was successfully added to your cart.

Psychologie prodeje a prodejní komunikace

 • 6
 • 14.4.2014

Termíny:  26.02.2019, 21.03.2019

„ Mysl je jako padák. Funguje jenom, když je otevřená.“ , Zig Ziglar

Cílem kurzu „Psychologie prodeje a prodejní komunikace je nalézt nový pohled na situace, které vám nyní mohou připadat jako obtížné. Naučíte se zvolit vhodnou strategii pro úspěšnou komunikaci s vaší cílovou skupinou. Úspěch je důsledkem vašeho myšlení a jednání, pokud chcete změnit výsledky, je nutné změnit myšlení a chování a stanovit si cíl.

Realizujeme i ve formě individuální výuky či koučinku.

Psychologie mozek2prodeje – prodejní komunikace

Trénink věnovaný psychologii prodeje je rozdělen do 2 části. První  část se věnuje motivaci obchodníka a stanovování cílů v prodeji, hledání vhodného způsobu prodeje s ohledem ke své osobnosti, seznámí se taky se základy vizuálních poznámek čim si netradičním způsobem získá zákazníka a naučí se jednat s ohledem ohledem na typ zákazníka.

Druhá část je věnovaná motivaci zákazníka a jak s ní pracovat. Budeme věnovat otázkám a způsobu prodeje (kladení otázek, naslouchání, práce s námitkami, typologie zákazníka).

Cílová skupina jsou:
* mírně pokročilí či pokročilí prodejci,
* obchodníci, konzultanti, poradci,
* příležitostně prodávající obchodní asistenti,
* všichni ti, kteří pracují s lidmi a mají zájem o zkvalitnění prodejní komunikace a využití psychologie při jednání se svými klienty.

V čem spočívá odlišnost tohoto tréninků oproti jiným? 
Obchodníci se seznámí s moderním a zábavným způsobem, jak si zapisovat jednání, jak představit svoji firmu či sebe a překvapit zákazníka. Jde o skečnouting/sketchnoting - vizuální zpracovávání poznámek. Sketčnouting můžete využít v podnikání, odlišit se jím a získat srdce zákazníka. Buďte netradiční.

Obsah kurzu „Psychologie prodeje a prodejní komunikace“:  

1. část

 • ujasnění si základního pohledu na prodej – psychická kompetence obchodníka (oholka_bublinadborná, metodická a sociální),
 • zaměření na psychologicky účinnou komunikaci „druhou šanci udělat první dojem nedostanete“,
 • stanovení si cíle – maximální a minimální cíl tak, aby prodej vedl ke splnění našeho cíle,
 • překonání strachu a obavy z odmítnutí,
 • rozvinutí kreativity a upoutání zájmu zákazníka díky skečnoutingu*(vizuální poznámky/čmárání/sketchnotingu),
 • využití Paretovo pravidlo 80:20″, které umožňuje stanovit si vyšší cíle a vyhnout se únavné a vyčerpávající práci,
 • budování vztahu s klientem tzv. vztahový prodej, kde cílem je dlouhodobý vztah,
 • vytvoření akčního plánu rozvoje obchodníka.

2. část

 • získání přehledu o typologie zákazníka a jeho motivaci k nákupu,
 • rozpoznání tajných komunikačních vzorců (vizuální, kinestetické a auditivní),
 • budování důvěry při jednání se zákazníkem – zrcadlení,
 • zaměření se na důležitost naslouchání – aktivní, empatické a kritické,
 • zacílení na prodej na základě potřeb zákazníka, kdy klient je ten, kdo sám přijímá výhody a vlastnosti našeho produktu,
 • používání neverbální komunikaci/řeč těla,
 • poznání blokátorů komunikace aneb čemu se úspěšně vyhnout,
 • zvládání techniky kladení otázek při vedení prodejního rozhovoru,
 • příprava a reakce na argumenty klienta.
  Jaké jsou přínosy pro účastníka kurzu „Psychologie prodeje a prodejní komunikace“:  
 • schopnost rozpoznat s jakým osobnostním typem zákazníka/klienta jedná, uzpůsobení prodejní komunikace, čímž zaujměte zákazníka,
 • využití psychologie při prodeji – účastník kurzu se naučí vhodně argumentovat s ohledem na osobnostní typ zákazníka, vytvoří si důvěru a vybudujete si vztah se zákazníkem tak, aby se vracel a doporučoval ho,
 • prezentace sebe, své firmy skrze vizuálních poznámek
 • práce s vlastní motivací a s cíli, které si pro prodej stanoví,
 • změna jeho postoje, což povede k navýšení prodeje.

TIP: Máte firemní prodejnu či e-shopem s výdejním místem? Lákavé tipy pro efektivnější podnikání najdete právě v kurzu „Prodejní dovednosti v maloobchodě„. Základním pravidlem pro prodejní komunikaci je směs zaměření na účinek a osobní autenticita.

.

Realizujeme i jako firemní trénink. Nejoblíbenější forma – individuální výuka. Poptejte se.

Jak jednoduše poznávat lidi

Lektor

Ing. Z.Tomaidesová – specializace prodejní a komunikační dovednosti, osobní rozvoj, Master NLP

Specifikace kurzu

Po ukončení kurzu obdrží účastníci Osvědčení o jeho absolvování.  Cena kurzu zahrnuje teze lektora a malé občerstvení.

Rozsah výuky a doba konání

8 hodin 9:00 – 17:00 hod.

Webinář 10:00 – 14:00 hod. s přestávkami

Místo konání

Klimentská 50, Praha 1

Cena kurzu: 3.500 Kč, webminář: 2.000 Kč bez DPH

Ceny jsou uvedeny bez DPH (21%).
Share Button