was successfully added to your cart.

Jak nevyhořet? Syndrom vyhoření

  • 1
  • 22.5.2014

inkona knihaAKTUALITA

Jak nevyhořet? Prevence – syndrom vyhoření

Máte pocit, že vám práce zabírá stále více času? Začínáte si uvědomovat, že váš čas řídí ostatní? Dochází vám, že nemáte čas plnit svá přání a sny? Roste vaše odpovědnost ve firmě, ale také vaše výkonnost klesá?

Dnešní doba na nás jako na zaměstnance klade stále větší požadavky – nadřízení od nás vyžadují stoprocentní výkonnost, bezchybné provedení práce a časovou flexibilitu, naši kolegové schopnost spolupracovat a efektivně komunikovat a my sami si před sebe klademe další cíle v podobě vyššího platu či kariérního postupu nebo se naopak strachujeme o to, že neobstojíme ve velké konkurenci a o svoje pracovní místo přijdeme.

V jakých situacích se objevuji první příznaky syndromu vyhoření?

Jedinci, kteří svoji práci vykonávají s vysokým nasazením (a jsou často ve svém oboru i velmi úspěšní), čelí samozřejmě v zaměstnání velkému stresu a občas se nevyhnou otázkám, zda má jejich práce smysl a zda všechno to vypětí stojí za to. Takovéto sebezpytování zažívá zajisté čas od času každý z nás.zapalky

Pokud nás ovšem podobné, úzkost vyvolávající myšlenky přepadají častěji, jsou spojeny s psychickým i tělesným vyčerpáním a vzrůstající nechutí k práci a postupně se k nim přidávají i fyzické příznaky jako nespavost, poruchy příjmu potravy apod., je na čase zastavit se a zamyslet se nad tím, co je v našem přístupu špatně.

Jinak nám totiž hrozí tzv. syndrom vyhoření neboli vyhasnutí (můžeme se též setkat s anglickým termínem „burn-out“ syndrom), jenž může mít velmi neblahé následky pro naše tělo i duši.

Chcete-li se o této problematice dozvědět více, absolvujte workshop „Prevence syndromu vyhoření, který pořádá vzdělávací společnost EDUX, s. r. o. Aktuální termíny v kurzech pro veřejnost.

Realizujeme workshopy pro firmy jak opět načerpat energii. Jde hlavně o call centra nebo pracovníky z neziskového sektoru či pracovníky vykonávající stereotypní práci.

Koho nejčastěji postihuje syndrom vyhoření?

Ačkoli syndrom vyhoření postihuje nejčastěji ty, kteří pracují s lidmi (lékaře, učitele, telefonní operátory, psychology aj.), může se vyvinout u každého jedince, jenž je nucen ve svém zaměstnání zvládat různé zátěžové a vyčerpávající situace.

smutna_zena_burn_outWorkshop je tedy určen pro každého, kdo má pocit, že ztrácí motivaci ke své práci, a kdo si stále častěji klade otázky po jejím smyslu. Naučíte se zvládat stresové situace, poznat vlastní přednosti a rezervy a ujasnit si žebříček hodnot. Vždyť cílem každého z nás by měla být snaha, aby nám naše zaměstnání přinášelo především radost, nikoli stres a deprivaci.

Vhodné je i téma „Sebepoznání pro ženy“ nebo „Cesta k úspěchu„. Vhodné je i individuální koučování v sladění práce a osobního života.

Informace k workshopům a tréninkům:

Ing. Z. Tomaidesová, tel. č. 723 916 559, e-mail: tomaidesova@edux.cz

Kurzy pro veřejnost – aktuální termíny

Závěrem – co dodat?

„Ticho je vždycky součástí krásné hudby. Ticho je vždycky součástí krásného umění. Ticho je vždycky součástí krásného života.“, Robert Fulghum

 

 

.

Share Button