was successfully added to your cart.

(NE)UMÍTE šéfovat vašemu týmu?

  • 0
  • 30.11.2016

inkona knihaAKTUALITA

(NE)UMÍTE šéfovat vašemu týmu?

Jaký jste šéf? Neprůbojný jedinec, jehož požadavky a nároky na podřízené se rozplynou jako pára nad hrncem nebo naopak „velké zvíře“, před kterým jako ta pára raději mizí všichni podřízení? Umíte nebo neumíte šéfovat vašemu týmu? Umíte pochválit za správně provedený výkon, umíte správně kritizovat, umíte své zaměstnance motivovat?

Jestliže nebudete prožívat napětí, jestliže se budete vyhýbat debatám a střetům, potom neporostete, Martha Stewart.

Jaký šéf, takový tým vedoucí pracovník

Jsem šéf, šéf, ŠÉÉÉÉF!!! Opravdu? Ať křičíte, jak křičíte, nikdo vás neslyší? A víte, že opravdový šéf může i šeptat, a přesto podle něj podnik šlape jako hodinky? Je dobré řídit se pravidlem, jaký šéf, takový tým, a proto:
• uvědomte si své silné a slabé stránky
• poznejte způsoby, jak posilovat vaši přirozenou autoritu
• naučte se ovládat základy efektivní komunikace
• naslouchejte
• verbálně i neverbálně komunikujte

Hodný a zlý šéf

Chcete být hodný nebo zlý šéf? A nebo jinak, chcete být hodný šéf s autoritou a respektem nebo ten padouch, který se probírá večer u piva? Můžete si vybrat! Podle nás je vždy lepší se zaměstnanci u piva sedět, než být probírán, a proto:

• přijďte získat tipy a naučit se techniky, které vám pomohou zvládat stresové situace (možná, že právě stres ve vás vyvolá padoucha, kterým být nechcete)
• využívejte práci s emoční inteligencí (jak?, dozvíte se na tréninku)
• najděte své silné a slabé stránky komunikace
• veďte se zaměstnanci dialog
• aktivně naslouchejte podle techniky TAN
• všímejte si intonace vašeho hlasu
• řešte konflikty s grácií

Jak splnit vytyčený cíl?

Zdá se vám, že jste si vytyčili až příliš velké cíle? Ukousli jste si příliš velkého sousta? Možná se vám to zdá jen proto, že k cíli nejdete společně s vaším týmem, zkrátka a dobře netáhnete za jeden provaz.

hazeni_slonemProto:
• prosaďte svůj názor asertivně
• seznamte se s japonskou filozofii Kaizen
• chvalte svůj tým, hodnoťte ho a zajímejte se o něj
• diagnostikujte svůj tým a využijte silné stránky jednotlivců
• eliminujte rezervy svých lidí
• naučte se pracovat s jejich postoji
• poskytněte jim zpětnou vazbu
• rozvíjejte kreativitu svou i vašich podřízených
• při vedení využívejte typologii lidí

Umíte šéfovat vašemu týmu? Jste šéf hrdina nebo padouch? Můžete si vybrat. Přijďte na kurz Komunikace mezi nadřízeným a podřízeným a určete si, jakým šéfem pro svůj tým budete.

 

DOTAZY: Ing. Z. Tomaidesová, tel. č. 723 916 559, e-mail: tomaidesova@edux.cz

Doporučujeme literaturu a kurzy:

3,500 Kč Objednat

 

.

Share Button