was successfully added to your cart.

Jak využít v praxi Paretovo pravidlo?

  • 1
  • 13.6.2014

inkona knihaAKTUALITA

Jak využít v praxi Paretovo pravidlo?

Autorem tohoto pravidla – pravidla disproporcionality – je italský ekonom Alfredo Pareto. Tento vzorec byl objeven v roce 1897 jako systematický a předvídatelný nedostatek rovnováhy. Využívá různá pojmenování – princip, zákon, zákon nerovnováhy, zákon nejmenšího úsilí. Tento princip prošel i testováním časem.

Kdo a jak může Paretovo pravidlo používat?stres

Každá organizace či jednotlivec. Stovky lidí tento princip využívají ve své práci, v obchodě, v životě, v plánování kariéry atd. Pravidlo zahrnuje na jedné straně statistické porovnání, průkazný a spolehlivý vzorec, který je založený na faktech a na druhé straně má úplně odlišnou mystickou, záhadnou stránku.

V čem spočívá unikátnost Paretova pravidla?

Pravidlo nám umožňuje vybočovat z řady, stanovit si vyšší cíle a vyhnout se únavné a vyčerpávající práci. Dále umožňuje dosahovat věcí s menším úsilím a vyšším efektem. Využití tohoto pravidla lze dobře aplikovat jak v osobním životě, tak i při podnikání nebo v obchodě.

Jedná se o poměr 80:20 a říká, že např. 20 % obchodníků přináší 80 % tržeb společnosti, že 20 % výrobků přináší firmě 80 % všech zisků. Pokud si přečteme článek v novinách, zjistíme, že 20 % tvoří základní pointu a 80 % tvoří doplňkové informace. Dále 20 % řidičů způsobuje 80 % dopravních nehod, 20 % dětí ve třídě získá 80 % dostupného vzdělání atd.

Proč je Paretovo pravidlo tak důležité?

Protože podporuje naši intuici. V obchodě máme tendenci předpokládat, že všichni zákazníci jsou stejně důležití, že všechny produkty jsou stejně kvalitní, atd.

 domaci_kancelarJak funguje toto pravidlo v obchodě?

Zkuste se na veškeré své obchodní aktivity podívat prostřednictvím tohoto pravidla. Položte si několik otázek:

Které akviziční aktivity jsou nejlepší? Najděte těch 20%.
Kdo patří mezi mých 20 % top zákazníků? Pečujte o ně jinak.
Které produkty jsou nejvíce na odbyt?  Zaměřte se na jejich prodej a doplňkové služby.
Kdy jste v průběhu dne nejefektivnější? Soustřeďte nejtěžší úkoly na tu část dne.

V osobním rozvoji – zamyslete se, co je pro Vás důležité a pokuste se aplikovat do svého života a rozvoje Paretovo pravidlo. Pak na základě tohoto zjištění jednejte.

V podnikání - jaké aktivity Vám přinášejí nejvíce zákazníků. Pak je možné jej použít buď na základě analýzy, kvalitativně, na základě faktů nebo neurčitě (vyžaduje zamyšlení, poskytuje myšlenku, která je vysoce cenná).

 Dotazy k tréninkům a firemním kurzům: Ing. Z. Tomaidesová, tel.č. 723 916 559.

Vzdělávací společnost EDUX proto připravila kurzy, ve kterých se setkáte s tímto pravidlem, a to jak v obchodní oblasti – témata:

 

.

Share Button