was successfully added to your cart.

Prodejní dovednosti s využitím znalostím psychologie

 • 3
 • 15.5.2014

inkona knihaAKTUALITA

Prodejní dovednosti moderně

Člověk, který prodá, většinou není o mnoho lepší než ten, který neprodá. Má prostě nějakou přednost, a to bohatě postačí na získání celého obchodu. Říká Vám něco Paretovo pravidlo 80 : 20?  Autorem je Vilfredo Pareto (1848 – 1923) jde o   pravidlo disproporcionality. Byl to italský ekonom, sociolog a politolog. Jeho pravidlo je inspirací k úspoře času, jasnému stanovení priorit a základních cílů, racionalizaci naší komunikace atd. V obchodě a komunikaci klíčové. Toto je častým podnětem k přehodnocení obchodních aktivit a hledání nových cest. Ať už ve firemním tréninku nebo kurzu pro veřejnost.

V čem spočívá podstata Paretova pravidla?

Zjistil, že například v 20 % vynaloženého času přinese 80 % výsledků.  Že 20 % zákazníků přináší prodejci 80 % zakázek.  Jeho pravidlo je inspirací k úspoře času, stanovování priorit a základních cílů, trápení se s nepodstatnými problémy.

V obchodní oblasti platí: Celých 80 % vašeho úspěchu závisí na vašem postoji a pouhých 20% na vašich odborných a
prodejních dovednostech, vzdělání a zkušenostech.typologie

„Jestliže si něco dokážete představit, můžete toho také dosáhnout.“ Clement Stone, podnikatel a filantrop

PAMATUJTE!
Klíčový je váš postoj k obchodů a způsob komunikace se zákazníkem. Komunikace
je vždy postavena na dvoustranném vztahu.

Není účelem pouze vysílat signály o své představě světa (prodeje). Neméně důležitý pro Váš komunikační vztah je ohlas, který Vaše signály vyvolávají.  Správně vedenou komunikací se dozvíte, co zákazníci chtějí, jaké jsou jejich představy, přání, limity. Nechte se i Vy oslovit svými klienty, nechte se inspirovat světem Vašich zákazníků.

S množstvím komunikačních cest, jimiž se vydáváte, narůstají možnosti interakce mezi Vámi a klientem. Jiné možnosti skýtá telefonický rozhovor, písemná korespondence či osobní jednání. Všechny druhy jednání a interaktivních vztahů mají své zásady a prověřené postupy, rovněž tak svá úskalí. Co je však jednoznačně spojuje?

Své prodejní a komunikační dovednosti je důležité neustále zlepšovat!

 • Příjemné prostředí, způsob přivítání, Vaše oblečení, postoj, stisk ruky, oční kontakt, používání mimiky, zabarvení hlasu, tempo hovoru, schopnost naslouchat, ptát se a odpovídat na otázky, přátelský přístup, ale i loajalita vůči firmě – to vše je důležité při osobním setkání.
 • První, tak důležitý kontakt však často bývá zprostředkován telefonicky. Rovněž telefonický rozhovor má svá nepsaná pravidla, i při něm je důležité  tempo hovoru, tón hlasu, dostatečný časový prostor pro Vašeho respondenta, vytvoření dojmu, že právě tento klient je pro Vás důležitý.
 • Gramatická a stylistická správnost, srozumitelnost sdělení, volba slov, kreativita. Včasná reakce na písemné podněty Vašich klientů, slovník přizpůsobený různým druhům korespondence – to vše je důležité i pro komunikaci písemnou. I tady lze využít znalost psychologie.

Pro některá zadání je vhodnější osobní jednání, pro jiná bude účelnější telefonický kontakt či písemná forma komunikace. Zvolte správný směr a my Vás dovedeme k cíli.

zena-radostCo Vás naučíme v tréninku „Psychologie prodeje a prodejní komunikace“? 

 • používat pozitivní způsob komunikace, který se hodí pro Vašeho klienta,
 • zvolit pro různé situace, tu nejlepší formu jednání,
 • prezentovat lidsky a srozumitelně své produkty a služby (zákazníkm není odborník)
 • udělat dojem v několika prvních větách při osobním kontaktu,
 • správně interpretovat řeč těla zákazníka,
 • natrénovat, jak reagovat na námitky zákazníka,
 • seznámit se s 5-ti nejčastějším důvody, proč zákazník nakupuje,
 • naučit se prostřednictvím zrcadlení budovat důvěru,
 • proniknout do světa osobních i zprostředkovaných sdělení.

A samozřejmě zodpovíme Vaše dotazy a doložíme je na příkladech z praxe. Se svými starostmi nejste sami, využijte našich znalostí a zkušeností. Zveme Vás na kurz pro obchodníky, kteří se zaměřují na vztahový prodej „Psychologie prodeje a prodejní komunikace“  od 8/2017 již jako dvoudenní trénink.

Přihlásit se na trénink můžete přímo pod článkem na termín 23. -24.9. 2017, 12. – 13.9.2017  nebo aktuální termíny najdete v části Kurzy pro veřejnost“.

3,500 Kč Objednat

 

.

Share Button