was successfully added to your cart.

Prodej po telefonu – jak ano, jak rozhodně ne?

  • 1
  • 12.6.2014

inkona knihaAKTUALITA

Prodej po telefonu – jak ano, jak rozhodně ne?

Telefon nedočkavě vyzvání a mně nezbývá, než odložit noviny a zvednout sluchátko. „Haló?“ Na druhé straně se ozývá znuděný hlas nějaké slečny, která mi nepříliš srozumitelně vykládá cosi o „lákavé nabídce“. Ani ji nenechám domluvit, jen jí oznámím, že o nic nemám zájem a vracím se k četbě. Cože mi to nabízela?

Nejsem si jistý…Je Vám tento příběh povědomý? Také Vám připadá jako odstrašující případ? Telemarketing je dnes již samozřejmou možností a v některých případech téměř neodmyslitelnou součástí obchodního styku. Jak ale udělat z nudné „nabídky po telefonu“ zajímavý rozhovor, přínosný i pro (z počátku nezaujatého) zákazníka?obchodnik_muz

Jak zákazníka zaujmout, jak s ním komunikovat co nejefektivněji? Jak co nejrychleji zvážit všechny možnosti a nabídnout zákazníkovi právě to, po čem touží? Pozvánka na trénink „Akviziční prodej po telefonu“ Jak si otevřít dveře ke klientovi?

Společnost EDUX s.r.o. připravuje tréninky v oblasti i typologie zákazníka v kurzech pro veřejnost, ale i firemní tréninky. na podzim s lektorkou, která se specializuje na oblast rozvíjení obchodních a komunikačních dovedností.

Co si představit pod pojmem akvizice v telefonické komunikaci?

Akvizice je otevření dveří ke klientovi. Úkolem tréninku je připravit na telefonní akvizici klientů, zvládnutí tzv. „studeného hovoru“, osvojit si přiměřený, stimulující způsob otevíracího hovoru s klientem, dosáhnout jeho zájmu a chuti setkat se; vyhnout se neefektivnímu, ztrátovému způsobu navazování kontaktu s klientem překonat nechuť k tomuto způsobu navázání kontaktu.

Co se učí změnit účastníci v tréninku?

• Jak si otevřít dveře ke klientovi? Cesty, forma, cíle
• Pozitiva a negativa různých postupů z hlediska adresnosti (cílové skupiny), zachycení reakce, ceny, možnosti řídit vztah, času, osobního přiblížení
• Stavba akvizičního telefonního hovoru – navázání kontaktu, otevření dveří, upoutání pozornosti – je o Vás známo, zjištění potřeb – zájmu, nabídka informací, vysvětlení, schůzky, manilové komunikace, uzavření hovoru – poděkování za čas, zdvořilost
• Jak pracovat s vlastní motivací aneb motivace hory přenáší
• Analýza a zlepšení osobního komunikačního stylu.

Jaké metody  a formy využívá lektor při tréninku?

• Aktivní práce účastníků – cvičení, praktikum telefonní komunikace a vedení hovoru s klientem při telemarketingu (s nahrávkou)
• Zpětná vazba lektora s doporučením k dalšímu rozvoji – tvorba akčního plánu
• Výklad lektora a analýza telefonických hovorů

zena-radostCo získají účastníci účasti na tréninku?

• účastníci tréninku získají základy znalostí a dovedností potřebných pro telefonní komunikaci s klienty
• účastníci rozvinou svůj osobní styl profesionálně vést telefonický rozhovor při telemarketingu
• účastníci rozvinou své schopnosti diagnostikovat a spolupracovat s různými typy lidí po telefonu

Navazující problematika – realizujeme formou akce na zakázku:

Právě na tyto a podobné výše uvedené otázky odpovídají lektoři kurzu. Účastníci – pracovníci telemarketingu, obchodníci, prodejci, trenéři a koučové – budou mít možnost se seznámit s nejnovějšími trendy a poznatky v tomto oboru, naučí se efektivně vést telefonický rozhovor, vhodně zákazníkovi prezentovat danou nabídku a – v neposlední řadě – poučit se z každého neúspěchu. Jen tak je totiž možné se i v budoucnu ve své profesi nadále zlepšovat.

♥ Máte otázky k tréninku?♥

Chcete zlepšit komunikaci Vašich obchodníků? Zavolejte na tel. č. 723 916 559 nebo napište e-mail:tomaidesova@edux.cz.

TIP EDUX: Zdenčin pokec – podcast úspěšných. Neformální rozhovory s úspěšnými hosty a každý pátý podcast je věnovaný technikám z koučování či z tréninků.

Share Button