was successfully added to your cart.

Jak si udržet motivaci?

  • 1
  • 13.6.2017

inkona knihaAKTUALITA

Jak si udržet motivaci? 2 knižní tipy pro osobní rozvoj

Základním tématem knihy známých koučů je rozpor mezi naším vnějším životním blahobytem a vnitřním světem, respektive pocitem spokojenosti s vlastním životem. Jelínek, Marian a Jetmarová, Kamila autoři knihy –
Neztraťte motivaci v době blahobytu. Zatímco parametry blahobytu neustále vzrůstají, z hlediska teorie optimálního prospívání v nás pocit štěstí obecně klesá.

Co pak lze v našich životech považovat za úspěch?

Kniha_MJ-Portal

Neztraťte motivaci v době blahobytu

K čemu máme motivovat, vést, inspirovat mladé lidi a včetně sebe samých? Je možné si hédonicky užívat hojnosti, a zároveň být vnitřně šťastní? Jak snížit negativní dopady nadbytku (v psychologii často používáme termín „nemoci blahobytu“), jako například problematiku sebevražd, vzrůstající spotřebu psychofarmak, zvyšující se existenciální vakuum, psychickou entropii, ztrátu smyslu, syndrom vyhoření…? Kniha je inspirativním čtením pro každého moderního člověka provokujícím k zamyšlení nad výše zmíněnými otázkami a praktickou ukázkou, jak s tímto rozporem naložit tak, abychom mohli být zároveň „bohatí i šťastní“.

Pár slov o autorech:
♥ Marián Jelínek je hokejový trenér, dlouhodobě se věnuje sportovnímu i jinému koučinku. Působí jako mentor a kouč, přednáší, vede školení a workshopy. Je spoluautorem řady knih a získal doktorát z kinatropologie a psychologie.

♥ Kamila Jetmarová je psycholožka, aktivně spolupracuje s vrcholovými sportovci. Jako mentorka se věnuje duševnímu rozvoji, zejména meditačním a relaxačním technikám.
brož., 200 s., 299 Kč

Socialni_dovednosti_praxe

Sociální dovednosti v praxi

Druhá zajímavá publikace z nakladatelství Portál je – Sociální dovednosti v praxi, autor Fontana, David. Knihu přeložila Zavadilová, Alice. Jak dobře vás znají ostatní? Jak dobře znáte lidi, se kterými pracujete? Co můžete udělat pro zlepšení svých sociálních dovedností?

Kniha jde pod povrch mechanického souboru dovedností a nabízí promyšlená a praktická vodítka účinného zvládání vztahů na pracovišti. K důležitým faktorům patří sociální hodnocení, přisuzování motivace, vliv stereotypů, schopnost vést lidi a asertivita, ale také chyby ve vedení rozhovorů, aktivní naslouchání, nabízení pomoci, sdělování nepříjemných zpráv a zvládání hněvu při konfrontaci.

Cvičení a příklady z praxe z různých oblastí pracovního života pomáhají čtenáři identifikovat a prozkoumat stinné stránky vztahu s kolegy, šéfy, žáky, klienty a pacienty, jimž ve své praxi čelí.
brož., 120 s., 229 Kč

Doporučujeme kurzy:

Dotazy k přípravě kurzů i firemních tréninků: Ing. Zdenka Tomaidesová, tel. č. 723 916 559 nebo e-mail: tomaidesova@edux.cz

 

.

Základním tématem knihy známých koučů je rozpor mezi naším vnějším životním blahobytem a vnitřním světem, respektive pocitem spokojenosti s vlastním životem. Jelínek, Marian a Jetmarová, Kamila autoři knihy –
Neztraťte motivaci v době blahobytu. Zatímco parametry blahobytu neustále vzrůstají, z hlediska teorie optimálního prospívání v nás pocit štěstí obecně klesá.

Co pak lze v našich životech považovat za úspěch?

Kniha_MJ-Portal

Neztraťte motivaci v době blahobytu

K čemu máme motivovat, vést, inspirovat mladé lidi a včetně sebe samých? Je možné si hédonicky užívat hojnosti, a zároveň být vnitřně šťastní? Jak snížit negativní dopady nadbytku (v psychologii často používáme termín „nemoci blahobytu“), jako například problematiku sebevražd, vzrůstající spotřebu psychofarmak, zvyšující se existenciální vakuum, psychickou entropii, ztrátu smyslu, syndrom vyhoření…? Kniha je inspirativním čtením pro každého moderního člověka provokujícím k zamyšlení nad výše zmíněnými otázkami a praktickou ukázkou, jak s tímto rozporem naložit tak, abychom mohli být zároveň „bohatí i šťastní“.

Pár slov o autorech:
♥ Marián Jelínek je hokejový trenér, dlouhodobě se věnuje sportovnímu i jinému koučinku. Působí jako mentor a kouč, přednáší, vede školení a workshopy. Je spoluautorem řady knih a získal doktorát z kinatropologie a psychologie.

♥ Kamila Jetmarová je psycholožka, aktivně spolupracuje s vrcholovými sportovci. Jako mentorka se věnuje duševnímu rozvoji, zejména meditačním a relaxačním technikám.
brož., 200 s., 299 Kč

Socialni_dovednosti_praxe

Sociální dovednosti v praxi

Druhá zajímavá publikace z nakladatelství Portál je – Sociální dovednosti v praxi, autor Fontana, David. Knihu přeložila Zavadilová, Alice. Jak dobře vás znají ostatní? Jak dobře znáte lidi, se kterými pracujete? Co můžete udělat pro zlepšení svých sociálních dovedností?

Kniha jde pod povrch mechanického souboru dovedností a nabízí promyšlená a praktická vodítka účinného zvládání vztahů na pracovišti. K důležitým faktorům patří sociální hodnocení, přisuzování motivace, vliv stereotypů, schopnost vést lidi a asertivita, ale také chyby ve vedení rozhovorů, aktivní naslouchání, nabízení pomoci, sdělování nepříjemných zpráv a zvládání hněvu při konfrontaci.

Cvičení a příklady z praxe z různých oblastí pracovního života pomáhají čtenáři identifikovat a prozkoumat stinné stránky vztahu s kolegy, šéfy, žáky, klienty a pacienty, jimž ve své praxi čelí.
brož., 120 s., 229 Kč

Doporučujeme kurzy:

Dotazy k přípravě kurzů i firemních tréninků: Ing. Zdenka Tomaidesová, tel. č. 723 916 559 nebo e-mail: tomaidesova@edux.cz

 

.

Základním tématem knihy známých koučů je rozpor mezi naším vnějším životním blahobytem a vnitřním světem, respektive pocitem spokojenosti s vlastním životem. Jelínek, Marian a Jetmarová, Kamila autoři knihy –
Neztraťte motivaci v době blahobytu. Zatímco parametry blahobytu neustále vzrůstají, z hlediska teorie optimálního prospívání v nás pocit štěstí obecně klesá.

Co pak lze v našich životech považovat za úspěch?

Kniha_MJ-Portal

Neztraťte motivaci v době blahobytu

K čemu máme motivovat, vést, inspirovat mladé lidi a včetně sebe samých? Je možné si hédonicky užívat hojnosti, a zároveň být vnitřně šťastní? Jak snížit negativní dopady nadbytku (v psychologii často používáme termín „nemoci blahobytu“), jako například problematiku sebevražd, vzrůstající spotřebu psychofarmak, zvyšující se existenciální vakuum, psychickou entropii, ztrátu smyslu, syndrom vyhoření…? Kniha je inspirativním čtením pro každého moderního člověka provokujícím k zamyšlení nad výše zmíněnými otázkami a praktickou ukázkou, jak s tímto rozporem naložit tak, abychom mohli být zároveň „bohatí i šťastní“.

Pár slov o autorech:
♥ Marián Jelínek je hokejový trenér, dlouhodobě se věnuje sportovnímu i jinému koučinku. Působí jako mentor a kouč, přednáší, vede školení a workshopy. Je spoluautorem řady knih a získal doktorát z kinatropologie a psychologie.

♥ Kamila Jetmarová je psycholožka, aktivně spolupracuje s vrcholovými sportovci. Jako mentorka se věnuje duševnímu rozvoji, zejména meditačním a relaxačním technikám.
brož., 200 s., 299 Kč

Socialni_dovednosti_praxe

Sociální dovednosti v praxi

Druhá zajímavá publikace z nakladatelství Portál je – Sociální dovednosti v praxi, autor Fontana, David. Knihu přeložila Zavadilová, Alice. Jak dobře vás znají ostatní? Jak dobře znáte lidi, se kterými pracujete? Co můžete udělat pro zlepšení svých sociálních dovedností?

Kniha jde pod povrch mechanického souboru dovedností a nabízí promyšlená a praktická vodítka účinného zvládání vztahů na pracovišti. K důležitým faktorům patří sociální hodnocení, přisuzování motivace, vliv stereotypů, schopnost vést lidi a asertivita, ale také chyby ve vedení rozhovorů, aktivní naslouchání, nabízení pomoci, sdělování nepříjemných zpráv a zvládání hněvu při konfrontaci.

Cvičení a příklady z praxe z různých oblastí pracovního života pomáhají čtenáři identifikovat a prozkoumat stinné stránky vztahu s kolegy, šéfy, žáky, klienty a pacienty, jimž ve své praxi čelí.
brož., 120 s., 229 Kč

Doporučujeme kurzy:

Dotazy k přípravě kurzů i firemních tréninků: Ing. Zdenka Tomaidesová, tel. č. 723 916 559 nebo e-mail: tomaidesova@edux.cz

 

.

Share Button