was successfully added to your cart.

Jak nám typologie ulehčí život?

  • 1
  • 9.6.2014

inkona knihaAKTUALITA

Jak nám typologie ulehčí život?

Nejste si jisti, jak přistupovat k druhému, abyste získali jeho důvěru? Jak překonat přirozenou distanci, která nás od druhých dělí? Jak odhadnout, co na druhého nejpravděpodobněji zapůsobí, aby se otevřel a vpustil vás do své osobní zóny?

Všichni přicházíme dennodenně do kontaktu s druhými lidmi, ať už se jedná o členy naší rodiny a naše blízké, nebo o kolegy ze zaměstnání, naše nadřízené nebo naopak třeba vlastní zaměstnance. Zdárně zvládnutá komunikace se všemi těmito lidmi je nedílnou součástí úspěchu v soukromém i pracovním životě.

Typologie lidí aneb praktické pořadekpoznávaní lidí

A ačkoli mnozí z nás již určitě slyšeli cosi o typologii osobnosti, ne každý je schopen v rychlosti odhadnout, k jakému typu patří člověk, se kterým zrovna jednáme.

Je důležité si uvědomit, že každý člověk má svůj vlastní styl, své potřeby a z toho vyplývající očekávání. Dokážeme-li na základě různých indicií, které na sebe náš partner (ať už vědomě, či nevědomě) prozrazuje, odhadnout, k jakému typu patří, dovedeme se lépe přizpůsobit jeho osobnosti a zvolit vhodnou komunikační strategii.

Díky tomu pak můžeme snáze dosáhnout cíle, který jsme si předsevzali – ať se jedná o vztah s naším životním partnerem, o výchovu dětí, nebo o různorodé vztahy na pracovišti.

Firemní trénink či kurz pro veřejnost?

Kurz typologie ať užTypologie zákazníka pro obchodníky, který pořádá vzdělávací společnost EDUX, s. r. o., je určen všem zájemcům, kteří chtějí lépe porozumět ostatním a zároveň důkladněji poznat sami sebe. Seznámíte se s typologií osobnosti nejen z obecnějšího hlediska, ale dozvíte se především více o charakteristice jednotlivých typů a vyzkoušíte si různé komunikační strategie vhodné pro jednotlivé typy osobnosti.

Ukázka jedné z různých druhů typologie, se kterými se můžou nejenom obchodníci seznámit.

woman-1447076_1920 (2)Chcete se zlepšit v odhadu druhých lidí?

Tak právě pro vás je připraven kurz Typologie zákazníka pro obchodníky, který zlepší váš odhad druhých lidí a díky tomu úspěšně můžete uzavírat obchody či jednání. Prostřednictvím rad zkušené lektorky vás naučí vcítit se do jejich role a postavení. To je základním předpokladem úspěšné komunikace, protože právě role spolu s temperamentem a charakterem předurčují, k jakým komunikačním a rétorickým strategiím je daný člověk nejpřístupnější.

Komu je kurz typologie určen?

Kurz, který je veden zkušenou lektorkou a určen pro obchodníky, manažery, učitele, právníky, průvodce a reklamní pracovníky, vás naučí umění, jak odhadnout typy lidí a úspěšně komunikovat. Osvojení si základních poznatků z oblasti typologie vám pomůže lépe pochopit své vlastní preference a přizpůsobit se svému komunikačnímu partnerovi. Typologie osobnosti je tak užitečná jak při „rodinné“ komunikaci s partnerem či dětmi, tak při každodenním kontaktu se spolupracovníky a obchodními partnery.

Dotazy ke kurzům či firemnímu tréninku:
Ing. Z. Tomaidesová, tel. č. 723 916 559, e-mail: tomaidesova@edux.cz.

 

.

Pravidlo 21/90 – změna návyku

Praktické poznávání lidí:)

Share Button