was successfully added to your cart.

Jak poskytovat zpětnou vazbu?

  • 2
  • 16.5.2014

inkona knihaAKTUALITA

Jak poskytovat zpětnou vazbu?

Prožili jste nějakou situaci v práci či doma, kdy vás někdo kritizoval? Případně Vy potřebujete někoho zkritizovat? Začínáte na pozici nového vedoucího a potřebujete dávat zpětnou vazbu podřízeným? Pár tipů k zamyšlení by se Vám mohlo hodit.
Zpětná vazba je hezký, až neutrální výraz pro kritiku. Podobně šikovná je i formulace pro slabé stránky – můžeme je pojmenovat jako rezervy. Je to pozitivnější a rozhodně to více motivuje a lidi tolik nerozhodí.

Když už poskytujete zpětnou vazbu, co je dobré si uvědomit?
1.) Typ člověka. Je-li to někdo velmi aktivní, jděme přímo k zpětné vazbě, tj. stručně, jasně a srozumitelně. Patří-li k přátelskému typu, buďte laskavý ve svých formulacích, ale soustřeďte se na výsledek. Člověk, který je kreativní – ukažte mu další možnosti, jak dělat věci jinak.
2.) Způsob. Využijte všechny možnosti. Auditivní – popište situaci slovně/verbálně. Pokud jste v nadřízené pozici, můžete využít i písemnou formu a kinestetickou, tj. způsob, který pomůže naučit se věci dělat jinak.
3.) Jděte přímo na „věc“. Pokud budete formální a budete situaci různě popisovat, protože je i Vám samotným nepříjemná, jenom ji zhoršíte.
4.) Zpětná vazba je skvělá, pokud je oboustranná. Vy něco řeknete a na to reaguje druhá strana – jde o vzájemnou komunikaci.
5.) Dávejte zpětnou vazbu průběžně a častěji, ne až po delší době, kdy už věci půjdou těžce napravit nebo je situace „krizová“, zejména pokud jste ve vedoucí funkci.
6.) Nejsme dostatečně konkrétní. Po zpětné vazbě se zkusme dobrat i praktických kroků, jak situaci změnit či zlepšit. Jde nám o zlepšení, a ne o popovídání si.
7.) Využívejme zpětnou vazbu i v pozitivních situacích, kdy se nám něco líbí, kdy někdo v tom, co dělá, je úspěšný. Pak zmizí nálepka, že zpětná vazba je pouze negativní.
8.) Myslete na hodnotu a důstojnost člověka, se kterým jednáte.
9.) Zpětnou vazbu / kritiku si nepleťme s pochvalou.

Závěrem: Další pomůckou k tomu, jak někoho „kritizovat“ a přitom ho nerozladit (emočně ho „nerozložit“), je velké umění. Stojí za námahu si to trénovat. Právě asertivita je tou vhodnou cestou. Navštivte kurz dne 10.6.2014Asertivní komunikace“ nebo kurz „Komunikace mezi nadřízeným a podřízeným“ dne 29.5.2014 a trénujte vhodné formulace.

Doporučení: Jaká by měla být „ideální kritika“? Objektivní, dobře míněná, pomocná ruka, dobře míněná rada, posilující sebevědomí, motivace k lepší činnosti a u podřízených i motivace k výkonnosti a hlavně konstruktivní. Pak je v konečném důsledku vlastně prospěšná. Mějme na paměti, že kritika někoho blízkého je náročnější a člověk je zranitelnější. Lehčí je pro nás kritizovat cizí lidi. Mysleme taky na budoucnost vztahů. „Ten má právo kritizovat, kdo má odvahu pomáhat.“ (Abraham Lincoln)

Share Button