was successfully added to your cart.

Jak nevyhořet? Syndrom vyhoření

  • 1
  • 22.5.2014

inkona knihaAKTUALITA

Jak nevyhořet? Prevence – syndrom vyhoření

Máte pocit, že vám práce zabírá stále více času? Začínáte si uvědomovat, že váš čas řídí ostatní? Dochází vám, že nemáte čas plnit svá přání a sny? Roste vaše odpovědnost ve firmě, ale také vaše výkonnost klesá?

Dnešní doba na nás jako na zaměstnance klade stále větší požadavky – nadřízení od nás vyžadují stoprocentní výkonnost, bezchybné provedení práce a časovou flexibilitu, naši kolegové schopnost spolupracovat a efektivně komunikovat a my sami si před sebe klademe další cíle v podobě vyššího platu či kariérního postupu nebo se naopak strachujeme o to, že neobstojíme ve velké konkurenci a o svoje pracovní místo přijdeme.

V jakých situacích se objevuji první příznaky syndromu vyhoření?

Jedinci, kteří svoji práci vykonávají s vysokým nasazením (a jsou často ve svém oboru i velmi úspěšní), čelí samozřejmě v zaměstnání velkému stresu a občas se nevyhnou otázkám, zda má jejich práce smysl a zda všechno to vypětí stojí za to. Takovéto sebezpytování zažívá zajisté čas od času každý z nás.zapalky

Pokud nás ovšem podobné, úzkost vyvolávající myšlenky přepadají častěji, jsou spojeny s psychickým i tělesným vyčerpáním a vzrůstající nechutí k práci a postupně se k nim přidávají i fyzické příznaky jako nespavost, poruchy příjmu potravy apod., je na čase zastavit se a zamyslet se nad tím, co je v našem přístupu špatně.

Jinak nám totiž hrozí tzv. syndrom vyhoření neboli vyhasnutí (můžeme se též setkat s anglickým termínem „burn-out“ syndrom), jenž může mít velmi neblahé následky pro naše tělo i duši.

Chcete-li se o této problematice dozvědět více, absolvujte workshop dne 7.6.2016 nebo na podzim dne 13.9.2016 Prevence syndromu vyhoření, který pořádá vzdělávací společnost EDUX, s. r. o.  Realizujeme workshopy pro firmy jak opět načerpat energii. Jde hlavně o call centra nebo pracovníky z neziskového sektoru či pracovníky vykonávající stereotypní práci.

Koho nejčastěji postihuje syndrom vyhoření?

Ačkoli syndrom vyhoření postihuje nejčastěji ty, kteří pracují s lidmi (lékaře, učitele, telefonní operátory, psychology aj.), může se vyvinout u každého jedince, jenž je nucen ve svém zaměstnání zvládat různé zátěžové a vyčerpávající situace.

smutna_zena_burn_outWorkshop je tedy určen pro každého, kdo má pocit, že ztrácí motivaci ke své práci, a kdo si stále častěji klade otázky po jejím smyslu. Naučíte se zvládat stresové situace, poznat vlastní přednosti a rezervy a ujasnit si žebříček hodnot. Vždyť cílem každého z nás by měla být snaha, aby nám naše zaměstnání přinášelo především radost, nikoli stres a deprivaci.

Vhodné je i téma „Sebepoznání pro ženy“ nebo „Cesta k úspěchu„. Vhodné je i individuální koučování v sladění práce a osobního života.

Informace k workshopům a tréninkům:

Ing. Z. Tomaidesová, tel. č. 723 916 559, e-mail: tomaidesova@edux.cz

Kurzy pro veřejnost – aktuální termíny

Závěrem – co dodat?

„Ticho je vždycky součástí krásné hudby. Ticho je vždycky součástí krásného umění. Ticho je vždycky součástí krásného života.“, Robert Fulghum

 

.

Share Button