was successfully added to your cart.

Jak motivovat sám sebe? Sebekoučování

  • 1
  • 27.5.2014

inkona knihaAKTUALITA

Jak motivovat sám sebe? Sebekoučování

Správná motivace vám může velmi pomoci dosáhnout vašich cílů. Jak této motivace dosáhnout? Zde je několik námětů, které vám jistě dají užitečné rady.

Vždy je dobrá pomoc a motivace daná jinými lidmi. Ale stejně se nakonec musíte spolehnout sami na sebe, neboť konečné rozhodnutí je pouze vaše volba. Můžete například dělat to, co děláte rádi. Pak je motivace většinou automatická, snadná. Necítíte žádný vnitřní odpor. Jste tak motivováni k dosažení svého cíle, že i případné riziko je menší než vaše přání.

blank-792125_1920TIP č. 1
Udělejte seznam výhod, kterých splněním svého cíle dosáhnete. Může to být například vyšší výdělek, lepší fyzická kondice, spokojenost atd. Tento seznam můžete mít v šuplíku nebo na viditelném místě, ale hlavně si jej projděte vždy, když potřebujete znovu získat ztracenou motivaci. Nebudete pak muset hledat pomoc u jiných, ale můžete tak převzít odpovědnost sami za sebe, za svá rozhodnutí a dosáhnout svých cílů.

TIP č. 2
Skvělým způsobem k dosažení motivace je také mluvit sám se sebou. Pokud budete sami k sobě upřímní, rychle najdete motivaci k další práci. Vaše sebevědomí půjde nahoru, když sladíte své vlastní vnitřní normy se svou prací. Získáte tak pocit, že sami chcete jít dál a dosáhnout dalších, vyšších cílů. Samozřejmě je to těžší a nepříjemnější, než sám sobě lhát a namlouvat si, že něco nejde. A v dlouhodobém horizontu dosáhnete podstatně lepších výsledků.

TIP č. 3
Můžete si také stanovit cíle, které vás inspirují. Nejenom tím bráníte bezcílnému zmatenému bloudění, ale získáte motivaci. Je však podstatné stanovit si tyto cíle sám. Přemýšlejte sami o sobě, kdo jste a co chcete. Nestanovujte si však cíle příliš nízké. Tím motivaci ztrácíte, chybí vám ona pověstná jiskra nadšení. Pokud si stanovíte cíl vyšší, i na hranici svých možností, určitě začnete konkrétně přemýšlet, jak tohoto cíle dosáhnout.

TIP č. 4
Začněte. Někdy je lepší nehledat motivaci a začít prostě na úkolu dělat. Zvláště když něco děláte poprvé, může se vám to zdát těžké. Ale každý postupný byť i malý krůček kupředu vám dává motivaci a pocit, že úkol je zvládnutelný. To vám pomůže i v občasných chvílích pochyb a menší důvěry v sebe sama, ve své schopnosti.

TIP č. 5
Začněte s tréninkem, s koučem jedno sezení a pokračujte dále sami. Navštivte Večery se Zdenkou a potkáte podobně naladěné ženy:) Připojte se k odběratelům Youtube kanálu – Jak nastartovat změnu. Inspirace, jak funguje Skype koučink či konzultace najdete ve videu.

Dotazy ohledně Skype koučinku na tel. č. 723 916 559.

♥ Nejčastější témata:

– posilování sebedůvěry – zvládnutí změn např. stěhování, nová práce, hledání smyslu života
– zvládání trémy a strachu při mluveném projevu
– ujasnění si priorit v životě

♥ Doporučujeme kurzy ♥:

1.) Sebekoučování - individuální práce formou Skype výuky (kombinace koučinku a tréninku)
2.) Osobní koučování – osobní či Skype
3.) Cesta k úspěchu – Skype koučování
4.) Zvládání trémy z mluveného projevu - workshop

INFORMACE a dotazy ke kurzům, koučování či Skype výuce: Ing. Z. Tomaidesová, tel. č. 723 916 559, e-mail: tomaidesova@edux.cz.

 

.

Jak nastartovat změnu – odebírejte!

Share Button