was successfully added to your cart.

Kreativita – zvyšování potenciálu a sketchnoting

  • 0
  • 7.4.2014

Termíny:  13.2.2018, 14.03.2018. Trénink lze připravit i jako firemní akci.

inkona kniha„Když něčemu věnujete patřičnou pozornost, může se z každé činnosti stát okno do vesmíru a dveře k porozumění. Díky takovým okamžikům si udržujte duševní zdraví.“, Robert Fulghum

Jak podpořit kreativitu a k čemu nám slouží? Naučíme se využívat více vynalézavost, vznikem něčeho nového, nových hodnot popř. přispívá k tvůrčímu řešení problémů. Kreativita nám dává konkurenční výhodu a náskok před konkurencí. V současné době to jednoduše bez kreativity nejde!

Kreativitu/tvořivost lze rozvíjet a pěstovat. Zapojujeme fantazii a jde nám o nové pohledy na sebe, odborné či vědecké problémy. K aktivním životu potřebujeme energii a dobíjet „své baterky“. Je potřeba žít s rezervou a ne na doraz svých sil. Workshop „Kreativita – zvyšování potenciálu a sketchnoting“ se zaměřuje na tvořivost, neboli kreativitu (z lat. Creo = tvořím). Kreativita je zvláštním souborem schopností, které umožňují tvůrčí činnost.

prani_2018_zdenkaDoplňujeme i o skečnoting/sketchnoting aneb své poznámky si nakreslete! Jde o moderní trend kreslení vizuálních poznámek. Zábavný způsob, jak si dělat poznámky – kombinací slov, obrázků, obrazců a podobně. Tak zvané „skečnouty“ si může tvořit každý.

Součástí workshopu je praktický nácvik jednotlivých technik.

Doporučujeme realizovat jako i jako firemní trénink.

Cílová skupina kurzu kreativity – zvyšování potenciálu:

• Vedoucí pracovníci
• Obchodní týmy
• Trenéři a koučové
• Znalost těchto technik pomáhá všem, kteří pracují duševně

Obsah kurzu „Kreativita – zvyšování potenciálu a sketchnoting“:

Kreativní techniky
• Kreslící techniky: skečnouting/sketchnoting – vizuální poznámky, čmárání
• Mindstorming – hledání řešení sepisováním myšlenek (praktické cvičení)
• Kreativita/tvořivost vs. perfekcionizmus
• Myšlenkové mapy/mind maps/vision board – nástěnka vizí
• Bariéry tvořivosti – předsudky (vnitřní a vnější)
• Síla představivosti/vizualizace a asociací
• Kreativní svěřování – anebo sebepoznání/Johariho okno

Kreativita_EDUX

Z kurzu…

NLP/Neurolingvistické programování
• Role metafor v životě a v komunikaci
• Kladení otázek aneb jak tvůrčím/kreativním způsobem komunikovat a stát se stimulátorem pro druhého
• Strategie Walta Disney z NLP – obchodní projekty, životní plány a přípravu různých strategii
• Kreativní řešení konfliktů v komunikaci – pozice vnímání technika NLP (podcast)

Přínosy pro účastníky kurzu „Kreativita – zvyšování potenciálu a sketchnoting“:

• Přinášejí inspiraci, nové nápady a poznatky o psychologii
• Umožňuji sebepoznání a zvyšují naše sebevědomí
• Aktivně využíváme – tělo, mysl, duši a srdce – celistvá osobnost
• Dodávají nám energii a chuť se učit
• Lepší budování vztahu s jinými a bystrost v komunikaci
• Mění negativní postoje na pozitivní
• Nalézáme v sobě to nejlepší

Máte chuť navštívit kurz samotného sketchnotingu/skečnoutingu? Podívejte se na večerní workshop – Ovládněte sketchnoting.

Realizujeme jako firemní trénink pro hledání netradičních řešení při jednání s druhými, ale i při hledání nové obchodní strategie.  Poptejte se.

Jak si vést hrací deník?

Jak dosáhnout cíle? 

Lektor

Ing. Z.Tomaidesová – specializace prodejní a komunikační dovednosti, osobní rozvoj Master NLP a moderátorka Zdenčin pokec – podcast úspěšných

Specifikace kurzu

Po ukončení školení obdrží účastníci Osvědčení o absolvování kurzu.  Cena kurzu zahrnuje teze lektora a malé občerstvení.

Rozsah výuky a doba konání

8 hodin

9:00 – 17:00 hod.

Místo konání

Bude upřesněno v pozvánce kurzu
Praha 2 nebo Praha 1

Cena kurzu: 3.500 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Share Button