was successfully added to your cart.

Sebekoučování

 • 0
 • 10.4.2014

Termín: realizujeme jako akci na zakázku nebo je možná Skype výuka

citat kurz edux

„Můžete mi, prosím, říci, kudy se mám odsud vydat?“ „To závisí do značné míry na tom, kam se chceš dostat,“ řekla kočka. „Je mi celkem jedno kam…“ řekla Alenka. „Pak je tedy jedno, kudy půjdeš,“ řekla kočka. Alenka v říši divů, Lewis Carroll

Kurz „Sebekoučování“  lze využít i jako inspiraci pro koučování sebe samých. Co znamená sebekoučink? Podívat se na sebe očima někoho jiného, někoho, komu důvěřujete, někoho, kdo je nestranný a můžete být k němu otevřený. Především VY sami. Sebekoučink pomůže aktivovat vnitřní sílu, díky ní získáte bystrost v myšlení, lépe zvládnete každou složitou situaci v životě. Posílíte a rozvinete vytrvalost, odvahu i chuť dosáhnout stanoveného cíle.

zena_modraSebekoučování je odvozeno od koučování (coaching/koučink), což je jeden ze způsobů, jak vést lidi, jak jim pomáhat „od dobrého k lepšímu“. Učit je, jak se učit poznávat sami sebe. Patří mezi nástroje osobního i profesního rozvoje.

TIP: Lze si domluvit i individuální SKYPE výuku (4 x  2 hod. s týdenním odstupem) či konzultaci např. na téma vedení a motivaci lidí svého týmu.

Doporučujeme kurz podobně zaměřený workshop „Sebepoznání pro ženy“.

Obsah kurzu/Skype výuky „Sebekoučování“:

Úvod do sebekoučinku:

 • Co je koučink/sebekoučink a kdy ho použít
 • Kdo vás zná nejlépe?
 • Sebekoučink funguje – postoje jsou myšlenky, které nás vedou a důležitost pocitů
 • Chovejme se k sobě s úctou
 • Životní hodnoty jsou pro cíle velmi důležité – ujasnit si život
 • Zabijácké postoje aneb jak zdolávat překážky
 • Probuďte v sobě vnitřní sílu
 • Management nálad – jdi do toho! Akce
 • Vnitřní motivace
 • Jakým způsobem se sebekoučink provádí a vyhodnocuje
 • Proč a jak funguje koučování/resp. sebekoučování
 • Typologie lidí vs. koučování – funguje koučování na všechny typy lidí?
 • Metoda Kaizen při koučování – filozofie a první kroky
 • Rozdíly mezi koučinkem a dalšími styly vedení lidí (osobní  rozvoj, delegování pravomocí u vedení týmu atd.)

Nástroje kouče/sebekouče:

Lektor účastníkům ve druhé části workshopu objasní, jak používat tři základní nástroje kouče:

 • Emoční inteligenci a zvládání hněvu
 • Naslouchání a vnímání vlastních pocitů a vnitřní dialog
 • Použití otevřených a uzavřených otázek aneb kouzelná moc otázek (trénink a jejich nácvik)
 • Jak funguje metoda „GROW“ v sebekoučování nebo „FORMA“ podle NLP pro stanovování cíle
 • Bonus  – obohacení koučování o vybrané techniky NLP/Neurolingvistické programování např. pozice vnímání, kotvy pro posílení sebedůvěry či vnitřního klidu
 • Tipy a náměty na užitečné pomůcky pro sebekoučování (knížky, kreslící techniky – sketchnoting, videa, cvičení a hry)

Cílová skupina:

dart-board-1955256_1280

Workshop/Skype výuka je zaměřená na získání dovedností v oblasti sebekoučinku. Je určen pro všechny, kteří chtějí ve svém životě docílit zlepšení. Také je určen těm, kteří usilují o prevenci problémů, o zlepšení, rozvíjení se a pro ty, kteří usilují o pomoc při řešení obtížných situací. Lze ho taky využít jako techniku vhodnou pro vedení a motivací podřízených lidí.

Vysvětlení pojmu NLP/Neurolingvistické programování:

Neuro – pracuje s našimi neurologickými procesy, např. mluvením, dýcháním, slyšením, cítěním atd. Vnější svět vnímáme právě těmito smysly a následně na to reagujeme.

Lingvistické – pracuje s jazykem, kterým komunikujeme. To, jak mluvíme, odráží, jakým způsobem myslíme nebo se chováme. Využíváme ji jak pro vnější komunikaci s lidmi, tak pro vnitřní komunikaci sami se sebou.

Programování – vzorce myšlení, jazyka a chování. V životě používáme různé strategie a v nich můžeme pokračovat nebo je můžeme rozvinout.

 

.

Realizujeme i jako firemní trénink. Nejoblíbenější forma – individuální výuka. Poptejte se.

Lektor

Ing. Z.Tomaidesová – specializace prodejní a komunikační dovednosti, osobní rozvoj Master NLP

Specifikace kurzu

Po ukončení školení obdrží účastníci Osvědčení o absolvování kurzu.  Cena kurzu zahrnuje teze lektora a malé občerstvení.

Rozsah výuky a doba konání

8 hodin

9:00 – 17:00 hod.

Místo konání

Londýnská 50
Praha 2, 101 00
V budově hotelu Luník

Cena kurzu: 4.000 Kč bez DPH

Ceny jsou uvedeny bez DPH (21%).

TERMÍN 16.12.2015

4,000 Kč Objednat

Share Button