was successfully added to your cart.

Jan Urban radí, jak předcházet stresu

  • 0
  • 30.8.2016

inkona knihaAKTUALITA

Jan Urban radí, jak předcházet stresu

Stres ovlivňuje většinu situací v našem životě a někdy je to právě ono stresové působení, které nám zabouchne dveře úspěchu. Jak moc vás stres ovlivňuje?  Že hodně? Jan Urban, který působí v oblasti manažerství jako lektor a konzultant, mimo jiné v rozhovoru mluví o obsahu své knihy „Přestaňte se v práci stresovat“, ve které najdete praktické rady proti stresu, kterého je všude fůra. Věřili byste, že za svůj stres si můžeme kolikrát sami?

Pane Urbane, věnujete se manažerství, můžete nám říct, jak  se liší současný manažer od manažera z předešlých let?

kniha_gradaKvalita dnešních manažerů roste, stejně jako jejich zkušenosti. Co však pořád zůstává velkým problémem je tak zvaný leadership. I dnes mají manažeři problém s vůdcovstvím a schopností fungovat vůči svým zaměstnancům. Hodně manažerů selže na tom, že jim chybí komunikační a sociální lidské dovednosti.

Většina jedinců, kteří si tohle uvědomí pak mají přímo tendenci se přiklánět k direktivnímu způsobu řízení, který ale není produktivní. A tohle řeším v mé knize s názvem „Deset nejdražších manažerských chyb“, kterých se manažeři často dopouštějí a které ve finále stojí podnik opravdu hodně. Důležité je nespoléhat jen na pravomoc, ale být schopen si zaměstnance získat i jinak, přinést jim vizi, motivovat je.

Krom práce v manažerském sektoru také hodně píšete, jsou knihy především z manažerské oblasti?

Ano, hodně knih věnuji manažerským tématům. Jsou to především knihy, které radí jak úspěšně zvládnout nejobtížnější manažerské situace nebo se týkají  kroků, které zvýší výkon zaměstnanců a podobně. V poslední době se však snažím obracet i na druhou stranu a zaměřuji se přímo na osoby, které třeba trpí některými projevy manažerského jednání. A o tom je i kniha „Přestaňte se v práci stresovat“.

Napsal jste knihu „Přestaňte se v práci stresovat“, o čem je?

Kniha se zaměřuje na stres, stresové situace a způsoby, jak lze stresu předcházet. Stres v práci zažívá většina lidí. Ať už to jsou termíny, které je potřeba stihnout nebo nepříjemný šéf, kolegové. Vtip je v tom, že lze stres hravě zvládnout. Třeba tím, že si jej k tělu vůbec nepřipustíme. Jakmile se jím necháme ovlivnit, už se na vlně stresu vezeme. A všechno je pak ještě horší. Kniha pak obsahuje různé stresové situace, ke kterým v zaměstnání často dochází i ukázky možného řešení.

Co vás přivedlo k napsání knihy?

Velice mě zajímá téma, jak lépe naložit s časem a to se přímo váže k tématu lidských zvyklostí. Přišel jsem na to, že důvod, proč lidé někdy nedosahují efektivních výsledků není v tom, že by jim chyběly nějaké schopnosti, nýbrž v tom, že neumí řídit sami sebe. Jak potom mají řídit další lidi pod sebou? Přitom mohou s časem naložit mnohem efektivněji podle toho, jaké mají zvyklosti. Protože zatímco některé zvyklosti jim mohou čas ubírat, jinými lze čas efektivně uspořit.

Co si pod pojmem lidských zvyklostí můžeme představit?

Patří k nim běžné rutinní činnosti jako je častá kontrola mobilního telefonu, pošty, časté řešení otázek minulosti. To nás ubírá o čas, brání nám to v soustředění a do jisté míry nás to i stresuje. Potom nestíháme, místo abychom žili přítomností naše mysl bloumá v minulosti a pořád nám klade otázku, co by bylo kdyby? Ale s tím nelze udělat nic jiného než to přijmout a dále se nenechat zdržovat od práce.

Jak moc nás stres může ovlivnit?

Stres nás ovlivňuje ve velké míře.  Paradoxem je to, že většina lidí na stres reaguje způsobem, který je ještě více stresuje. To znamená, že si dopřejí více sladkého, přejídají se, mají nedostatek pohybu. V onen moment se vlastně onou sladkou tyčinkou nebo porcí navíc odměňují, ale v konečném důsledku je to vlastně celé špatně. Stresující může být i neustálé odkládání povinností nebo přílišný sklon k perfekcionismu. Stresující může být i to, že se lidé pouštějí do předem prohrané bitvy, ve které vlastně vůbec o nic nejde nebo ji ani nelze vyhrát. Také skutečnost, kdy si lidé berou věci až příliš osobně. Vtip je v tom, že nás vlastní mysl může velice klamat, a proto je důležité změnit způsob uvažování, zkrátka myslet pozitivně a na věc se podívat s odstupem a bez emocí.

logo-zdencinpokec

Zdenčin pokec – podcast úspěšných

Může být pro nás stres v něčem přínosný?

V některých situacích ano. Třeba v případě, kdy máme daný termín, do kterého musíme stihnout naši práci z nás může přiměřený stres dostat to nejlepší. Ale samozřejmě nesmí být nijak dlouhodobý a nesmíme se jím opět nechat příliš ovlivnit, v opačném případě by nás opět od práce zdržoval. Všichni berou stres za negativní. Řada lidí věří tomu, že k tomu aby podali špičkový výkon musí být ve stresu, ale  není tomu tak. Je-li člověk ve stresu, jeho výkon se snižuje a pak se dopouští chyb. Jedna zahraniční firma dokonce zjistila, že jsou-li zaměstnanci ve stresu, rozbíjejí více zboží.

Také chcete svůj stres začít řešit? Rovnou zabořte své nosy do knihy „Přestaňte se v práci stresovat“, ve které určitě najdete řešení i pro vaši stresovou situaci.

Rozhovor vedla Ing. Zdenka Tomaidesová, trenér a kouč NLP, moderátorka podcastu úspěšných – Zdenčin pokec.

Pár vět o autorovi:
Jan Urban  – Consilium Group, vzdělávací a poradenská společnost, spolumajitel
European Business School, vzdělávací instituce MBA, předseda správní rady, garant vzdělávacích programů Leadership a Management lidských zdrojů

Doc. PhDr. Ing. Urban Jan, CSc.
Kniha: Přestaňte se v práci stresovat , Grada Publishing, a.s.

sebepoznáníWorkshopy, které pomáhají se vyrovnat se stresem:

 

.

Share Button