was successfully added to your cart.

Kvalitnější komunikace mezi nadřízeným a podřízeným

  • 3
  • 19.3.2014

inkona knihaAKTUALITA

Kvalitnější komunikace mezi nadřízeným a podřízeným

Úspěch každého vedoucího je založen na lidech, kteří ho obklopují. Umění vycházet s lidmi a vytvářet dobré mezilidské vztahy je nejdůležitější schopností potřebnou pro vedení lidí.

Workshop na téma „Komunikace mezi nadřízeným a podřízeným“ jsme využili zkušeností našich účastníků z jiných kurzů a zpracovali jejich podněty (např. někteří vedoucí říkali: „Prostě jsme do toho nějak skočili a začali vykonávat funkci vedoucího týmu, neměli jsme moc příležitostí se na tuto funkci připravit.“). Termíny průběžně doplňujeme – aktuální termíny najdete v části kurzy pro veřejnost. Realizujeme i tréninky pro malé týmy jako např. 3-4 účastníci.

Informace poskytne: Ing. Zdenka Tomaidesová, tel. č. 723 916 559, e-mail: tomaidesova@edux.cz

pan_pani_koucinkDruhým podnětem byly individuální výuky, konzultace či koučink s majiteli firem, vedoucími pracovníky či vedoucími týmů. Ti zase říkali, že oceňují jiný pohled na komunikaci jako takovou a že mají potřebu se jednou za čas zastavit, utřídit si myšlenky a získat tipy, jak vystoupit ze svého stereotypu a zvýšit vlastní vnímavost, protože se často dostávají do tzv. profesní slepoty a už nevnímají, že by některé věci a situace šly řešit jinak.

Co přináší workshop Komunikace mezi nadřízeným a podřízeným“?

Cílem kurzu „Komunikace mezi nadřízeným a podřízeným“ je diskutovat s lektorem, využít účast a zkušenosti z praxe ostatních účastníků dané vzdělávací akce, získat nové nápady řízení a vedení lidí i novou energii pro sebe a motivaci dělat věci trochu jinak. Případně si potvrdíte, že vykonáváte aktivity ve svém postavení správně.

Pro koho je určený workshop „Komunikace mezi nadřízeným a podřízeným“?canvas_heart

Doporučujeme jej projektovým manažerům, vedoucím pracovníkům, vedoucím obchodních skupin atd.

První část kurzu je věnovaná vlastnímu hodnocení sebe sama, tj. schopnosti uvědomit si své silné a slabé stránky sebe, jako vedoucího. Zamyslet se nad tím, na co se u sebe zaměřit – vytvoření plánu osobního rozvoje. Seznámit se s vybranými technikami, jak zvládat stresové situace, a procvičit si je.

Více ve svém řízení využívat tvořivost a kreativitu – přináší nám do pracovního života neotřelá řešení konfliktů a situací (např. zajímavý průběh porad). Naučit se cíleně pracovat s emoční inteligencí a vyzkoušet si nějakou techniku pro zlepšení komunikace.

Druhá část je výhradně zaměřená na komunikaci směrem k lidem, podřízeným. Důraz klade lektorka na klíčové dovednosti, jako je naslouchání druhým a kladení otázek. Dále si účastníci připomenou (skrze poznatky z typologie) jednotlivé typy členů svého týmu a popřemýšlejí, jak s nimi, když už v týmu jsou, pracovat a jak s nimi komunikovat, co nejlépe. Dále jak přistupovat ke konfliktům.

Lektorka se zmíní i o dalších způsobech, jak motivovat své lidi (nejenom finančně), v čem spočívá efektivní komunikace a proč vznikají nedorozumění. Zaměří se na pochvalu (jak ji sdělovat, jak hodnotit výkon) a také na kritiku (jakým způsobem ji udělovat). V komunikačních situacích hraje důležitou roli i hlas, jeho intonace. Součástí kurzu budou i rétorická cvičení (důraz na kladené požadavky atd.). Tato část bude určitým oživením kurzu, na druhou stranu ale hraje v komunikaci nezanedbatelnou roli.

Využijte tento workshop k zamyšlení a spojte tak příjemné s užitečným (znalosti a dovednosti) a pobavte se (odlehčená forma výuky). Preferujete individuální přístup s prvky koučování. kontaktujte nás na tel.č. 723 916 559  a domluvte se na vytvoření individuálního tréninku.

 

.

Share Button