was successfully added to your cart.

Jeden bez druhého nemohou existovat. Soft a hard skills.

  • 1
  • 19.4.2015

inkona knihaAKTUALITA

Jeden bez druhého nemohou existovat. Soft a hard skills.

Měkké a tvrdé dovednosti se bohužel vnímají jako oddělené věci. Přitom jedna s druhou úzce souvisí. Je to podobné jako u člověka, kyslík pro dýchání prostě potřebuje. Můžete se pyšnit dvěma vysokými školami, zručností, zkušenostmi a nevídanými znalostmi, ale pokud neumíte komunikovat s lidmi, vysvětlit jim práci, máte velký problém. Obzvláště pak jako mistr, vedoucí či školící pracovník.

Ve výrobních firmách se zavádějí nové změny, mění se procesy. Zaměstnanci se seznamují s pojmy štíhlá výroba, Kaizen. Novinky musí fungovat rychle a vzniká tak na zaměstnance tlak ve všech úrovních řízení. Ve výrobě, kde by se měly výsledky ihned projevit uspořádáním a optimalizací samotného provozu, mají lidé z kanceláře vysvětlit personálu ve výrobě, v čem změny spočívají a co to pro ně bude znamenat v praxi.holka_bublina

Mimo jiné i vysvětlit, že štíhlá výroba nemusí nutně znamenat propouštění. Odpor je na všech stranách. Připomíná Vám to situaci u Vás? Také zažíváte bouřlivé období změn?

Proč se soft a hard skills tolik potřebují?

Tento problém souvisí s věčným bojem kancelářských a dělnických profesí. Jedna se bez druhé prostě neobejde, tak proč si házet klacky pod nohy? Jak tedy zvládnout tlak vyvíjený ze všech stran?

Představte si, že jste v kůži toho druhého. Jak byste řešili jako dělníci inovace ve výrobě vy? Pracovníci kanceláří se jen stěží mohou převtělit do myšlenkových pochodů dělníků. Jejich práci na vlastní kůži neznají, stejně tak jako dělníci neumí zastat povinnosti kanceláře.

Jak přesvědčovat a tlumočit lidem něco, čemu ani sami zaměstnanci pověření školením personálu dobře nerozumí? Pracovníci výroby si zase říkají, co nám tady bude někdo „zhora“ vysvětlovat, když naší prací nezná. Kde najít společnou řeč?

Dělníci výroby nemohou pracovat podle představ vedení, když jim není srozumitelně vysvětleno, co se po nich vlastně žádá. V mnoha případech nemají školící pracovníci dostatek informací, a když je mají, neumí je správně formulovat.

Podobně mi situaci popisovali účastníci mého individuálního kurzu, na který přišli ve svém volném času o víkendu se slovy „jsme zoufalí, čteme knihy a snažíme se změny ve výrobě co nejlépe pochopit, vedení na nás tlačí, připravujeme přednášky, ale dělníci nás neberou vážně“.

Kaizen - chci změnu. E-book.

Změny ve firmě nejdou jednoduše udělat bez měkkých dovedností (soft skills) tj. bez komunikace s lidmi, znalostí typů lidí, asertivity, vlastní vnitřní motivace a přesvědčení, že změna prospěje firmě a potažmo všem. Projekty a kurzy, které většina pracovníků absolvovala, neměly v praxi velký posun k lepšímu. Lidé prostě neumí naučené dovednosti v realitě použít. Vypracovala jsem pomůcku ebook „Kaizen – chci změnu„, jak změny realizovat, a to v duchu japonské filozofie Kaizen, která tak skvěle funguje i u změny ve výrobě.

Než se pustíte do přesvědčování, jako v mých individuálních kurzech, je potřeba si uvědomit, ke komu budete mluvit – cílová skupina posluchačů, jakým stylem jim změny vysvětlovat a jak si získat jejich pozornost.  Když už víte, co jim řeknete, pak je taky důležité sledovat jejich pozornost, zda mě jako přednášejícího vnímají, zda je to zajímá nebo si jenom tak mluvím. V praxi – odborník má danou oblast bohužel sám pro sebe, nikoho nezaujme. Jak přesvědčovat někoho, když sám/a vahám a mám v hlavě zmatek?

Tato zkušenost nás vedla k vytvoření individuálních konzultací na téma “Jak prezentovat změny ve štíhlé výrobě“. Díky této výuce, se účastníci připraví odpovědět na otázky, které je v souvislosti se školením tíží. Vypíchnou si základní body prezentace a nacvičí si je, naučí se, na co klást důraz v oblasti komunikace – mluveného projevu s ohledem na posluchače. Sami sebe připraví na zvládání stresových situací ve fázích, když potřebují „tlumočit“ změny srozumitelně.

Co vlastně takovou konzultaci získáte?

Náměty, na čem je potřeba konkrétně zapracovat, aby plánovaná prezentace či setkání s lidmi z výroby dopadlo úspěšně. Odejdete s akčním plánem, jak dále postupovat a v čem se zdokonalovat. Utřídíte si myšlenky, co je a co není tolik důležité a ujasníte si, čemu věnovat pozornost.

Dotazy k přípravě konzultace či kurzy, případně objednávky na ebook „Kaizen – chci změnu“ na Ing. Z.Tomaidesovou tel .č. 723 916 559, e-mail: tomaidesova@edux.cz. Cena ebooku 242 Kč vč. DPH.

Doporučujeme kurzy:

Share Button