was successfully added to your cart.

Jak se vyhnout nedorozumění v komunikaci?

  • 1
  • 15.6.2014

inkona knihaAKTUALITA

Jak se vyhnout nedorozumění v komunikaci?

Komunikace je zásadní prostředek člověka, pomocí kterého se projevuje vůči ostatním členům společnosti. Komunikujeme různými způsoby, verbálně i neverbálně a zpravidla si to ani neuvědomujeme.

Jak zabránit nedorozumění v komunikaci?more_zena

Jak správně interpretovat řeč těla? Kde nejčastěji vznikají různé komunikační bloky? Mluvíte nebo naopak umíte také naslouchat? Vedete dva monology nebo dialog? Nakolik využíváte ve své komunikaci popisy prožitků a pocitů?

Většinou se nad tím, co vysíláme do světa zamyslíme, až když nastane problém, narazíme na překážku, jejímž výsledkem je, že se nejsme schopni domluvit, na čem potřebujeme. Pak si teprve položíme otázku: “Co dělám špatně?, Měl/a jsem to říct jinak?“ Nebo je problém někde jinde?“.

V takové situaci se již určitě každý člověk ve svém životě ocitl a pravděpodobně to nebylo naposledy. Někdo se tímto problémem bude zabývat více, někdo méně – záleží na povaze/osobnostní typologii a míře sebevědomí. Avšak základní pravidla komunikace by měli znát všichni lidé, pak je větší šance, že se dokážeme lépe vyhnout nedorozuměním a dosáhnout svého, aniž bychom poškodili ty druhé. Je to umění, ale lze se mu naučit.

Kurz Efektivní komunikace podle NLP“, který pořádá vzdělávací společnost EDUX nabízí praktický a zároveň zážitkový trénink komunikačních dovedností. Kurz využívá emoční inteligenci. V průběhu tohoto školení zjistíte, jak mluvit a komunikovat s druhými a jak se naladit na společnou vlnovou délku, jak zlepšit kvalitu komunikovaných informací, zlepšit úroveň pochopení, čelit jazykovým bariéram a vyrovnat se s nimi, obohatit svůj jazyk a naučit se rozpoznávat a interpretovat signály těla/neverbální komunikace.

Dobré vztahy a vzájemné porozumění nejsou výsledkem náhody či štěstí. Pro dobrou komunikaci můžeme vědomě vytvářet podmínky. Zároveň je dobré si uvědomit, že náš osobní úspěch záleží na naší schopnosti komunikovat. Díky kurzu si uvědomíte, že naše slova jsou cestou k učení a rozvoji nebo našim omezením.

Proč je dobré vnímat v komunikaci druhé?

Náš partner udrží schopnost nás vnímat a brát vážně. Pokud chcete uznání z druhé strany, tak projevte dříve své uznání. Je to zároveń předpoklad dlouhodobých vztahů. Vaše znání přispívá zároveň i k tomu, aby bylousmevave_slecny Vaše chování bylo přirozené.

Z čeho nejčastěji vznikají komunikační bloky?

Komunikace probíhá – verbálně 38% prostřednictvím řeči, neverbálně 55 % (řeč těla) a pouze 7 % tvoří verbální komunikaci. z toho je jasné, že komunikace jenom z velmi malé části ovlivňuje samotný obsah. Důležité je si uvědomit, na které signály nevědomě reagujeme.

V rámci kurzu Efektivní komunikace podle NLP se seznámíte s tím, že naše komunikace podléhá jakýmsi filtrům a co na tyto filtry působí. Nejčastějšími filtry – očekávání od rozhovorů, která máme, hodnocení podobností a rozdílů mezi sebou a druhými a pak vžité předsudky. Každý z nás vnímá jednotlivé situace subjektivně. Zároveň důsledkem toho je obtížná „ideální komunikace“.

Prvním z důležitých technik směrem k ideální komunikaci vede technika aktivního naslouchání. Prostřednictvím vybraných NLP technik se naučíte, jak překročit zónu komfortu a otevřít partnerovi nové možnosti pro reakce. Lektor v závěru kurzu provede analýzu osobního stylu komunikace. Pro konfliktní situace nabídne možnosti rozvoje a vybrané techniky z NLP.

Trénink Efektivní komunikace podle NLP je určen nejen pro asistentky, sekretářky, recepční, obchodníky, pracovníky marketingu a manažery, ale je také vhodný pro všechny, kdo mají zájem kultivovat své komunikační dovednosti a potřebují se dorozumět s ostatními v pracovním i soukromém životě. Realizujeme i jako firemní trénink.

Doporučujeme kurzy zaměřené na komunikaci:

.

Share Button