was successfully added to your cart.

Komunikace mezi nadřízeným a podřízeným

 • 2
 • 10.4.2014

Termíny: 15.3.2018, 16.05.2018. Další termíny podle zájmu doplníme nebo na zakázku

„Obklopte se nejlepšími lidmi, které najdete, delegujte zodpovědnosti a nepřekážejte“,
Ronald Reagan

Trénink „Komunikace mezi nadřízeným a podřízeným“ je určen všem, kteří vedou tým a chtějí zlepšit své dovednosti a kompetence, chtějí úspěšně motivovat, rozvíjet tým a dosáhnout cílů, které mají vytyčené. Trénink lze realizovat i pro 4 účastníky. Doporučujeme projektovým manažerům, vedoucím pracovníkům, vedoucím obchodních skupin atd.

obchodnik_kancelar

Profil absolventa workshopu „Komunikace mezi nadřízeným a podřízeným„:

 • Uvědomuje si své silné a slabé stránky sebe, jako vedoucího
 • Zná způsoby jak posilovat svoji autoritu
 •  Dokáže diagnostikovat svůj tým a využívat silné stránky členů týmu
 • Umí eliminovat rezervy svých lidí
 • Dokáže pracovat s postoji svých lidí
 • Využívá vhodné způsoby motivace
 • Efektivně poskytuje zpětnou vazbu
 • Ovládá základy efektivní komunikace – kdo, kdy, kde, co, jak a proč.

Obsah kurzu „Komunikace mezi nadřízeným a podřízeným“

 • Základy komunikace – skupinová práce
 • Jak efektivně komunikovat – filtry a bariéry komunikace
 • Verbální komunikace (umění vysvětlit, zadávat úkoly)
 • Vizuální komunikace/poznámky vede k rychlejšímu pochopení
 • Neverbální komunikace (řeč těla) s propojením na nácvik modelových situací
 • Aktivní naslouchání – technika TAN
 • Správné pokládání otázek – nácvik

Self management – motivace vedoucího

 • Slabé a silné stránky komunikace
 • Plán osobního rozvoje
 • Vybrané techniky, jak zvládat stresové situace – praktický nácvik
 • Podpora a rozvoj kreativity – kreativní řešení konfliktů, situací, podpora výkonnosti, rozvoj potenciálu např. brainstorming, mapa mysli
 • Kaizen, jak metodu využít k vlastnímu rozvoji
 • Práce s emoční inteligencí

Interpersonální komunikace

 • Specifika interpersonální komunikace (nadřízený, podřízený)
 • Typologie osobností podřízených a jejich motivacepan_pani_koucink
 • Řízení lidí (podřízených) a motivace – skupinová práce, diskuse
 • Pochvala, hodnocení
 • Role hlasu, intonace – rétorická cvičení (důraz na kladené požadavky atd.)
 • Kritika sdělovaná – jak kritizovat (oprávněná a neoprávněná), pravidla
 • Řešení konfliktů v komunikaci – vybrané techniky NLP/pozice vnímání
 • Prosazení názoru – vhodná argumentace

Přínosy pro účastníky kurzu „Komunikace mezi nadřízeným a podřízeným„:

Praktické řešení reálných situací z firemní praxe formou následných cvičení. Vytvoření plánu osobního rozvoje pro změnu komunikace. Přispěje ke kvalitnější komunikaci v týmu a snižování konfliktních a stresových situací.

Doporučujeme:Asertivní komunikace pro ženy“ nebo „Typologie zákazníka pro obchodníka„.

Realizujeme i jako firemní trénink. Poptejte se.

Lektor

Ing. Z. Tomaidesová – specializace prodejní a komunikační dovednosti, Master NLP a moderátorka Zdenčin pokec- podcast úspěšných

Specifikace kurzu

Po ukončení školení obdrží účastníci Osvědčení o absolvování kurzu.  Cena kurzu zahrnuje teze lektora a malé občerstvení.

Rozsah výuky a doba konání

8 hodin

9:00 – 17:00 hod.

Místo konání

Bude upřesněno v pozvánce kurzu
Praha 2 nebo Praha 1

Cena kurzu: 4.000 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH (21%).

Share Button