was successfully added to your cart.

Potřebujete získat druhé pro svou myšlenku či nápad?

  • 1
  • 19.5.2014

inkona knihaAKTUALITA

Potřebujete získat druhé pro svou myšlenku či nápad?

Každý z nás se občas ocitá v situaci, kdy potřebuje získat druhé pro svou myšlenku, projekt… Manažeři, politici, obchodníci, konzultanti a další, pro které je jednání s lidmi každodenní součástí jejich pracovního dne, jsou si vědomi významu těchto dovedností a zpravidla věnují jejich zlepšování velkou pozornost.

„Dělejte to, z čeho máte strach. A dělejte to opakovaně. To je nejrychlejší a nejjistějších způsob, jak strach porazit.“, Dále Carnegie

woman-1733881_1280 Vystoupit s formálním či neformálním mluveným projevem může být stresujícím zážitkem, v případě, že neovládáte techniky úspěšného předávání informací a techniky jak zaujmout posluchače. Tato dovednost patří k důležitým komunikačním prostředkům. Schopnosti srozumitelně a věrohodně prezentovat své myšlenky, postoje a názory se ale hodí každému v běžném životě.

Umění poutavě a srozumitelně sdělit svému okolí to, co chceme tak, abychom byli úspěšní, zahrnuje mnoho aspektů.

Patří sem nejen srozumitelná výslovnost, ale i síla hlasu, práce s dechem, fyzické i psychické naladění, artikulace, rytmus řeči, naše oblečení, gesta, mimické projevy, postoj, prostředí…

Dá se s nadsázkou říci, že není tak důležité co říkáme, ale jak to říkáme. Pro zlepšování našeho mluveného projevu na veřejnosti bychom se měli zaměřit na sílu, výšku, barvu hlasu, tempo řeči. Z našeho projevu by neměl být znát strach, nejistota, negativní postoj, to vše by se projevilo na našem hlasu. Z intonace a tempa řeči posluchač pozná zaujatost a znalost daného tématu. Důležitá je práce s dechem.

Ještě než promluvíme, vytváříme nějaký dojem o své osobě. Jakým způsobem jsme přišli, jak jsme oblečeni, jaká používáme gesta, jak používáme očního kontaktu, jaký zaujímáme postoj. To vše velmi ovlivňuje celkový dojem z našeho projevu.

Co se naučíte v kurzu „Mluveného projevu“?

Je toho mnoho, ale v našem kurzu „Mluvený projev a rétorika„se naučíte pod citlivým vedením zena_hotovolektorky postupně zvládat stres a obavy při veřejném vystupování. Budete si moci prakticky nové poznatky vyzkoušet. Pomocí videotréninku s Vámi lektorka rozebere silné a slabší stránky Vašeho projevu. Naučí Vás s nimi pracovat.

„Všechno na světě můžete chtít, jenom nemůžete chtít, aby se vám chtělo.“ Schopenhauer

Při kurzech panuje bezpečná atmosféra, kde se nemusíte bát na cokoli zeptat. Doporučujeme podobně zaměřený kurz „Sebeprezentace aneb prodejte své schopnosti“ nebo téma zaměřené na trému při mluveném projevu či prezentaci „Zvládání trémy při mluveném projevu„. Aktuální nabídku termínů otevřených kurzů najdete v části „kurz pro veřejnost„.

Informace:

Máte dotazy či se chcete poradit, co by bylo vhodné právě pro Vás? Napište/formulář či zavolejte na tel. č. +420 723 916 559.

 

.

Share Button