was successfully added to your cart.

Jak potlačit strach ze sebe sama? Koučování

 • 1
 • 3.6.2014

inkona knihaAKTUALITA

Jak potlačit strach ze sebe sama? Koučování

Každý ten pocit zná a každý se s ním denně potýká: strach. Jak dopadne tahle schůzka s novým zákazníkem? Jak se mi dnes podaří vést poradu? Co mi dnes na tohle řekne šéf? Dokážu se po včerejším nezdaru podívat kolegovi do očí? Strach zpomaluje myšlení i reakce. Strach paralyzuje a nutí lhát.

Reálná obava, nejistota i vcelku běžný problém zveličený děsivými představami dokáže zablokovat jednání a především: znemožní překročit sebe sama, přehoupnout se z dobrých výsledků k lepším. Málokdo si uvědomuje, že právě překonávání strachu je jedním z hlavních témat koučinku. A to jak překonávání strachu kouče samotného, tak umění pomoci ostatním strach porazit. Podívejte se i na video vedle na téma sebevědomí či jak vyzrát na náš vnitřní strach.

sunglasses-635269_1280O čem je koučování?

Koučování je jedním ze způsobů, jak vést lidi. Klíčové je najít silné stránky svých kolegů, vyzdvihnout je, posílit a dovést k překročení limitů. Coaching/koučink chce usnadnit koučovanému jeho práci, pomoci mu řešit problémy a nalézt motivaci. Právě koučováním lze dosáhnout mimořádných výkonů.

Zajímá vás taková forma spolupráce?

Chcete se na něco zeptat či vyzkoušet Skype koučink? Napište či zavolejte na tel.č. +420 723 916 559, e-mail: tomaidesova@edux.cz.

Koučink přináší tomu, kdo vede, nový přístup ke svým kolegům. Nutí jej hledat to, co je v nich dobré – tak, aby dosáhli toho nejlepšího. Vede k aktivitě, samostatnosti a zodpovědnosti podřízených. Dále rozvíjí potenciál týmu, který je mnohdy zablokován strachem z těchto tušených bariér.

Koučování je vhodné pro každého, kteří má zájem o vlastní rozvoj a růst. Mezi nejčastější témata vhodná pro koučování jsou například sebepoznání, komunikace, vedení lidí, řešení konfliktů, zlepšení výkonnosti v obchodní oblasti, motivace i poznávání vlastního strachu. Tato metoda osobního rozvoje je určena těm, kdo chtějí ve svém životě docílit zlepšení.

Kaizen - chci změnu. E-book.

Kaizen – chci změnu. E-book.

Je možné si zkusit individuální formu koučování i přes SKYPE, zda by to pro něj byla přínosná a efektivní cesta je možné oslovit paní Ing. Z. Tomaidesovou, tomaidesova@edux.cz a domluvit úvodní setkání, které je nezávazné a zdarma.

Kontakt: 723 916 559. Další podporou a motivací může být na cestě změn Zdenčin pokec – podcast úspěšných.

Jaká je vhodná literatura ke koučování?

 • „Zen a hotovo“ – zcela jednoduchý systém osobní produktivity Leo Babauta, Jan Melvil publishing
 • “ Tvůrčí představivost“, Shakti Gawain, Nakladatelství PRAGMA
 • „Inner Game pro manažery“, W.Timothy Gallwey, Management Press
 • „Všemocné podvědomí“, Erhard F. Freitag, Nakladatelství PRAGMA
 • „Je-li život hra, pak má tato pravidla“, CH. Carter – Scottová, Columbus
 • „Koučování“ – rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti, John Whitmore, Management Press
 • „Čtyři dohody“, Don Miguel Ruiz, Nakladatelství PRAGMA
 • „Jak sladit práci a osobní život“, Brian Tracy a Lohhar J.Seiwert, Grada Publishing, a.s.
 • „Zázrak pozitivního myšlení“, Robert Anthony, Beta s.r.o.
 • „Koučování – kdy, jak a proč“, Michaela Daňková, Grada Publishing, a.s.
 • „Chci nahoru“ – úspěch vyžaduje systém“, E. K. Geffroy, Management Press
 • „Niterní leadership“, Peter Urs Bender, Management Press
 • „Syndrom vyhoření – v práci a v osobním životě“, Angelika Kallwass, Grada Publishing, a.s.
 • „Transakční analýza“, G. Henning a G. Pelz, Grada Publishing, a.s.
 • „Respektovat a být respektován“ P. Kopřiva, J. Nováková, D. Nevolná, T. Kopřivová

Doporučujeme: blog osobního rozvoje „Chci změnu„, Zdenčin pokec- podcast úspěšných a e-book na téma změn „Kaizen – chci změnu„.

 

.

Share Button