was successfully added to your cart.

Poraďte se! Kdy zvolit individuální školení?

  • 1
  • 20.5.2014

inkona knihaAKTUALITA

Poraďte se! Kdy zvolit individuální školení?

Individuální kurz/školení je neopominutelnou možností pro ty, kteří nemají čas trávit celý den na školení a chtějí daleko rychleji dosáhnout lepších výsledků. Dále je individuální kurz vhodný pro ty, kteří mají zájem o specializace, které otevřené kurzy přímo nezahrnují – tímto způsobem se lektor může maximálně přizpůsobit požadavkům zájemce o školení.

podnikatelIndividuální školení je také vhodný pro lidi, kteří potřebují sami určit čas, místo výuky a její tempo. Může také posloužit úplným začátečníkům – ať už novým pracovníkům, kterým se stávající kolegové nemají tolik času věnovat, nebo studentům bez praktických zkušeností.

Individuální výuka může být přínosem i pro pracovníky či podnikatele, kteří se potřebují připravit na jednorázovou akci či prezentaci, nebo pro lidi, kteří mají problémy se studem a trémou a nedokáží se na veřejnosti bez studu ptát (obavy z vyvolávání před skupinou atd.).

Je vhodná také pro podnikatele, kteří už mají svou klientelu, ale zjistili, že je nutná změna v přístupu k zákazníkovi i s ohledem na ekonomickou situaci, že je nezbytné najít nové možnosti akvizice a způsoby, jak klienta upoutat a přesvědčit. Individuální výuka je vhodná pro různé úrovně znalostí a dovedností.

Jak Vám pomůže individuální přístup?

1.) Problémy z praxe můžete svěřit nezávislé osobě.
2.) Získáte nové podněty, nadhled a poznatky pro svou práci (profesní slepota).
3.) Podpora ze strany lektora formou cvičení na budování sebevědomí, sebedůvěry a tipy na zbavení se trémy.
4.) Rychleji se zorientujete v problematice a zapracovat se („učíme se na chybách jiných“).
5.) Využíváte vzdělávání či koučování s ohledem na pracovní povinnosti – např. 2–3 hodiny týdně.
6.) Získáte inspiraci,  jak se sebou dále pracovat, kde hledat další informace (doporučenou literaturu) atd.
7.) Odejdete s akčním plánem osobního rozvoje.
8.) Je to příležitost se zastavit a utřídit myšlenky.
9.) Výuka probíhá tempem, který Vám vyhovuje a zohledňuje obor, ve kterém pracujete.

Proč právě individuální forma tréninku, koučování či školení?

Je adresná, zaměřuje se konkrétně na obor, ze které pochází účastník a zohledňuje znalosti a dovednosti účastníka. Čas a obsah si určují sami. Tuto formu vzdělávání začínají využívat firmy nejenom pro začátečníky v oboru, ale i pracovníky s delší dobou praxe právě pro nové náměty a inspiraci.

Cena individuálního školení a kurzu je stanovena hodinovou sazbou. Individuální kurz realizujeme také pro vedoucí pracovníky, majitele malých a středních firem, obchodníky, techniky, účetní a pro ty, kteří se připravují na prezentace či rozsáhlejší projevy. Místem konání může být vaše kancelář, místo, kde pořádáme kurzy, nebo jiné, neutrální místo.

Jaká témata lze využívat?

Všechna, které realizujeme ve formě firemních kurzů, nebo kurzů pro veřejnost. Tematicky např.  prodejní a obchodní komunikacetelefonická komunikace (jak získávat informace, jak sjednávat schůzku, kdy volat, jaká je struktura prodejního hovoru, jak často oslovovat klienty, jak si vést evidenci atd.), osobnostní typologie zákazníků (jakým způsobem komunikovat s daným typem, co na něj platí, jak se spolu domluvit), obchodní koučování, mluveného projevu např. příprava na prezentaci či konferenci, schůzi či poradu, příprava na obchodní jednání.

Kaizen - chci změnu. E-book.

Kaizen – chci změnu. E-book.

Společnosti, jejichž zaměstnance naši lektoři školili, naleznete v referencích. Uvažujete o individuálním vzdělávání? Zkuste individuální práci s pomocí ebooku „Kaizen – chci změnu„.

Jde o ebook vycházející z úspěšné japonské filozofie, kde ke změnám v obchodě (navyšování prodeje), zkvalitnění komunikace se zákazníky, kariéře či životě přistupujeme malými kroky až se postupně dopracujeme k velkému skoku.

Informace k individuální výuce a ebooku „Kaizen – chci změnu„.

Kontaktní osobou je Ing. Z. Tomaidesová, tel.: +420 723 916 559. Přemýšlíte, zda je tato forma pro Vás vhodná? Zavolejte nebo napište, nasměřujeme Vás.

Share Button