was successfully added to your cart.

Sebeprezentace – 6 tipů, jak na to

  • 1
  • 2.7.2014

inkona knihaAKTUALITA

Sebeprezentace –  6 tipů, jak na to

Co udělat proto, abych zaujal/a svým projevem? Změňte vyjadřování a používejte silnější slova. Chystáte se vystoupit se svým mluveným projevem na nějaké akci či prezentaci?  Tím, jak se vyjadřujete, vytváříte první dojem a navenek i obraz o sobě. Stále platí, první dojem je rozhodující a poslední zůstává.

Abyste zaujali a vytvořili pozitivní dojem, zaujali je, získali podporu a pomoc druhých, přesvědčili je o svých kompetencích, nalákali je na spolupráci s Vámi, naučte se správně vyjadřovat.

Pár tipů na zlepšení sebeprezentace.holka_bublina

Tip č. 1 Odstraňte ze svého slovníku slabší slova – ne sebevědomá a výplňová slova, která snižují Vaši hodnotu. Vzbuzujete tak dojem nejistoty a nekompetentnosti.

Používáte slova jako „možná, snad“, „pokusím se“, „neumím“ či „budu se snažit“? Najděte vhodnější, hlavně akčnější a sebevědomější výrazy typu „věřím, že“, „zvládnu to“, „udělám to, jak nejlépe umím“. Odstraňte ze slovníku slova „prostě“, „takže“, „hm“, „jako by“ a další.

Nejčastější slabá slova s doporučením, jak je nahradit:

Rád/a bych jednou…                              Budu…

Problém, potíže                                       Výzva

Musíte….                                                   Je opravdu důležité udělat …

Měl/a jsem štěstí…                                 Pracuji dobře…

Musíte/Nesmíte…(přikazování)          Bude vhodné…

Nejsem v tom dobrá/ý…                        Dělám pokroky… Ještě tuto oblast studuji… Každý den získávám nové vědomosti a zlepšuji se…

To nezvládnu…                                        Bude to těžké, ale věřím, že to zvládneme / že to půjde.

Muselo by se…                                         Doporučuji… Vhodné by bylo udělat… Bude…

Jestli máte zájem…                                 Navrhuji…

Pokusím se…                                            Zjistím… Zavolám… Zkontaktuji…

Tip č. 2 Co ovlivňuje celkový dojem Vaší prezentace? Lidé s Vámi totiž jednají tak, jak se prezentujete. Pokud tedy řeknete: „Jsem tu jen asistentka“, sami předkládáte, jak se cítíte a co si o sobě myslíte. Dejte naopak najevo, že jste v určité pracovní pozici a nepodsouvejte návštěvě, která do firmy přišla, co si má o Vás myslet. Řekněte jednoduše: „Jsem asistentka obchodního ředitele.“ Při jakémkoliv jednání ohledně pracovního volna či platu řekněte „Chtěla bych…“ a uveďte důvody, proč si vyšší plat zasloužíte.

Tip č. 3 Rozšiřujte si slovní zásobu. Čtěte knihy a časopisy s jiným zaměřením, než je Vaše profese. Nahrajte si projev a všimněte si opakujících se slov a hledejte např. synonyma – slova s podobným významem. Doporučuji si zakoupit publikaci o synonymech. Hrajte hry – začínejte vždy stejným slovem, aby věta měla smysl, nebo začínejte větu posledním písmenem slova. Můžete si taky v duchu popisovat věci a předměty kolem sebe a dodávat k podstatným jménům co nejvíce přídavných jmen.

Tip č. 4 Pokud se Vám daří a v něčem jste uspěli, uspěli v prezentaci, tak to řekněte! Pochvalte se a sdílejte radost a řekněte kamarádům o svém úspěchu! V případě, že se Vám momentálně tolik nedaří, tak o tom nemluvte a pracujte na zlepšení. Pokud se Vás někdo přímo zeptá, tak to řekněte.

Tip č. 5 Pusťte si projevy jiných (např. na youtube) nebo nějaký televizní pořad a zaměřte se právě na vyjadřování na neverbální komunikaci. Nebo si napište nejčastější slova z Vašeho oboru a popište je tak, aby jim rozumělo 12leté dítě nebo někdo, kdo v oboru nepracuje.

Tip č. 6 Kupte si nebo půjčte si některou z publikací např. „, Jak překonat strach z veřejného vystoupení“, J. Esposito „Trénink slovní sebeobrany“, Nöllke Matthias, „Jak komunikovat chytře“, Recknagel Marion, Rohmann–van Wüllen Heike či „Prodejte své schopnosti“, Öttl Christine, Härter Gitte  a další. Na blogu „Chci změnu“ najdete recenze knížek.

Moje doporučení:

Nahrajte si svůj projev na diktafon a sledujte, jak se vyjadřujete, zda to odpovídá tomu, jak se chcete prezentovat. Vyzvěte kamarády či kolegy, aby Vám poskytli zpětnou vazbu co zlepšit. Zamyslete se, jak chcete působit? Přirozeně, profesionálně, odhodlaně, přátelský atd., což je taky velmi důležité. Jděte na kurz „Mluvený projev a rétorika„.

Citát na závěr: „Prezentace stejně jako let má start a přistání. V těchto situacích se stává nejvíce havárií. Když se odlepíte od země – hladce a bezpečně, Vaše prezentace bude úspěšná“, Peter Urs Bender

Zdroj: Chci změnu, Ing. Z.Tomaidesová, EDUX, s.r.o., www.kouc-koucink.cz

Doporučujeme workshopy:

Sebepoznání pro ženy ♥ 27.1.2017
Zvládání trémy při mluveném projevu ♥ 22.3.2017

Přihlašuji se na workshop – Sebepoznání pro ženy:

4,000 Kč Objednat

 

.

Share Button