was successfully added to your cart.

Písemná, ústní a telefonická komunikace pro asistentky

  • 1
  • 2.6.2014

inkona knihaAKTUALITA

Písemná, ústní a telefonická komunikace pro asistentky

Pracujete jako asistentky či obchodnice telefonického marketingu a hledáte možnosti svého zdokonalení? Rády byste si třeba jen ověřily své schopnosti či srovnaly svůj přístup s ostatními? Vaše práce vám připadá jednotvárná a fádní? Oslovujete klienty či posíláte akviziční dopisy? Věřte, že lze vylepšovat, srovnávat a zdokonalovat své dispozice v každém oboru a zaměření.

Na čem se vyplatí zapracovat v telefonické komunikaci?

Příklady a praktické návody vám poskytnou naše kurzy vedené odborníky z praxe na komerční komunikaci. Vazby telefonického kontaktu mají svá specifika a pochopitelně i omezení. Tím více je třeba se soustředit na možnosti, které nabízejí.

Osvojte si schopnosti pracovat se svým hlasem a jeho intonací. Využijte všech možností vzdálené komunikace, abyste se naučily odhadnout typ svého klienta, vyšli mu vstříc v jeho představách a přizpůsobily mu svoji argumentační strategii. Vedle praktických dovedností tak možná nahlédnete i na širší perspektivu svého oboru a svých vlastních možností růstu a zdokonalení.

Jedná se o důležitou činnost, která zajišťuje bezproblémový chod firmy uvnitř i vůči okolí a při efektivním vykonávání dokáže ušetřit práci a čas pracovníkovi, který ji má na starosti, ale také jeho nadřízenému a celé firmě.

Písemná komunikace s klientem z pohledu psychologie.sebepoznání

Druhou součástí práce asistentky je právě administrativní činnost – písemná komunikace. Administrativní práce jsou nedílnou součástí jakékoli společnosti či firmy. Jedná se o poměrně širokou škálu činností, která v sobě zahrnuje například tvorbu dokumentů, vedení poštovní agendy, správu interních dokumentů, písemnou komunikaci nebo korespondenci. Administraci mají ve firmě na starosti většinou sekretářky, asistentky nebo někdy i recepční.

K administrativní práci je nejvíce zapotřebí nadprůměrná znalost MS Word, pomocí kterého se vytváří většina textových dokumentů. Napsat dopis ve Wordu umí dnes téměř každý, avšak většina lidí málokdy využívá plný potenciál tohoto softwaru. Profesionální uživatel si díky MS Wordu dokáže ušetřit spoustu času například vytvořením šablon dokumentu, které nejčastěji používá, nebo vhodným formátováním textu.

Při písemné komunikaci je velmi důležitá i správná skladba dokumentu, na kterou existuje Česká norma ČSN, a také užívání spisovné češtiny bez gramatických chyb. Perfektně zpracovaný dokument vytváří pozitivní image o firmě, která tímto způsobem dává najevo, že dbá na prezentaci navenek a na svou profesionalitu. V poslední době se zvyšuje zájem spíše o písemnou komunikaci z pohledu psychologie – jak zaujmout, jak a kolik oslovovat, zakončovat e-mail.

pan_pani_koucinkKdyž už se setkáte s klientem, na co si dát pozor?

Třetí část školení bude tvořit ústní“ komunikace. Lektorka seznámí účastníky s tím, co vše je třeba vědět o komunikaci – jak probíhá komunikace, co tvoří verbální a neverbální komunikaci, představí možné bariéry komunikace a vysvětlí jak využívat asertivitu.

Zvládnutí nejen těchto administrativních dovedností se můžete naučit na kurzu „Písemná, ústní a telefonická komunikace“, který pořádá vzdělávací společnosti EDUX ve formě firemní zakázky kdekoliv v republice.

Jaké jsou přínosy tohoto kurzu?
Někdy je poměrně náročné se orientovat, kdy, který způsob „komunikace využít“.  Kurz, který připravila vzdělávací společnost EDUX by Vám mohl pomoci se lépe orientovat, kdy využívat určitý druh komunikace.

Pro koho je kurz vhodný?
Nejčastěji tyto kombinované druhy využívají administrativní pracovníci, sekretářky, asistentky či recepční a pro ně a nejenom pro ně je určen firemní kurz „Písemná, ústní a telefonická komunikace“. Jeho cílem je obeznámit účastníky s pravidly a normy komunikace a to nejenom písemné, ale i ústní a telefonické. Aktuální kurzy pro veřejnost najdete na webu.

Objednávky, dotazy: Ing. Zdenka Tomaidesová, tel.č. +420 723 916 559.

 

.

Share Button