was successfully added to your cart.

Jak efektivně řešit konflikty?

  • 1
  • 21.8.2014

Aktuality EDUX - knihaAKTUALITA

Jak efektivně řešit konflikty?

Pracovní zprávu o projektu má Petra a Radek odevzdat do týdne. Stále se však nemohou dohodnout na několika – z Petřina pohledu – maličkostech, na nichž však Radek trvá. Petra zas chce úplně vypustit nejednoznačné a pro ni podružné pasáže. Radek naopak tuto část zprávy touží zdůraznit. Nevraživost mezi oběma roste, nikdo z nich nechce ustoupit. Nakonec se Radek a Petrou ostře pohádají a přestávají spolu mluvit. Kdo teď jejich konflikt vyřeší? Dalo se mu nějak předejít?

Jak ke konfliktům přistupovat?zena_konflikty

Konflikty a spory jsou součástí rodinného a pracovního života. Střetu protichůdných či navzájem se vylučujících názorů či postojů lze někdy zabránit nebo jim předejít. Často to ale není možné a konflikt se rozhoří.

Nesmiřitelná stanoviska dvou nebo více stran pak nelze sladit tak, aby byli všichni s řešením situace spokojeni. Konfliktní situace je však žádoucí mít pod kontrolou a vyvodit z nich zejména pozitivní důsledky.

V takové nepříjemné situaci se již každý člověk ve svém životě ocitl a pravděpodobně to nebylo naposledy. Někdo se tímto problémem bude zabývat více, někdo méně – záleží na povaze, temperamentu a taky na míře sebevědomí. Avšak základní pravidla komunikace by měli znát všichni lidé, pak je větší šance, že se dokážeme lépe vyhnout nedorozuměním a dosáhnout svého, aniž bychom poškodili ty druhé. Je to umění, ale lze se mu naučit.

V konfliktu se vždy mísí prvky rozumové a iracionální. Provází jej nervozita, strach, jeho aktéři jsou ve stresu. Někteří lidé se neubrání agresivním výpadům, jichž pak litují.

Konflikt může vyvolat nedorozumění nebo mylná interpretace partnerova jednání nebo projevu. Velkou roli hraje osobnostní naladění a individuální problémy, jimiž člověk prochází.

nastavana-zenaJednou z fází konfliktu je spor – tedy okamžik, kdy partneři zjistí, že střet nevyřeší sami. Zástupci jednotlivých stran pak mají problém pokračovat v komunikaci, mnohdy se přestanou stýkat úplně. Spor lze řešit vyjednáváním, smířením, případně jeho řešení musí zprostředkovat někdo třetí, nezávislý.

Teoretickou přípravu i praktický výcvik v oblasti řešení konfliktů nabízí kurz Řešení konfliktů a potřebné komunikační dovednosti,  který připravuje vzdělávací společnost EDUX. Vhodná je kombinace s kurzem Asertivní komunikace pro ženy.

Pro koho je kurz o řešení konfliktů vhodný?

Kurz je určen pro obchodníky, pracovníky marketingu, manažery a je vhodný také pro asistentky, sekretářky nebo recepční.

Co všechno se účastníci se dozví?

Seznámí se s tím, v jakých situacích spory a konflikty vznikají, jaké jsou jejich pozitivní a negativní důsledky. Seznámí se také s jednotlivými druhy konfliktů a různými strategiemi řešení. Důležitá je i analýza osobního stylu komunikace v konfliktních situacích a využívání  a znalost asertivních metod  a technik pro jejich prevenci. Pochopí, jak jednat s určitým typem lidí (osobnostní typologie). Někdo se konfliktům vyhýbá a někdo je zase rád vyvolává.

Chcete se na něco zeptat? Zavolejte a rádi poradíme a vysvětlíme.

Tel. č. +420 723 916 559 nebo poptávkový formulář.

Forma realizace: firemní trénink, individuální výuka a koučování s technikami NLP.

Doporučujeme témata kurzů:

 

.

Share Button