was successfully added to your cart.

Jak úspěšně klienta dovést k nákupu?

  • 1
  • 7.7.2014

inkona knihaAKTUALITA

Jak úspěšně klienta dovést k nákupu?

Představuje prodej různých produktů či služeb nezanedbatelnou součást Vašeho zaměstnání? Je náplní Vaší práce často hovořit o sobě a o firmě, kterou zastupujete, představovat její silné stránky a vysvětlovat, v čem jste lepší než konkurence?

Pokud na tyto otázky odpovídáte kladně, mohl by být právě pro Vás užitečný kurz Psychologie prodeje a prodejní komunikace, který pořádá vzdělávací agentura EDUX, s. r. o. Dozvíte se, jak správně navázat kontakt s klientem, jak si během rozhovoru udržet jeho pozornost a jakou techniku pokládání otázek zvolit, abyste se o potřebách potenciálního klienta a jeho preferencích dozvěděli více.

elegan_eduxAbyste byli při vedení prodejního rozhovoru úspěšní, je rovněž nutné osvojit si umění odpovídat vhodně na klientovy otázky a vyvrátit jeho případné námitky. Kromě verbálního vyjadřování ovšem hraje při prodejním rozhovoru důležitou roli rovněž Váš neverbální projev a míra empatie – schopnost odhadnout přání a požadavky klienta.

Nejde tedy jen o samotnou prezentaci, při níž představujeme výhody nabízeného produktu či služby a rozdíly oproti nabídce konkurenčních firem, ale též o schopnost aktivně naslouchat klientovi. Chceme-li pak zdárně zvládnout zakončení prodeje, musíme rovněž vědět, kdy je ta správná chvíle k uzavření jednání a podepsání objednávky či smlouvy a získat tak případně i tipy na další potenciální zákazníky.

Výše zmíněný kurz zaměřený na jednotlivé fáze prodejního rozhovoru je určený především prodejcům a obchodním zástupcům, pomůže Vám zlepšit Vaše komunikační dovednosti a získat jistotu v argumentaci. Naučí Vás vést prodejní rozhovor, správně argumentovat, vyjednávat o ceně a poznat osobnostní typologii zákazníka. Systematicky a tak, aby jste dospěli ke zdárnému konci a Vy jste se stali úspěšnými ve svém oboru.

Příprava a realizace firemních tréninků:

Ing. Z. Tomaidesová, tel.č. 723 916 559, e-mail: tomaidesova@edux.cz.

Doporučujeme kurzy pro veřejnost:

.

Share Button