was successfully added to your cart.

Pozitivní myšlení a jeho role zejména u osobního rozvoje

  • 1
  • 23.6.2014

inkona knihaAKTUALITA

Pozitivní myšlení a jeho role zejména u osobního rozvoje

Úspěšnost člověka v práci, soukromí, vztazích i celková kvalita života se odvíjí od jeho naladění a duševního stavu. Jsme-li rozladěni, nevyrovnaní či ve stresu, daří se nám zpravidla méně, než když oplýváme veselou myslí a dobrou náladou. Podobně je to s komunikací a působením na druhé.

Účinným přístupem, který pomůže zvládat náročné situace a v dlouhodobém horizontu přispět k rozvoji osobnosti, je pozitivní myšlení. Pozitivní myšlení má svůj původ ve filosofické a náboženské tradici a poprvé se rozšířilo během hospodářské recese v roce 1929 ve Spojených státech.

Jde o využití poznání, že lidské pocity a nálada se odvíjejí od toho, jaké vněmy k nám proniknou. Budeme-li ovšem pracovat s tím, co vnímáme, jak vnímáme a jak o vnímaném přemýšlíme, můžeme dosáhnout výrazného navýšení pocitu štěstí, spokojenosti a pohody. Neznamená to odmítat pocity smutku či hněvu, vyhýbat se negativním zprávám a podobně, ale spíše plně je procítit, nechat odeznít a dovolit, aby jejich místo zaujalo něco dalšího, možná lepšího.

Praktické rady a tipy, jak vylepšit vlastní denní prožívání, na co se zaměřovat a jak o věcech uvažovat, a tím dosáhnout spokojenosti i úspěchů v životě, podá zkušená lektorka v kursech zaměřených zejména na osobní rozvoj a růst osobnosti.

Pár citátů pro inspiraci – osobní rozvoj:
„Skutečné objevné cesty nespočívají v poznávání nových krajin, ale v tom, že něco spatříme novýma očima“, Marcel Proust

„Nemůžeme si vybrat, kolika let se dožijeme, ale můžeme si sami zvolit, kolik života našim létům dokážeme dát. Nemůžeme ovlivnit krásu naší tváře, ale můžeme ovlivnit její výraz. Nemáme kontrolu nad těžkými okamžiky života, ale můžeme si je ulehčit. Nemůžeme ovlivnit negativní atmosféru celého světa, ale můžeme ovlivnit atmosféru, která panuje v naší mysli. Často se snažíme ovlivňovat věci, se kterými nemůžeme nic dělat. Příliš málo se snažíme ovlivňovat to, co je v našich silách….naše postoje“, John C. Maxwell

Doporučujeme – kurzy: individuální koučování nebo kurzy zaměřené na osobní rozvoj. Lze je realizovat v různých formách – firemní trénink, osobní rozvoj a individuální spolupráce. Informace na tel.č. 723 916 559. Přečtěte si i články na blogu osobního rozvoje „Chci změnu„.

Vhodné kurzy pro osobní rozvoj a sebepoznání:

Doporučujeme literaturu pro osobní rozvoj:

  • Anthony Robins „Zázrak pozitivního myšlení“, Beta nakladatelství
  • Ch. Ottl, G. Harter „Prodejte své schopnosti – Ukažte, co se ve vás skrývá“, Grada Publishing, a.s.
  • Michal Čakrt, „Typologie osobnosti – volba povolání, kariéra a profesní úspěch“, Management Press 2010
  • Marshall B.Rosenberg, „Nenásilná komunikace“, Portál 2008
  • Jaroslav Štěpánik, „Umění jednat s lidmi“  – 1, 2, 3, Grada Publishing 2005
Share Button