was successfully added to your cart.

Jak posílit svou odolnost a vnitřní sílu – resilience

  • 0
  • 30.7.2014

inkona knihaAKTUALITA

Jak posílit svou odolnost a vnitřní sílu – resilience

Uvědomili jste si, že někdy podáte skvělý výkon (sport, práce, přednáška) a někdy je situace stejná, ale Váš výkon není tak dobrý? Přemýšleli jste o tom, proč tomu tak bylo?

Dostala jsem se ke knížce s názvem „Jak posílit svou odolnost a vnitřní sílu“ z nakladatelství Grada. V knize jsem se poprvé setkala s pojmem tzv. resilience, což znamená vyrovnanost, odolnost. Tedy jde o vlastnost, kterou všichni v současném životě potřebujeme. Často je to otázka psychiky – naše rozpoložení ovlivňuje naše reakce navenek.

jak-posilit-edux2Než se zamyslíme, co resilienci ovlivňuje, položme si otázku: Chcete být úspěšný nebo chcete prožít úspěšný život? Rozdíl v takto položené otázce je obrovský. Jak to máte Vy? Půjčím si citát: Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek (M. Aurelius).

Ideální je, když dovedeme skloubit profesní úspěch s naším úspěchem v životě. Klademe si nové cíle, protože to chceme, a zároveň je realizujeme. Co pro Vás znamená vést úspěšný život?

Odkud pochází „resilience“?

Resilience pochází původně z fyziky a představuje schopnost tělesa zaujmout pod působením tlaku svůj původní tvar. U lidí jde o schopnost pod tlakem neúspěchů a nejistoty opět vstát a nacházet smysl i v těžkých situacích. Ano, všichni prožíváme obavy a různé emoce, jako je strach, smutek, pocity zklamání a selhání, ale přesto je ne každý schopen opět zažívat pozitivní pocity.

Koho ve svém okolí považujete za psychicky nejodolnějšího člověka tzv. resilientní člověk? Než budete číst dál, zkuste si na to odpovědět. Jsou to lidé, ze kterých vyzařuje optimismus, jsou vyrovnaní, empatičtí, dokážou poslouchat ostatní, mají smysl pro humor, akceptují negativní stránky života, mají před sebou jasné cíle a jdou za nimi.

Jaké faktory ovlivňuji resilienci?

1) schopnost ovládat své emoce
2) kontrola impulsů – zjednodušeně: zvládat práci pod tlakem
3) kauzální analýza – odpovědět si na otázku, proč je moje vnitřní rovnováha narušena
4) realistický optimismus – zhodnocení situace a víra ve změnu
5) přesvědčení o vlastní účinnosti – mám život ve svých rukou
6) orientace na cíl – mám cíl a jdu za ním
7) empatie – vžít se do myšlenek a pocitů jiných

Podrobněji o faktorech, které ovlivňují resilienci

1) Typickým příkladem je práce v call centrech. Hodně lidí časem má s touto prací problém, ví, že je čekají odmítavé reakce nebo nespokojení zákazníci. Pokud umí tyto pocity přesměrovat jinam, jsou schopni situaci lépe zvládat. Proto se těm, kteří se více soustředí na radost ze setkání s kolegy, daří situaci ustát úspěšněji.

2) U impulsů jde o zvládání práce pod tlakem, kdy si stále zachováváme vnitřní klid a neustálou soustředěnost na své úkoly. V opačném případě v momentech, kdy nás práce nebaví, děláme různé jiné a podružné aktivity, abychom se rozptýlili.

3) Tady jde o naši schopnost odpovědět na otázku proč došlo k narušení vnitřní rovnováhy.
Pokud nejste v dobrém rozpoložení, je důležité si najít čas a přemýšlet o své situaci, rozebrat si ji, aby nedošlo k tradičnímu opakování chyb na věci, které nemůžeme změnit. Předejít tomu, aby výsledek  byl stejný. To je přístup resilientního člověka. Pak učinit opatření. Resilience je naše schopnost odrazit se, schopnost zotavit se z neúspěchu. Souvisí s vírou, že se věci změní k lepšímu. Jde o to, realisticky vyhodnotit situaci. Hlavně vidět souvislosti s činností, které se věnujeme rádi. Zjednodušeně po dešti vyjde slunce.cil

5) Přesvědčení o účinnosti vlastní. Pokud věříte, že máte svůj život ve svých rukou, můžete změnit věci kolem sebe. Proměnit je v lepší. Přistupovat ke svému životu vy smyslu „jsem jeho tvůrce, nejsem v roli oběti“. Je důležité mít nad sebou vlastní kontrolu (hlavně nad emocemi).

6) Orientace na cíl. Dobrým příkladem je Steve Jobs, kterého vyhodili z Applu. I přesto, že už vydělal dost peněz, pracoval dále. Začal působit ve firmě Pixar a vybudoval z ní skvělý podnik. Nakonec se opět vrátil k Applu a dostal firmu opět na výsluní, a to díky novým produktům. Všeobecně jde o lidi, které baví dosahovat cíle, protože se něčemu naučí a rozvíjejí se, ale ne na úkor svého zdraví anebo ne na úkor jiných. Toto právě Steve Jobs si dostatečně neuvědomil….

7) Empatie. Umíte se vžít do pocitů jiného člověka? Pak jste na správné cestě k resilienci. Dvě pomůcky, které ovlivňují empatii – nadhled a schopnost zvládat emoce. Nadhled představuje schopnost podívat se na svoji kariéru i z jiné perspektivy než jenom té naší – já a můj pohled na cestě ke kariéře, nás omezuje. Přínosem je vidět věci očima jiného. To je typické, když jednáme se zákazníkem – pochopit a vžít se i do jeho pocitů. Empatie nám taky pomáhá zvládat naše emoce ve vypjatých situacích, např. když někdo na nás křičí za opožděné doručení zboží či ztrátu kufrů na letišti. Jde o to, přežít situaci „s chladnou hlavou“.

sunglasses-635269_1280Závěrem:

Vybírám si z knihy myšlenku od Ph.D. Ann Madtenové o resilienci. „Největším překvapením na resilienci je to obyčejné. Schopnost myslet, smát se, doufat, jednat, požádat o pomoc, přijmout ji a dávat životu smysl. Bohužel právě to, co je obyčejné, není vůbec snadné“. Tak to dělejme… Pokud máte rádi osobní rozvoj v knize najdete inspiraci pro svůj osobní růst. Další publikace od nakladatelství najdete na www.grada.cz.

Doporučení:

Resilienci je nutné rozvíjet. Změna postojů, které máme v sobě desítky let, je těžká, ale dobrá zpráva je, že tyto postoje dokážeme změnit a zdoláme i nezdary. Pracujeme neustále na vývoji své osobnosti. Zkuste koučování, které Vám pomůže najít vnitřní rovnováhu nebo některý z kurzů osobního rozvoje. Pojmy z výuky a koučování najdete v „Glosáři„.

 

.

Share Button