was successfully added to your cart.

Sebeprezentace aneb prodejte své schopnosti

  • 0
  • 14.4.2014

Termín: pro 2018 realizujeme jako firemní trénink

„Dělejte to, z čeho máte strach. A dělejte to opakovaně. To je nejrychlejší a nejjistějších způsob, jak strach porazit.“, Dále Carnegie

Trénink Sebeprezentace aneb prodejte své schopnosti“ je určen všem, kteří chtějí úspěšně prezentovat svou práci, produkty či služby, svou firmu, svůj tým, či sami sebe.

Formy tréninku: individuální výuka nebo firemní trénink (pro 3 – 4 účastníky z jedné společnosti rádi vytvoříme firemní trénink).

Doporučujeme kurzy pro veřejnost:  Zvládání trémy při mluveném projevu

Obsah kurzu – Sebeprezentace aneb prodejte své schopnosti:

A. Sebeprezentace – moje osobnostzena_cestovani
1.) Sebepoznání a zpětná vazba lektora – jaký jsem, jak působím a jaký bych chtěl být
2.) Mluvený projev – artikulace a gestikulace/řeč těla, postoj, dýchání nácvik
3.) Tipy a rady na zvládání trémy – nácvik jednotlivých technik. Duševní příprava.
4.) Asertivní komunikace v projevu – vhodná volba slov (silné slova)
5.) Psychologie úspěchu aneb jak zatočit s neúspěchem

B. Příprava na sebeprezentaci
1.) Myšlenková příprava prezentace – východiska. Tipy, jak si připravit prezentaci – myšlenkové mapy
2.) Smysl a cíl sdělení – čeho chce prezentující dosáhnout
3.) Cílová skupina – komu budeme prezentovat. Využití typologie posluchačů.
4.) Informační materiály – co si připravit

Cílová skupina:

  • prodejní personál
  • majitelé firem
  • zdravotní personál – lékař
  • začínající lektoři
  • obchodníci či konzultanti

Přínos pro účastníky kurzu:  

prezentace účastníků s vytvořením videozáznamů se zpětnou vazbou lektora účastníkům tréninku. Nácvik jednotlivých technik: dýchání, zvládání trémy prostřednictvím techniky NLP/Neurolingvistického programování jako zážitkové techniky.

Jeden videotip – Jak na startovat změnu, Youtube kanál.

.

Realizujeme i jako firemní trénink. Nejoblíbenější forma – individuální výuka. Poptejte se.

Co dělám? Představení jinak

Lektor

Ing. Z.Tomaidesová – specializace prodejní a komunikační dovednosti, osobní rozvoj Master NLP

Specifikace kurzu

Po ukončení školení obdrží účastníci Osvědčení o absolvování kurzu.  Cena kurzu zahrnuje teze lektora a malé občerstvení.

Rozsah výuky a doba konání

8 hodin

9:00 – 17:00 hod.

Místo konání

Londýnská 50
Praha 2, 101 00
V budově hotelu Luník

Cena kurzu: 3.000 Kč

Společnost není plátcem DPH.

TERMÍN 7.11.2016

3,000 Kč Objednat

Share Button