was successfully added to your cart.

Jak přesvědčivě prezentovat?

  • 1
  • 18.5.2014

inkona knihaAKTUALITA

Jak přesvědčivě prezentovat?

Víte o tom, že při Vašich projevech za Vás nehovoří jen slova? Mnohem více o vás prozradí to, jakým způsobem je sdělujete, jak při tom vypadáte, jak působíte, jaká gesta používáte, jaký zaujímáte postoj.

Víte, že pro kvalitní přípravu vašeho veřejného projevu je třeba vědět k jakému okruhu posluchačů budete promlouvat? V čem spočívá silná stránka Vaší osobnosti? Jaký/á chcete být u projevu? Znáte jaká jsou jejich očekávání? Jak dlouhý by projev měl být pro udržení pozornosti? Jak ovládnout trému při mluveném projevu? Znáte prostředí, ve kterém budete zena_cestovanivystupovat?

Prezentační dovednosti se dnes stávají nedílnou součástí mnoha profesí, a to nejen těch obchodních nebo manažerských. O prezentaci lze hovořit vždy tam, kde na jedné straně vystupuje řečník, který chce něco sdělit té druhé straně – tedy posluchačům.

Přesvědčivě prezentovat však není vůbec jednoduché a i velmi talentovaní řečníci by se neměli spoléhat pouze na improvizaci. Pro správné prezentování existuje mnoho technik a pravidel, které je dobré znát a používat. Zde je alespoň několik těch nejdůležitějších.

Hlavně nenudit!

Základním pravidlem prezentace je – nenudit! Můžete mít dokonale připravený a zpracovaný obsah, avšak mdlý projev zaručeně zkazí dojem a zatlačí do pozadí to, co jste vlastně chtěli posluchačům sdělit.

Ovládněte trému

Je tedy velmi důležité ovládnout trému z vystoupení a díky tomu působit sebejistě a klidně. Existují také účinné metody, jak zaujmout diváky, například pomocí gest nebo očního kontaktu.Samotný projev však musí být bezpodmínečně doprovázen i správně zpracovaným obsahem prezentace. Na každé vystoupení je tedy nezbytné se nejprve důkladně připravit, uvědomit si, jaký je účel prezentace, sestavit si obsah a dobře prezentaci strukturovat.

analyza_muzPoznejte důležité fáze prezentace

Jednotlivé fáze prezentace mají svá pravidla, která je vhodné dodržovat, aby ve vašem projevu nenastal chaos, který uškodí vašim cílům. A jak se lze naučit prezentačním dovednostem?Ideální způsob k osvojení potřebných prezentačních technik nabízí vzdělávací společnost EDUX na kurzu „Sebeprezentace aneb prodejte své schopnosti“ nebo pokud trpíte trémou, tak doporučujeme „Zvládání trémy při mluveném projevu„, který najdete v nabídce kurzů pro veřejnost.

Co se naučíte v kurzu prezentací naučíte?

Na našem kurzu se dozvíte na co byste si měli dávat pozor při prezentaci, jak ji připravit tak, aby splnila svůj účel, prakticky si nové poznatky vyzkoušíte. Během školení se účastníci dozví, co k prezentaci potřebují, ale zejména si pomocí videotréninku a modelových situací nacvičí nově získané dovednosti. Kontakt: Ing. Z. Tomaidesová na tel.č. +420 723 916 559 nebo e-mail: tomaidesova@edux.cz.

.

Share Button