was successfully added to your cart.

Jak nám typologie ulehčí život?

  • 1
  • 9.6.2014

inkona knihaAKTUALITA

Jak nám typologie ulehčí život?

Nejste si jisti, jak přistupovat k druhému, abyste získali jeho důvěru? Jak překonat přirozenou distanci, která nás od druhých dělí? Jak odhadnout, co na druhého nejpravděpodobněji zapůsobí, aby se otevřel a vpustil vás do své osobní zóny?

Všichni přicházíme dennodenně do kontaktu s druhými lidmi, ať už se jedná o členy naší rodiny a naše blízké, nebo o ucastnicikolegy ze zaměstnání, naše nadřízené nebo naopak třeba vlastní zaměstnance. Zdárně zvládnutá komunikace se všemi těmito lidmi je nedílnou součástí úspěchu v soukromém i pracovním životě. A ačkoli mnozí z nás již určitě slyšeli cosi o typologii osobnosti, ne každý je schopen v rychlosti odhadnout, k jakému typu patří člověk, se kterým zrovna jednáme.

Je důležité si uvědomit, že každý člověk má svůj vlastní styl, své potřeby a z toho vyplývající očekávání. Dokážeme-li na základě různých indicií, které na sebe náš partner (ať už vědomě, či nevědomě) prozrazuje, odhadnout, k jakému typu patří, dovedeme se lépe přizpůsobit jeho osobnosti a zvolit vhodnou komunikační strategii.

Díky tomu pak můžeme snáze dosáhnout cíle, který jsme si předsevzali – ať se jedná o vztah s naším životním partnerem, o výchovu dětí, nebo o různorodé vztahy na pracovišti.

Kurz typologie ať užTypologie zákazníka pro obchodníky, který pořádá vzdělávací společnost EDUX, s. r. o., je určen všem zájemcům, kteří chtějí lépe porozumět ostatním a zároveň důkladněji poznat sami sebe. Seznámíte se s typologií osobnosti nejen z obecnějšího hlediska, ale dozvíte se především více o charakteristice jednotlivých typů a vyzkoušíte si různé komunikační strategie vhodné pro jednotlivé typy osobnosti.

Ukázka jedné z různých druhů typologie, se kterými se můžou nejenom obchodníci seznámit.

Chcete se zlepšit v odhadu druhých lidí?

Tak právě pro vás je připraven kurz Typologie zákazníka pro obchodníky, který zlepší váš odhad druhých lidí a prostřednictvím rad zkušené lektorky vás naučí vcítit se do jejich role a postavení. To je základním předpokladem úspěšné komunikace, protože právě role spolu s temperamentem a charakterem předurčují, k jakým komunikačním a rétorickým strategiím je daný člověk nejpřístupnější.

Komu je kurz určen?

Kurz, který je veden zkušenou lektorkou a určen pro obchodníky, manažery, učitele, právníky, průvodce a reklamní pracovníky, vás naučí umění, jak odhadnout typy lidí a úspěšně komunikovat. Osvojení si základních poznatků z oblasti typologie vám pomůže lépe pochopit své vlastní preference a přizpůsobit se svému komunikačnímu partnerovi. Typologie osobnosti je tak užitečná jak při „rodinné“ komunikaci s partnerem či dětmi, tak při každodenním kontaktu se spolupracovníky a obchodními partnery.

Dotazy ke kurzům či firemnímu tréninku:
Ing. Z. Tomaidesová, tel. č. 723 916 559, e-mail: tomaidesova@edux.cz.

 

.

Share Button