was successfully added to your cart.

Obchodní vyjednávání vyžaduje znalosti a zkušenosti

  • 1
  • 8.6.2014

inkona knihaAKTUALITA

Obchodní vyjednávání vyžaduje znalosti a zkušenosti

Obchodní vyjednávání je jako adrenalinový sport. Na začátku potřebujete určitou přípravu a zkušenosti, v jeho průběhu vás často zaskočí nečekané překážky či krize, které vám pravděpodobně zrychlí tepovou frekvenci, a na konci si buď vyčerpaně přiznáte prohru, nebo odcházíte plni opojného pocitu vítězství a euforie.

Každé jednání je však jiné, obě strany mají svá očekávání, cíle a limity a také při  něm hraje důležitou roli lidský faktor, který někdy zastíní všechny ostatní aspekty. Proto je nezbytné klást důraz na první dojem, který vytvoříte, zdokonalovat své vystupování a při jednání dodržovat určitou etiketu.

Profesionální obchodník nepodceňuje důkladnou přípravu, která se liší podle toho, na jakém místě se schůzka uskuteční. Vlastní průběh vyjednávání je sice z části nepředvídatelný, přesto je však možné osvojit si základní techniky, které vám pomohou zvládat nečekané situace, konfliktní jednání a bránit se trikům z druhé strany. Důležité je také, jak předložíte svou nabídku, vaše argumentace a způsob, jakým jednání uzavřete.

Tyto dovednosti nejsou vrozeným darem, lze se je však naučit a úspěšně používat v praxi. Vzdělávací společnost EDUX proto připravila kurz „Psychologie prodeje a prodejní komunikace“, který je  určen pro všechny obchodníky, prodejce, obchodní zástupce v terénu a případně i pro pracovníky nákupu („protistrana“), kteří mají zájem prohloubit své zkušenosti a zlepšit se v této oblasti.

Závěrem:
Úspěšné obchodní vyjednávání se tedy podobá divadelní hře – nejdříve musíte dopodrobna nastudovat roli a pak můžete improvizovat, abyste ukázali, co ve vás je. Že obchod není procházka růžovým sadem, o tom jistě nemusím nikoho přesvědčovat. Vedle úspěšných jednání se setkáte i s konflikty a zákazníky rozzlobenými na nejvyšší míru.

Umění zvládnout tyto situace také patří k dovednostem vyjednávání. Na kurzech zaměřených na prodejní dovednosti se tedy setkáte, jak s přípravou na jednání, tak s návodem, jak dát zákazníkovi nabídku, které neodolá. Naučíte se ji obhájit a provést zákrutami námitek, reagovat na triky a nakonec vše úspěšně uzavřít. A to vše si prakticky vyzkoušíte.

Share Button