was successfully added to your cart.

Mluvený projev a rétorika

 • 2
 • 16.4.2014

Termíny: 21.05.20. Realizujeme i mini firemní trénink min. 4 osoby

„Jestliže chceme být odpovědní za své životy, musíme být odpovědní i za svoji mluvu. Naše myšlenky i slova mají velkou moc a tvoří naši realitu – tak vybírejme obojí s rozumem“. Louise L. Hay

Kurz „Mluvený projev a rétorika“ je určen všem, kteří potřebují prezentovat nebo zlepšit svůj vlastní mluvený projev a vystoupit na veřejnosti (např. začínající právníci, pracovníci marketingu, obchodníci, konzultanti, obchodní zástupci, aj.) Čím bohatší jazyk používáme, tím je obohacujeme náš vnitřní prožitek, ale i prožitek našich posluchačů.

Každý z nás může rozvinout své potencionální schopnosti, pokud má doswoman-1447076_1920 (2)tatek vůle, něco s tím udělat. Úspěch řečníka závisí daleko více na jeho osobnosti, než na jeho vědomostech. Jediné, co je jisté, že pokud se chcete naučit plavat, je nutné skočit do vody. Pusťte se do toho trénujte a přihlašte se na kurz rétoriky!

Lze si domluvit i individuální výuku s technikami NLP – Neurolingvistické programování/koučování pro zbavení se vnitřního strachu či trémy z veřejného projevu.

Obsah kurzu  – Mluvený projev a rétorika:

 • První oblastí je práce s hlasem, používání mluvidel a využití pohybu bránice.
 • Druhá část je zaměřena na psychické aspekty mluveného projevu, především na překonávání trémy a nejistoty. Tréma je obavou z úsudku druhých, strachem ze zklamání a je součásti lidské bytosti, která si uvědomuje své slabosti. Dále na posilování sebevědomého hlasového projevu a kvalitní výslovnosti aneb jak být perfektně srozumitelným.
 • Třetí části se věnuje práci s tělem a využití fyzických dispozic při projevu/neverbální komunikace – řeč těla. Gestá jsou vnějším projevem vnitřního stavu. Množství gestikulace závisí na temperamentu, přípravě, osobnosti řečníka, témě, nadšení a od typu akce.
 • Čtvrtá část se věnuje typologií – řečníka i posluchačů. Znalost typologie pomáhá prezentujícímu lépe sestavit mluvený projev a připravit se něj. Ujasnit si téma – o čem budete mluvit, jak to vyjádříte, abyste své publikum zaujali a přesvědčili. Improvizace – účinná technika, která vychází ze svědomité přípravy.

Přínosy pro účastníky kurzu „Mluvený projev a rétorika“:

 • Naučíte se, jak sestavit svůj mluvený projev, aby zaujal různé typy lidí (smyslové preference)
 • Procvičíte si práci s emocemi – objevíte v sobě duši dítěte (strach, smutek, radost, hněv)
 • Seznámíte se, jak využívat 3 vnitřní pomocníky (klid, nálada a technika řeči) při vyrušení u projevu
 • Vyzkoušíte různé cvičení na výslovnost a jazykolamy, seznámíte se s technikou dýchání
 • Vyzkoušíte si projev, který obohatíte jazykem orientovaným na smysly – obrazotvornost
 • Seznámíte se s NLP technikami, které pomáhají posílit sebevědomí a snižují stres a trému z vystoupení.

Způsoby práce a techniky – Mluvený projev a rétorika:

využití videotréninkových metod, interakčních technik, praktického nácviku a individuální doporučení k dalšímu rozvoji.

Realizujeme i jako firemní trénink. Nejoblíbenější forma – individuální výuka. Poptejte se.

Lektor
Ing. Z.Tomaidesová – specializace prodejní a komunikační dovednosti, osobní rozvoj Master NLP
Specifikace kurzu
Po ukončení školení obdrží účastníci Osvědčení o absolvování kurzu.  Cena kurzu zahrnuje teze lektora a malé občerstvení.
Rozsah výuky a doba konání
8 hodin
9:00 – 17:00 hod.
Místo konání
Klimentská 50
Praha 1

Cena kurzu: 3.500 Kč

Ceny je konečná. Společnost není plátcem DPH.

TERMÍN 15.1.2019

3,500 Kč Objednat

TERMÍN: 21.05.2020  

3,500 Kč Objednat

Share Button