was successfully added to your cart.

Jak zlepšit sebeprezentaci?

  • 1
  • 2.6.2014

inkona knihaAKTUALITA

Jak zlepšit sebeprezentaci?

Abychom se dobře uplatnili v profesním životě, je velmi důležité zvládnout základní pravidla sebeprezentace. Víte, jaké jsou vaše silné stránky a jak je vhodnou formou nabídnout svému potenciálnímu zaměstnavateli? Víte, jakým způsobem můžete při přijímacím pohovoru přesvědčit druhou stranu, že právě vy jste tím vhodným adeptem na nabízenou pracovní pozici? Dokážete dobře prezentovat svoje schopnosti a odbornou způsobilost a působíte při takové sebeprezentaci sebejistě a přesvědčivě?

Na trhu práce se pohybuje množství způsobilých uchazečů a vy musíte při přijímacím pohovoru přesvědčit svého potenciálního zaměstnavatele o tom, že právě vy jste pro danou pracovní pozici nejen dostatečně způsobilý, ale rovněž vhodný uchazeč.

Prvním krokem k úspěchu je správně sepsaný životopis a průvodní neboli motivační dopis. Budete-li vybráni k osobnímu pohovoru, čeká vás první kontakt s druhou stranou – první dojem, jaký uděláte, je často rozhodující. Je tedy třeba být dobře připraven – mít dostatečné množství informací o firmě a znát kritéria výběru uchazečů, být připraven na různé otázky, které mohou během pohovoru padnout, a vědět, jak vhodně odmítnout otázky, které by naopak zaznít neměly (např. dotazy na rodinný stav a rodinu vůbec).

Pro prezentaci vlastních schopností a zkušeností je velmi podstatné i umění sebereflexe a dostatečná míra sebepoznání. Jak pohlížíte sami na sebe a jak vás vnímají ostatní? Jste si vědomi nejenom svých silných stránek, ale i těch slabých a dovedete je vhodným způsobem eliminovat? Co můžete nabídnout?

Sebereflexe vám může pomoci právě v tom, abyste lépe poznali svoji vlastní osobnost a uměli ji přesvědčivě prezentovat. Můžete být jakkoli kompetentní k vykonávání dané pozice, nicméně rozhodujícím faktorem vždy bude vaše chování a interakce s ostatním lidmi. Sebepoznání je zkrátka základem dobrého osobního marketingu. Doplňkovým tématem je taky kurzSebeprezentace aneb prodejte své schopnosti„.

Doporučovaná literatura:
• T. Bruno, G. Adamczyk, „Řeč těla – přesvědčte svou mimikou, gesty a držením těla“, Grada Publishing, a.s.
• Lillian Glass, „Vím, co si myslíte!“, MOTTO 2009
• Alena Vališová, „Asertivita v rodině a ve škole“, Jihlava, HaH, 1998
• Marek Preiss, Jaro Křivohlavý, „Trénování paměti a poznávacích schopností“, Grada Publishing, a.s., 2009
• Jaro Křivohlavý: „Pozitivní psychologie“, Praha, Portál 2004
• Eva Tinková „Rétorika nebo ŘEČ těla jako nástroj“, Computer Press
• Ch. Ottl, G. Harter „Prodejte své schopnosti – Ukažte, co se ve vás skrývá“, Grada Publishing, a.s.

Share Button