was successfully added to your cart.

Jak naše myšlení ovlivňuje komunikaci?

  • 1
  • 31.5.2014

inkona knihaAKTUALITA

Jak vaše myšlení ovlivňuje komunikaci?

Jistě si při své práci i v běžném životě uvědomujete význam komunikace. Určitě si všímáte toho, kdy se Vám daří jednat s klienty s výsledkem, který jste si vytkli, a kdy ne. I my bychom se měli při každodenní komunikaci řídit starou pravdou, která praví, že nám „byly dány dvě uši a jedna ústa“. – Neboť efektivní komunikace je založena z velké části na naslouchání.

Otázky jsou klíčem k úspěšné komunikacipan_pani_koucink

Abychom se dozvěděli informace, které nás zajímají, měli bychom umět klást správné otázky i ve vhodný čas. Teprve pak budeme schopni správně odpovídat. Proto základní pokyn zní jinak: abychom dokázali podat informaci, kterou náš klient potřebuje a vyžaduje, musíme nejprve klást správné otázky a – naslouchat. Jaké otázky pokládáte? Jak často se ptáte? Využíváte různé typy otázek? Znáte kam Vás který typ otázek zavede?

Chcete si ověřit, zda správně pokládáte otázky?

Přijďte trénovat do kurzu „Psychologie prodeje a prodejní komunikace15.3.2017. Není přitom vůbec jednoduché tázat se tak, aby náš partner neměl dojem, že vyzvídáme, ale naopak, aby mu byl rozhovor s námi příjemný. Správná atmosféra je předpokladem otevřenosti.

Stále podceňované otázky. Jejich přínosy?

Položte si otázku, jak na Vás působí otázky. Zamyslete se na tím, která otázka Vás kam dovede v komunikaci. Umíte ve správnou chvíli položit tu vhodnou otázku? Používáte v komunikaci převážně uzavřené otázky typu – uvažujete o tomto termínu, chcete si koupit xyz, či spíše otevřené otázky - podporující komunikaci jako např. co si myslíte o…, jak vidíte naši budoucí spolupráci, co očekáváte od našeho produktu…?

Otázky uklidňují, urychlují komunikaci, působí konstruktivně, jsou účinným receptem na změny a jsou klíčem ke světu. Děláte prodej? Tak to patří mezi klíčovou dovednost obchodníka.Takže je trénujte!!!!

Co ještě napomáhá k lepší komunikaci?

Ale „jen“ slova nejsou tím nejdůležitějším, stejný význam (možná větší) má náš tón hlasu, intenzita a rychlost řeči, jak se tváříme, jaká děláme gesta, jak stojíme.

Jste si vědomi toho, že i myšlení ovlivňuje komunikaci?

Pozitivní myšlení je základním předpokladem úspěšného jednání. Pokud se naučíte myslet kladně, budete tak i hovořit. Způsob kladného uvažování je možné si nacvičit. Rovněž můžete nacvičit používání kladných otázek. Při úspěšné komunikaci je zakázáno“ používat negativní formulace typu: nechtěl byste, nedáte si, nemohu vám nabídnout… a výrazy s negativním obsahem (neštěstí, potíže, krize apod.).

Správným kladení otázek můžete dosáhnout cíle, který jste si vytkli, ale když komunikaci nebudete věnovat dostatečnou pozornost, můžete svou příležitost promarnit. Vaše rozhovory by neměly být nahodilé povídání s nejistým výsledkem. Obzvláště na pracovní či obchodní rozhovory je třeba se připravit, promyslet je a procvičit.

obchodnik_kancelarBěhem našich kurzů „Psychologie prodeje a prodejní komunikace“ nebo „Efektivní komunikace v obchodě“ se dozvíte, jaké různé formy komunikace můžete využívat a prakticky si je vyzkoušíte. Naučíte se přizpůsobit různým situacím. Vhodně zvolené otázky Vám umožní dojednat obchod, že to, co mu nabízíme, je pro něj to nejlepší.

Chcete se těmto dovednostem naučit?

Procvičit je pod citlivým vedením! Zavolejte tel.č. +420 723 916 559 a informujte se, rádi připravíme firemní trénink. Přijďte, těšíme se na Vás! Termíny průběžně doplňujeme.

  • Psychologie prodeje  a prodejní komunikace: 15.3.2017

Share Button