was successfully added to your cart.

Manipulace v komunikaci

  • 1
  • 20.10.2014

inkona knihaAKTUALITA

Manipulace v komunikaci aneb jak se bránit manipulátorům

Již ze slova manipulace je zřejmé, že jde o snahu zapůsobení na myšlení druhé osoby anebo více lidí. Cílem manipulace je přesvědčit určité skupiny lidí anebo jednoho člověka o dokonalosti jednání anebo myšlenky manipulátora. Takto využívaní lidé si často vůbec neuvědomují, že jsou okupováni manipulátorovým charisma. Jeho hlavním cílem jsou slabé stránky a neznalost.

Existuje několik desítek technik manipulace v komunikaci. Pakliže touží člověk dosáhnout svých cílů manipulací, měl by dbát na hranice etiky. Mnozí lidé využívají svých schopností ovládat lidi nestoudnými technikami. S technikami, jak se bránit, jak je bezpečně rozeznat může v kurzech jako je např. Asertivní komunikace pro ženy.

Techniky komunikace v manipulaciobchodnice2

Notoricky známá technika aktualizace, která spočívá v neustálém opakování. Je hojně využívaná v obchodnictví, kdy se zákazníkům neustále připomínají výhody výrobků. Technika atraktivity se zaměřuje na zviditelnění sebe sama, kdy se stává člověk atraktivním a oblíbeným. Svým charisma, stylem oblékání, názory anebo dovednostmi upoutává pozornost a lidé ho obdivují. Touží být jako on a jdou bezhlavě v jeho šlépějích.

Technika asociace má v oblibě věci dramatizovat, a tím využívá lidské emoce. Ty jsou silnou zbraní. Zajímavou technikou je síla autority.

Člověk nemůže poslouchat příkazy bezmyšlenkovitě. Je důležité vyjádřit svůj názor a vzdorovat. Jinak se stane hadrem na holi! Technika bad guy – good guy neboli špatný hoch – dobrý hoch, využívá lidského neštěstí. Ocitne-li se člověk v nepříjemné situaci a někdo mu pomůže, je lepší mu službu ihned oplatit. Velice známou technikou je síla drbů.

Vypustit na světlo světa nepravdu a ještě lépe ji zdramatizovat, to je to pravé ořechové! Je dobré dát si pozor na trapné narážky v práci v podobě narážlivých poznámek. Zajímavá je technika fixace, kdy se člověk stydí říci svůj názor, i když je jediný opačný. Technika imunizace spočívá v postupném očkování člověka ve své režii. Není dobré se řídit jen řečmi ostatních, ale dát na svoje nápady.  Člověk je na světě sám za sebe a ne na to, aby se choval a dělal to, co mu našeptávají druzí.

Právě manipulátoři mají užitek ze své práce změnit člověka k obrazu svému. Lidé často podléhají i pověrčivosti, intrikování, soucitnému pochopení anebo ze sebe dělají obětní beránky. Manipulátor zná spoustu skvělých metod, jak ovládnout svoji oběť do nejmenšího detailu. Nenechat se nachytat ve slabé chvilce je také důležité. Všichni nechtějí opravdu pomáhat. Manipulátoři bývají škodolibí, samolibí, lžou a předstírají.

Jak se zbavit manipulátorů?

I sebechytřejší člověk se může dostat do spárů manipulátorů. Pokud se chce vyhnout těmto falešným lidem, ať se raději nezaplétá do diskuzí, které nemají žádný smysl. Při komunikaci je lepší zvolit kratší věty a zbytečně nic nerozvádět. Držet se svých zásad, které jsou osvědčené, je báječné. Mluvit na úrovni a zdvořile, to je plán, který funguje.

Manipulátoři nemají rádi, když se lidé chovají jinak, než oni sami chtějí. Je tedy nutné nepodléhat agresivitě a ironii. To vše by se nemuselo vyplatit. Lidé se často bojí odmítnout rozkaz anebo vyhovět žádosti. Člověk nemusí skákat, jak ostatní pískají. I v případě vyhovění je lepší si stanovit svá pravidla. I velké naléhání se musí lidé naučit odmítat, jinak se z nich stanou otroci své dobré povahy anebo hlouposti. Vyhnout se manipulátorovi je takřka nemožné, ale vzdorovat mu ve vší parádě se dá naučit.

Přijďte na kurz „Asertivní komunikace pro ženy„, „Motivace a komunikace“ nebo zkuste koučování.

Dotazy ke kurzům na tel.č. 723 916 559.

Články věnované manipulaci, asertivitě – blog Chci změnu:

Doporučujeme kurzy pro veřejnost:

 

.

Share Button