was successfully added to your cart.

Obtížné či nepříjemné komunikační situace lze natrénovat

 • 1
 • 4.6.2014

inkona knihaAKTUALITA

Obtížné či nepříjemné komunikační situace lze natrénovat

Komunikační dovednosti jsou nutným předpokladem uplatnění v osobním i profesním životě. Protože jsme doma, v zaměstnání i jinde na veřejnosti nuceni nepřetržitě komunikovat, je nutné tyto dovednosti neustále vylepšovat a rozvíjet. Profesionální přístup v osobní komunikaci, tak přispěje k větší efektivitě jednání.

Co je důležité si uvědomit u komunikace?

V bezprostřední komunikaci hrají kromě jazyka (verbální komunikace) roli i neverbální náznaky (řeč těla) prostřednictvím mimiky, gest, držení těla, doteků či udržování tělesné vzdálenosti. Tyto neverbální náznaky přitom o záměru a úmyslu partnera prozradí více než jeho pečlivě připravený slovní projev. Víme, co patří do neverbální komunikace, ale umíte správně interpretovat řeč těla? Jeden vybraný znak z neverbální komunikace nestačí. Všichni máme nějaké zlozvyky.

Komunikace je vždy dvousměrnou aktivitou. Nejedná se o dva monology! Proto je důležité umět, jak dobře volit slova a osobní či věcnou rovinu projevu, tak aktivně naslouchat (50:50), případně umět odstranit překážky v naslouchání.

Nejčastější a obtížné, případně krizové komunikační situace, jako jsou nepochopení, námitky, konflikty či manipulace ze strany partnera či klienta lze efektivně procvičit. Natrénovat je možné i jejich vhodné a efektivní řešení.

Jaké jsou nejčastější typy konfliktů?

1. Vnitřní konflikty. Jde o konflikty, které se  týkající se cílů, využití volného času, morálních otázek, konflikty rolí, rozhodnutí nebo váhání. Např. ten, kdo se potřebuje učit na zkoušku, ale v televizi běží jeho oblíbený pořad, prožívá vnitřní konflikt (čemu má dát přednost). To řeší nejčastěji individuální koučování.

2. Meziosobní konflikt. Dochází k nim mezi 2 nebo více osobami. Např. manželka potřebuje ráno auto, aby mohla odvézt děti do školy a dojet na nákup. Manžel potřebuje auto, aby včas dorazil do práce. Oba prožívají interpersonální konflikt. Kde se s tím můžeme setkat? Nejčastěji doma, v obchodě, mezi klientem a obchodníkem atd.

3. Konflikt uvnitř skupiny. Pokud se skupina lidí nemůže dohodnout na společné činnosti nebo společném řešení. Např. pokud se studenti ve třídě nemůžou dohodnout, kam pojedou na školní výlet. Trénovat lze v kurzech dynamika skupiny, týmový koučink či teambuildingové akce. Podobně je to i u bodu č. 4.

4. Konflikt mezi skupinami. Konflikt mezi 2 a více skupinami s odlišným počtem i zaměřením.

Manipulace – jak se jí bránit?

Prvním krokem je poznat, že jde o manipulaci a pak s tím můžeme něco udělat. Jak poznáte, že s Vámi někdo manipuluje? Manipulace je to způsob komunikace, kdy nás někdo chce zastrašit, využít ve svůj prospěch, využívá různé úskoky s cílem zlepšení vlastního sebevědomí, Vašeho zesměšnění či získání materiální a duchovní hodnoty.  S manipulací se můžete setkat v práci, obchodě, doma či ve škole. Manipulace je negativní, existuje však i pozitivní ve formě pochvaly, komplimentu a uznání. Složitější to je s tou negativní a na tu se zaměříme v kurzech komunikace.

Praktické řešení modelových a reálných situací formou videotréninku a cvičení nabízí kurz „Asertivní komunikace pro ženy“, který připravila společnost EDUX s. r. o. Kurz je určen nejen pro obchodníky, prodejce, manažery či pracovníky marketingu, ale i pro asistentky, sekretářky nebo recepční – pro všechny,  kteří chtějí efektivně využívat své komunikační dovednosti.

Hledáte kurz komunikace s větším využitím emoční inteligence? Chcete již využívat znalosti a zkušenosti, které již máte? Rádi vystoupíte ze své zóny komfortu? Tak zkuste „Efektivní komunikace s NLP„. Zavolejte nám na tel.č. +420 723 916 559 a rádi odpovídáme, jak taková výuka probíhá.

 • Efektivní komunikace podle NLP

3,000 Kč Objednat

Něco pro Vás – tipy na literaturu:

 • Jak řešit konflikty s podřízenými – Medlíková Olga
 • Trénink slovní sebeobrany – Natthias Nöllke
 • Umění sebeobrany – Matthias Pöhm
 • Konflikty a vyjednávání – Plamínek Jiří
 • Konflikty v řízení a řízení konfliktů – Čakrt Michal
 • Konflikty mezi lidmi – Křivohlavý Jaro
 • Umění jednat s lidmi 3 – Stres, frustrace a konflikty – Štěpaník Jaroslav
 • Jak řešit konflikty na pracovišti – McConnon Shay,  McConnon Margaret
Share Button