was successfully added to your cart.

Jak využít psychologie v prodeji?

  • 1
  • 23.5.2014

inkona knihaAKTUALITA

Jak využít psychologie v prodeji?

Také máte dojem, že svět kolem Vás je stále komplikovanější a Vy mu přestáváte rozumět? Jak docílit prodejní úspěch? Propadáte nejistotě, zda obstojíte ve svém oboru, zda jste dostatečně připraveni pro jeho nové výzvy? Ztrácíte víru ve svoji přirozenou intuici? Pokud chcete tyto problémy řešit s námi, pak jste na nejlepší cestě uspět. Pochybujte, hledejte a učte se!

I psychologie má své místo v obchodětym_3

Využijte i nové metody, znalosti a zkušenosti zdánlivě vzdálených oborů. Psychologie prodeje je stále důležitější složkou obchodního jednání. Poměr nabídky a poptávky představuje jen dílčí, a z pohledu moderního prodeje méně významnou součást vztahu mezi prodejcem a kupujícím. Určujícím faktorem obchodního vztahu není předmět-zboží, ale osobnosti. Jejich vzájemný vztah je pro akt obchodu klíčový, mnohdy rozhodující.

Nahlédněte sebe sama. Dokážete zaujmout?, věnujete pozornost svému zevnějšku?, uvědomujete si s jakým výrazem ve tváři hovoříte s klientem?, jaký postoj při tom zaujímáte? Váš hlas, Vaše mimika, Vaše vzezření, to vše ovlivňuje Vaše okolí, tedy i Vaše klienty. Nespoléhejte se na vizážistu a stylistu. Vaše chování a jednání je odrazem Vaší duše, psychické pohody a vyrovnanosti.

elegan_eduxZačnete od sebe…

Poznejte sám sebe a zdokonalujte své možnosti. Počátkem Vašeho úspěchu je schopnost pozitivně se pro svoji práci naladit. Musíte si být vědomi svých schopnostípředností, ale i nedostatků. Přednosti využívejte a posilujte, nedostatky se snažte kontrolovat. Pokud si budete jisti sami sebou, svou prací a jejím smyslem, věřte, že to zákazník pozná a ocení.

Nahlédněte osobnost/typologie svého klienta. Abyste mohli účinně jednat s lidmi, musíte je dobře poznat, rozeznat jejich potřeby a odhadnout limity. Schopnost aktivně naslouchat, klást správné otázky, které nám hodně napoví o zákazníkovi a jeho potřebách, jednat s různými typy klientů Vám může otevřít cestu k úspěšnému kontraktu.

Na našich kurzech zaměřených na prodejní a obchodní dovednosti se dozvíte, jaké psychologické aspekty ovlivňují obchodní i neobchodní jednání,naučíte se jednat s klienty, aby to bylo příjemné Vám i jim. Jak vystupovat profesionálně, tedy přívětivě, otevřeně a podnětně.

Doporučujeme kurz: Psychologie prodeje a prodejní komunikaci

Informace ke kurzům: Ing. Z. Tomaidesová, tel. č. 723 916 559, e-mail: tomaidesova@edux.cz.

 

.

Share Button