was successfully added to your cart.

Jak využít v praxi Paretovo pravidlo?

  • 1
  • 13.6.2014

inkona knihaAKTUALITA

Jak využít v praxi Paretovo pravidlo?

Autorem tohoto pravidla – pravidla disproporcionality – je italský ekonom Alfredo Pareto. Tento vzorec byl objeven v roce 1897 jako systematický a předvídatelný nedostatek rovnováhy. Využívá různá pojmenování – princip, zákon, zákon nerovnováhy, zákon nejmenšího úsilí. Tento princip prošel i testováním časem.

Kdo a jak může Paretovo pravidlo používat?stres

Každá organizace či jednotlivec. Stovky lidí tento princip využívají ve své práci, v životě, v plánování kariéry atd. Pravidlo zahrnuje na jedné straně statistické porovnání, průkazný a spolehlivý vzorec, který je založený na faktech a na druhé straně má úplně odlišnou mystickou, záhadnou stránku.

V čem spočívá unikátnost tohoto pravidla?

Pravidlo nám umožňuje vybočovat z řady, stanovit si vyšší cíle a vyhnout se únavné a vyčerpávající práci. Dále umožňuje dosahovat věcí s menším úsilím a vyšším efektem. Využití tohoto pravidla lze dobře aplikovat jak v osobním životě, tak i při podnikání nebo v obchodě.

Jedná se o poměr 80:20 a říká, že např. 20 % obchodníků přináší 80 % tržeb společnosti, že 20 % výrobků přináší firmě 80 % všech zisků. Pokud si přečteme článek v novinách, zjistíme, že 20 % tvoří základní pointu a 80 % tvoří doplňkové informace. Dále 20 % řidičů způsobuje 80 % dopravních nehod, 20 % dětí ve třídě získá 80 % dostupného vzdělání atd.

Proč je Paretovo pravidlo tak důležité?

Protože podporuje naši intuici. V obchodě máme tendenci předpokládat, že všichni zákazníci jsou stejně důležití, že všechny produkty jsou stejně kvalitní, atd.

 domaci_kancelarJak funguje toto pravidlo v obchodě?

Zkuste se veškeré své obchodní aktivity podívat prostřednictvím tohoto pravidla. Které akviziční aktivity jsou nejlepší? Kdo patří mezi mých 20 % top zákazníků? Které produkty jsou nejvíce na odbyt? Kdy jste v průběhu dne nejefektivnější?

V osobním rozvoji – zamyslete se, co je pro Vás důležité a pokuste se aplikovat.

Paretovo pravidlo. Pak na základě tohoto zjištění jednejte. V podnikání – jaké aktivity Vám přinášejí nejvíce zákazníků. Pak je možné jej použít buď na základě analýzy, kvalitativně, na základě faktů nebo neurčitě (vyžaduje zamyšlení, poskytuje myšlenku, která je vysoce cenná).

Vzdělávací společnost EDUX proto připravila kurzy, ve kterých se setkáte s tímto pravidlem, a to jak v obchodní oblasti – témata:

 

.

Share Button