was successfully added to your cart.

Schází-li vám v práci pochvala, pochvalte se sami

  • 0
  • 18.7.2016

inkona knihaAKTUALITA

Schází-li vám v práci pochvala, pochvalte se sami

Jednou z častých příčin, proč se lidé ve své práci necítí zcela spokojení, je, že se jim od jejich vedoucího nedostává dostatečného uznání. Nemusí jít jen o její nedostatečné finanční ohodnocení. Neméně častým důvodem je pocit, že jejich nadřízený nechápe, jak je jejich práce náročná, nakolik se snaží ji vykonávat co nejlépe či jaké oběti jí přinášejí.

kniha_grada

Přestaňte se v práci stresovat

Je-li tento pocit dlouhodobý, může se stát zdrojem stresu. A to se všemi jeho známými psychickými či zdravotními důsledky. Pronásleduje-li proto tento pocit i vás, je namístě situaci řešit. A to tím spíše, že řešení nemusí být nijak složité.

Prvým předpokladem je, nebrat si situaci osobně. Váš nadřízený je možná svou vlastní prací natolik vytížen, že na potřebu pochválit své spolupracovníky zapomíná. Nebo prostě pochválit neumí a zatím neměl možnost se to naučit.

O pochvalu si přesto není vhodné říkat.

A to ani nepřímo, například tak, že byste se nadřízeného zeptali, kterou část vaší práce hodnotí nejlépe. Pokud vám pochvala či uznání schází, nezbývá, než se pochválit sami.

Například tak, že se čas od času na chvíli zastavíte a zamyslíte nad tím, čeho jste již ve své práci dosáhli. A to přes to, že není jednoduchá. Zamyslet se můžete i nad tím, jak vaše práce přispívá k naplnění cílů vaší organizace, jak pomáhá těm, s nimiž spolupracujete a jak důležitá je pro uspokojení potřeb zákazníků. Zamyslet se můžete i nad tím, jak napomáhá k rozvoji vašich schopností.

Uvedené doporučení – pochválit sebe sama – může přirozeně vyvolávat určité pochybnosti. Je skutečně na vás, abyste se za svou práci chválili? Neměl by to udělat někdo jiný? A  nebylo by proto namístě vyčkat, až k tomu dojde?

Odpověď na tyto pochybnosti je jednoduchá. Mezi vychvalováním se sebe sama navenek a pochvalou, kterou věnujete jen sami sobě, je podstatný rozdíl. Máte-li důvod být na svou práci pyšní, není důvod, proč byste se za ni nepochválili. Tato pochvala navíc velmi dobře „funguje“.

Pochvala…

Pochvala, kterou si vyslovíte, by pochopitelně měla být poctivá a objektivní. Je však důležitá nejen pro vás, ale i vaši organizaci. Pochvala ze strany okolí včetně nadřízeného není nikdy jistá. Vaše pracovní spokojenost by proto neměla záviset jen na ní. Pokud pochvalu nedostáváte (přestože si ji zasloužíte) a je pro nás osobně důležitá, není důvod, aby tím vaše spokojenost, a tím i pracovní výkonnost trpěly.

K vlastní pochvale existuje navíc ještě jeden důvod. Pochvala ze strany ostatních potěší, vlastní pochvala je však často silnějším motorem motivace, než uznání druhých. Máte-li se v práci cítit dobře, je třeba, abyste svou práci, její výsledky i vlastní nasazení oceňovali vy sami. Ocenění druhých je k tomu důležité, rozhodující však je, co si myslíte sami.

Cítíte-li i přesto při pochvale sebe sama určitý ostych, můžete si pomoci tím, že ji pojmete šíře. Tedy že do ní zahrnete i ostatní. Nepochválíte tedy jen sebe sama, ale oceníte (podle stejných kritérií) i dobrou a náročnou práci druhých. Zapomenout na potřebu pochválit ostatní, je totiž stejnou chybou jako zapomenout na pochvalu vlastní.

Autor článku: Doc. PhDr. Ing. Urban Jan, CSc.
Kniha: Přestaňte se v práci stresovat , Grada Publishing, a.s.
Kontakt: urban@consilium-group.cz
Web: www.consilium-group.cz , www.ebschool.eu

Pár vět o autorovi:
Jan Urban  – Consilium Group, vzdělávací a poradenská společnost, spolumajitel
European Business School, vzdělávací instituce MBA, předseda správní rady, garant vzdělávacích programů Leadership a Management lidských zdrojů

Workshopy, kurzy a tipy pro Vás:maloobchod2

 

.

Share Button