čeho chce prezentující dosáhnout.
3.) Cílová skupina – komu budeme prezentovat – příjemci sdělení a jaká jsou jejich očekávání či poptávka. Využití typologie posluchačů.
4.) Informační materiály – co si připravit

Přínos pro účastníky kurzu:  

prezentace účastníků s vytvořením videozáznamů se zpětnou vazbou lektora účastníkům tréninku. Nácvik jednotlivých technik: dýchání, zvládání trémy prostřednictvím techniky NLP/Neurolingvistického programování jako zážitkové techniky.

Realizujeme i jako firemní trénink. Nejoblíbenější forma – individuální výuka. Poptejte se.

Lektor

Ing. Z.Tomaidesová – specializace prodejní a komunikační dovednosti, osobní rozvoj Master NLP

Specifikace kurzu

Po ukončení školení obdrží účastníci Osvědčení o absolvování kurzu.  Cena kurzu zahrnuje teze lektora a malé občerstvení.

Rozsah výuky a doba konání

8 hodin

9:00 – 17:00 hod.

Místo konání

Londýnská 50
Praha 2, 101 00
V budově hotelu Luník

Cena kurzu: 3.000 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.

TERMÍN 7.11.2014

3,000 Kč Objednat

Share Button