was successfully added to your cart.

Prodejní dovednosti v maloobchodě

 • 1
 • 7.4.2014

Termíny: 31.01.2019, 13.03.2019.  Mimo termíny realizujeme firemní tréninky.

Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k Vašim dveřím.“, Tomáš Baťa

Kurz „Prodejní dovednosti v maloobchodě“ je určený prodejnímu personálu  – obchodníkům, prodavačům. Vychází z filozofie „prodejna je pro zákazníky, kterým je věnována pozornost a péče„. Lze si domluvit i individuální výuku nebo firemní trénink např. i pro 2-3 účastníky.

V r. 2016 nejoblíbenější firemní kurz. Může probíhat i přímo na prodejně. Trénink je vhodný pro firmy vlastnící e-shopy, prodejny či obchůdky např. zdravé výživy, výpočetní techniky či oděvního sortimentu. Doporučujeme kurz „Psychologie prodeje a prodejní komunikace“ pro obchodníky.

Základní informace ke školení:

 • Výborná péče o zákazníka je tou nejlepší přidanou hodnotou produktu
 • Profesionální prodení personál – lidský faktor prodeje v maloobchodě (maloobchodní síť)
 • Řešení reklamace je velmi důležitou součástí péče o zákazníka

Cíl kurzu „Prodejní dovednosti v maloobchodě“:sklo

Účastník tréninku bude umět:

 • Efektivně komunikovat a zapůsobit na zákazníka (první dojem)
 • Úspěšně komunikuje podle typu osobnosti klienta/typologie zákazníka
 • Umí nabídnout i doplňkový sortiment
 • Řešit stížnosti a reklamace zákazníka
 • Umět zvládat obtížné komunikační situace
 • Dokáže rozpoznat signály vedoucí ke konfliktům a snaží se jim předejít

Profil absolventa školení „Prodejní dovednosti v maloobchodě“:

 • Je schopen si uvědomit své silné a slabé stránky jako prodejce
 • Umí efektivně řešit stížnosti a současně udržet zákazníka
 • Je schopen uvědomit si svůj postoj a pracovat s ním – „jsem jen prodejce, já tady jenom obsluhuji“
 • Využívá antistresový program pro sebe
 • Dokáže rozpoznat signály vedoucí ke konfliktu

Obsah tréninku:

A.)  Prodejce – lidský faktor maloobchodu

 • Základní pravidla efektivní komunikace prodejce vs. zákazník
 • Kritická místa verbální a neverbální komunikace
 • Asertivita v obchodní praxi a její praktické využití
 • Mluvený projev a jeho kultivace
 • Zdvořilost

B.) Produkty a služby

 • Osobní zodpovědnost prodejce
 • Prodej na základě přínosů pro zákazníka
 • Doplňující a navazují prodej služby či komponentů
 • Ptejte se a diskutujte se zákazníkem – kladení otázek (typologie otázek)

C.) Reklamace, stížnosti zákazníků

 • Kdy zákazník reklamuje a kdy si stěžuje
 • Hledej důvod, hledej pocit
 • Cíl zákazníka a cíl obchodníka

Přidaná hodnota kurzu „Prodejní dovednosti v maloobchodě“:

 • Vlídnost nebo lhostejnost
 • Navyšování prodeje (uselling  a croselling)
 • Loajalita a budování věrnosti zákazníka
 • Vztahový prodej – myslete na budoucnost
 • Skutečná zákaznická věrnost se tvoří až ve vypjaté situaci
 • Zákazník jako spolutvůrce řešení reklamace

Realizujeme jako firemní trénink. Poptejte se.

Lektor

Ing. Z.Tomaidesová – specializace prodejní a komunikační dovednosti, osobní rozvoj, Master NLP

Specifikace kurzu

Po ukončení školení obdrží účastníci Osvědčení o absolvování kurzu.  Cena kurzu zahrnuje teze lektora a malé občerstvení.

Rozsah výuky a doba konání

8 hodin

9:00 – 17:00 hod.

Místo konání

Klimentská 50
Praha 1, 101 00
Flexi Office

Cena kurzu: 3.500 Kč

Společnost není plátcem DPH.

Share Button