was successfully added to your cart.

Jak komunikovat uvolněně s technikami NLP?

  • 3
  • 5.5.2014

inkona knihaAKTUALITA

Jak komunikovat uvolněně s technikami NLP?

Jak zvládat obtížné momenty v komunikaci? Jak rozpoznat komunikační bloky? Mohu si i z obtížných hovorů odnést něco pozitivního? Zúčastnili jste se už různých komunikačních kurzů a hledáte něco jiného? Zkuste kurz „Efektivní komunikace podle technikami NLP“ – Neurolingvistické programování, ve kterém se více pracuje i s emoční inteligencí. Díky ní se učíte, jak vytvářet vzájemnou důvěru a předcházet nedorozuměním.

Jaký je přínos NLP pro Váš každodenní život?

Komunikace s technikami NLP/Neuro-lingvistické programování techniky se může naučit každý a zlepšit tak kvalitu svého života, ať už osobního, obchodního či profesionálního. Jedná se o dovednosti a techniky umožňující změnit naše myšlení a jednání na efektivnější a úspěšnější, dále rozšiřuje lidem možnost volby a zlepšení kvality života. Můžete se poučit z neúspěšných jednání, připravit se lépe na nové komunikační situace jako je jednání o zvýšení platu, vyjednání si lepší pracovní pozice či zlepšení komunikace s dospívající dcerou. Komunikace je podle smyslů – vidím, slyším a cítím, což jsou naše smyslové preferencevideo vedle. Díky této znalosti se můžete lépe učit, komunikovat či vyjednávat s druhými.

V čem jsou techniky NLP tak úspěšné?lidi_1

Techniky pomáhají vytvářet důvěru ve vztazích, zrychlit a zefektivnit vzájemnou komunikaci, poučit se a předcházet nedorozumění. Uvedu příklad, o tom, jak každý z nás zpracovává informace jiným způsobem. Jiný je rád, když o věcech a událostech slyší/auditivní typ, jiný se zase na situaci rád podívá či si ji prohlédne/vizuální a třetí zase cítí či chce uchopit problémy a vyvolává to v něm pocity/kinesteticky. Pokud našeho partnera „nutíme“ věci vidět a on je cítí, tak nám nerozumí.

Příklad z kurzu osobního rozvoje, kde se Eva ptala: „Petře, kde se vidíš tak za pět let?“ Petr odpověděl „necítím se nikde“. Pokud my sami máme rádi jahody se šlehačkou, to neznamená, že je mají rádi i ostatní.

Kde jsou techniky z NLP nejefektivnější?

Další oblast v komunikaci, ve které se můžete zdokonalit, jsou konflikty či různé druhy vyjednávání. Naučíte se podívat na situaci z různých perspektiv – různé pozice vnímání přináší nové možnosti. Příkladem může být obchodní nabídka, kterou vytvoříte pro klienta a kterou jste vytvořili z převážně svého úhlu pohledu – to, co si vy myslíte, že by bylo zajímavé pro Vašeho klienta. Rozhodně je prospěšné se podívat na vlastní nabídku i z pohledu klienta a položit si otázku „Kdybych byl já klientem a obdržel takovou nabídku, oslovila by mě? Co bych ještě mohl vylepšit či změnit?“

tym_3Otestujte něco nového, jiného a i efektivnějšího – Efektivní komunikace s NLP

Přijďte na kurz Efektivní komunikace s technikami NLP  (aktuální termín přímo u kurzů pro veřejnost) a vyzkoušejte si něco nového a jiného, procvičte si komunikaci, naučte se rozeznávat, s jakým typem člověka mluvíte a co je pro Vás a partnera v komunikaci důležité. Procvičte si umění naslouchat, sdělovat a přesvědčovat.

1.) Seznámíte se i se způsobem, jak sám sebe odlišně prezentovat prostřednictvím příměrů a metafor.
2.) Získáte různé typy na literaturu a posílíte si sebevědomí.
3.) Máte chuť zkoušet v komunikaci nové věci a zjišťovat, kde to „vázne“?
4.) Naučíte se budovat rychleji důvěru s druhým pomocí rapportu

Přihlašte se na kurz Efektivní komunikace s technikami NLP viz. níže. Realizujeme i ve formě firemního tréninku. Aktuální termíny najdete v kurzech pro veřejnost„. Dotazy k tréninku na tel. č. +420 723 916 559. Níže uvedená přihláška na 16.5.2017. Další termín 6.6.2017.

3,500 Kč Objednat

 

.

Share Button